Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - Ursus w restrukturyzacji oraz Trioliet Polska zawarły przyrzeczoną umowę sprzedaży zakładu Ursusa w Opalenicy za cenę, na którą składa się kwota 6 mln zł oraz kwota ustalona w przyrzeczonej umowie sprzedaży, stanowiąca cenę za "produkcję w toku" i "inwentarz" (w tym podzespoły, materiały, towary i wyroby) dywizji w Opalenicy, podała spółka.

"Strony postanowiły, że płatność zostanie dokonana w następujący sposób: 90% ceny zostanie zapłacone do dnia 3 marca 2020 roku, 5% zostanie zapłacone po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, kolejne 5% zostanie zapłacone po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy (kwota zatrzymana na poczet ewentualnych roszczeń gwarancyjnych). Zgodnie z umową część środków zostanie zapłacona przez kupującego bezpośrednio na rachunki bankowe wierzycieli rzeczowych emitenta" - czytamy w komunikacie.

Transakcja sprzedaży obejmuje w szczególności:

(i) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości określonych umową oraz własność posadowionych na nich budynków;

(ii) ruchomości określone odrębnym załącznikiem;

(iii) produkcję w toku oraz inwentarz (w tym podzespoły, materiały, towary i wyroby) określone umową;

(iv) zakład pracy, obejmujący pracowników wymienionych w odrębnym załączniku;

(v) prawa i obowiązki wynikające z zawartych ze współpracownikami umów, to jest: z umów zlecenia, o dzieło i innych umów o współpracy zawartych z przedsiębiorcami, które to umowy strony tych umów przeniosą na podstawie przyrzeczonej umowy sprzedaży na kupującego;

(vi) związane z zakładem w Opalenicy prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, wymienione w odrębnym załączniku;

(vii) związane z zakładem w Opalenicy należności i zobowiązania, przy czym kupujący nabędzie wyłącznie należności i zobowiązania związane z bieżącym funkcjonowaniem zakładu w Opalenicy, które zostaną umieszczone w załączniku do przyrzeczonej umowy sprzedaży, z wyłączeniem jakichkolwiek innych zobowiązań;

(viii) związane z zakładem w Opalenicy licencje, zezwolenia, inne prawa własności przemysłowej (w tym wszelkie patenty i know-how) oraz prawa autorskie i prawa pokrewne;

(ix) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem przez zakład w Opalenicy działalności gospodarczej oraz tajemnice przedsiębiorstwa;

(x) pozostałe materialne i niematerialne składniki przeznaczone do prowadzenia przez zakład w Opalenicy działalności gospodarczej, wskazano również.

Ursus w restrukturyzacji przed zawarciem umowy spełnił ustalony w umowie przedwstępnej warunek w postaci uzyskania promesy wierzycieli rzeczowych na zwolnienie obciążeń składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa po otrzymaniu części ceny, a także spełnił inne warunki przewidziane w umowie i wynikające z przepisów prawa.

Przeprowadzona transakcja wchodzi w zakres realizowanego planu restrukturyzacyjnego.

Celem sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu Ursus w Opalenicy jest dalsza realizacja założeń planu restrukturyzacyjnego, obejmująca ochronę słusznych interesów wierzycieli, pracowników oraz akcjonariuszy, a także samej spółki, podsumowano.

20 grudnia ub. r. Ursus w restrukturyzacji informował, że zawarł aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży zakładu w Opalenicy z Trioliet Polska i oddalił termin zakupu na koniec lutego 2020 roku

Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 214,63 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem