Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakończyła analizy głównych przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości bilansowej aktywów w segmencie Koks, podała spółka. W związku ze zmianą niektórych parametrów techniczno-ekonomicznych, stanowiących przesłanki do ujęcia w latach wcześniejszych odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego spółki JSW Koks w odniesieniu do ośrodka wypracowującego środki pieniężne (CGU) Koksownia Radlin, zidentyfikowano prawdopodobieństwo aktualizacji wysokości ujętych odpisów.

"Szacunki liczbowe zostały skalkulowane zgodnie z postanowieniami MSR 36. Wyniki przeprowadzonego w segmencie Koks testu wskazują na ustanie przesłanek, dla których strata z tytułu utraty wartości była ujęta w poprzednich okresach. Zarząd JSW Koks S.A. podjął w dniu 28 lutego 2020 roku decyzję o rozwiązaniu w całości odpisu utworzonego w 2015 roku dla CGU Koksownia Radlin w wysokości 189,8 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W zakresie parametrów technicznych zmianie uległa planowana struktura produkcji Koksowni Radlin, będąca m.in. efektem podjętych działań modernizacyjnych, pozwalająca na ustabilizowanie parametrów i mocy produkcyjnych.

Do czynników ekonomicznych pozwalających na prognozowanie stabilnego i efektywnego funkcjonowania tego CGU zaliczyć można:

- prognozy rynkowe dotyczące relacji cen koksu wielkopiecowego (głównego produktu Koksowni Radlin) do węgla koksowego hard, mieszczące się w optymalnych przedziałach,

- obecna i przewidywana produkcja koksu przez CGU na potrzeby zawartego długoterminowego kontraktu handlowego, podkreślono.

"Decyzja o rozwiązaniu odpisu została podjęta z uwagi na możliwości generowania przez Koksownię Radlin w długim okresie czasu zdyskontowanych przepływów pieniężnych znacznie przewyższających wartość odzyskiwalną majątku" - czytamy dalej.

Rozwiązanie odpisu powiększy wynik operacyjny JSW Koks oraz grupy kapitałowej JSW, jednakże nie wpłynie na sytuację płynnościową.

Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość majątku CGU zostanie uwzględnione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym JSW Koks oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej JSW za 2019 rok.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem