Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Milton Essex w ramach publicznej emisji akcji serii L zamierza przeprowadzić budowę księgi popytu w dniach od 17 do 19 marca, zaś zapisy na akcje potrwają od 23 marca do 1 kwietnia, podała spółka.

Infoscan podpisał umowę ze spółką AMC Tech na wykonanie projektu urządzenia do rejestrowania różnego rodzaju sygnałów biologicznych oraz wysyłanie ich za pomocą GSM do dedykowanego serwera telemedycznego oraz i jego produkcję o wartości 668,5 tys. zł, podała spółka.

Unimot miał 1 306,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ogółem i 17,6 mln zł skorygowanej EBITDA w IV kw. 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Akcjonariusze Brastera zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 13 043 479 akcji serii O, bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z podjętych uchwał.

Tauron Polska Energia został sponsorem tytularnym Ligi Siatkówki Kobiet, a także 1 Ligi Mężczyzn, Pucharu Polski kobiet i mężczyzn oraz sponsorem strategicznym PlusLigi i Superpucharów Polski kobiet i mężczyzn, podała spółka. Umowę w tej sprawie podpisano w poniedziałek.

Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy ustalił, że Fabryki Mebli Forte w latach 2015-2017 zawyżyły koszty uzyskania przychodów z powodu nieprawidłowo oszacowanej wysokości opłaty licencyjnej za korzystanie ze znaku towarowego o kwotę ok. 18 mln zł, podała spółka. Wyliczona na tej podstawie zaległość podatkowa spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2015-2017 wynosi 3,4 mln zł, a szacowana wysokość odsetek od zaległości podatkowych z tego tytułu wynosi ok. 0,8 mln zł. Z uwzględnieniem rezerwy, szacowana wysokość EBITDA grupy za IV kwartał 2019 roku wyniesie 43,6 mln zł, a za cały rok 2019 - 137,6 mln zł.

Master Pharm przeznaczy w tym roku ponad 6 mln zł na zakup maszyn oraz doposażenie zakładów produkcyjnych w Łodzi i Mielcu. Spółka przygotowuje się na obsługę większej liczby zamówień, której spodziewa się w przyszłych kwartałach, podał Master Pharm.

PGE Dystrybucja przeznaczyła w ub.r. rekordowe ponad 2,2 mld zł na inwestycje w infrastrukturę, podała spółka. Większość inwestycji dotyczyło modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz kompleksowej modernizacji i rozbudowy stacji transformatorowych.

AmRest planuje 320 otwarć brutto w 2020 roku i wydatki inwestycyjne na poziomie 210 mln euro no budowę nowych placówek i renowacje, podała spółka w prezentacji.

W wezwaniu ogłoszonym na akcje Baltony przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze przedmiotem transakcji nabycia przez wzywającego, w dniu 2 marca 2020 r., na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie było 10 543 286 akcji spółki, podał pośredniczące w wezwaniu Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

Komisja Europejska zatrzymała procedurę "stop the clock", co oznacza wznowienie formalnej procedury negocjacyjnej dotyczącej przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen, podał płocki koncern.

Przychody TIM wzrosły o 18% r/r do 68,18 mln zł w lutym 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-luty przychody wzrosły o 13% r/r do 137,23 mln zł.

Spółka All In! Games, z którym Setanta jest w trakcie połączenia, podpisała m.in. z Quantum Soup Studios z siedzibą w Walii na wydanie nowego, nieogłoszonego IP, bazującego na licencji Muminki gry, której planowana premiera przewidziana jest na II kw. 2021 r., podała Setanta. All In! Games podpisał także umowę z polskim studiem Failcore na nową grę.

BioMaxima dokonała zgłoszenia w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce (URPL), szybkich testów przesiewowych do wykrywania koronawirusa, podała spółka.

Grupa Wielton zarejestrowała łącznie 1 tys. nowych pojazdów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) w 2019 roku, podała spółka. Dzięki temu producent osiągnął ok. 5% udziału na tym rynku. W 2020 roku Grupa Wielton planuje intensyfikację działań na rynku chorwackim i słoweńskim. Dalszy rozwój regionu CEE i penetracja rynków to główny cel grupy na najbliższe lata.

Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) zakończyło I etap budowy nowego parku logistycznego BIK Park Wrocław I w Nowej Wsi Wrocławskiej w gminie Kąty Wrocławskie, podała spółka. Gotowa powierzchnia liczy 25 000 m2, a docelowo wzrośnie do 47 000 m2. Obiekt został już przekazany głównemu najemcy, natomiast oficjalne otwarcie nowego centrum magazynowego odbędzie się pod koniec marca.

Adelante - spółka portfelowa JR Holding - podpisała umowę z dr. n. med. Wojciechem Orłowskim. Jej przedmiotem jest wspólny rozwój projektu i wdrożenie w ośrodkach leczniczych terapii stwardnienia rozsianego, podał JR Holding.

Archicom w porozumieniu z większościowymi akcjonariuszami 13 stycznia br. podjął, decyzję o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem długoterminowym, podał Archicom.

Elektrobudowa wskazuje, iż jej intencją pozostaje uzgodnienie wydłużenia terminu na "wystąpienie zdarzeń związanych z emisją akcji serii F" i aktualnie oczekuje na podpisanie umowy zmieniającej, podała spółka.

Urząd Skarbowy w Warszawie dokonał zajęcia zabezpieczającego na rachunkach bankowych oraz na rachunkach papierów wartościowych GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (GO TFI) o wartości 6,5 mln zł z uwagi na zarządzenie Komisji Nadzoru Finansowego, podało TFI.

NanoSanguis - spółka zależna NanoGroup - otrzymała od American Heart of Poland zatwierdzony raport z badań płynu perfuzyjnego służącego do przechowywania i transportu organów, podało NanoGroup. Według zarządu NanoSanguis, wyniki raportu umożliwią rozpoczęcie procesu rejestracji produktu przez amerykańską Agencję Żywności i Leków oraz Europejską Agencję Leków jeszcze w 2020 roku.

Tatry Mountain Resorts (TMR) odnotowało 1,81 mln euro skonsolidowanej straty netto w roku obrotowym 2018/2019 (zakończonym 31 października 2019 r.) wobec 3,1 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Soho Development odnotowało 1,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2019/2020 (tj. w IV kw. roku kalendarzowego 2019) wobec 4,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polwax, w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem przez Orlen Projekt umowy na realizację inwestycji budowy instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi, skierował przeciwko Orlen Projekt pozew o zapłatę obejmujący łączną kwotę 132,15 146 863,43 zł, podała spółka.

Komputronik odnotował 0,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2019/2020 (tj. w IV kw. roku kalendarzowego 2019) wobec 5,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Stalexport Autostrady zamierza ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości ok. 83 mln zł w 2020 r. wobec ok. 32,5 mln w ubiegłym roku, poinformował prezes Emil Wąsacz.

Ursus w restrukturyzacji oraz Trioliet Polska zawarły przyrzeczoną umowę sprzedaży zakładu Ursusa w Opalenicy za cenę, na którą składa się kwota 6 mln zł oraz kwota ustalona w przyrzeczonej umowie sprzedaży, stanowiąca cenę za "produkcję w toku" i "inwentarz" (w tym podzespoły, materiały, towary i wyroby) dywizji w Opalenicy, podała spółka.

Akcjonariusze Stalexportu Autostrady zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 27 marca, o przeznaczeniu na dywidendę łącznie 12,36 mln zł z zysku za 2019 r. i środków z kapitału zapasowego, co da 5 gr na akcję, wynika z projektów uchwał.

AmRest Holdings odnotował 65,1 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 43 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Stalexport Autostrady odnotował 75,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 180,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakończyła analizy głównych przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości bilansowej aktywów w segmencie Koks, podała spółka. W związku ze zmianą niektórych parametrów techniczno-ekonomicznych, stanowiących przesłanki do ujęcia w latach wcześniejszych odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego spółki JSW Koks w odniesieniu do ośrodka wypracowującego środki pieniężne (CGU) Koksownia Radlin, zidentyfikowano prawdopodobieństwo aktualizacji wysokości ujętych odpisów.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem