Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał postanowienia o otwarciu wobec Komputronika i Komputronik Biznes postępowania sanacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne, podał Komputronik.

"W ramach postępowania restrukturyzacyjnego emitent złożył wstępny plan restrukturyzacyjny, w którym m. in.: przewidział wdrożenie środków restrukturyzacyjnych wpostaci:

1. skrócenie czasu rotacji należności,

2. modyfikację limitów ubezpieczenia należności dla dostawców emitenta,

3. zwiększanie udziału najbardziej rentownych kanałów sprzedaży w całkowitej sprzedaży w połączeniu z przebudową oferty handlowej (koncentracja na strategicznych kategoriach produktowych),

4. odstąpienie od wybranych umów w celu zmniejszenia stałych kosztów związanych zdziałalnością operacyjną emitenta,

5. restrukturyzację zobowiązań emitenta poprzez:

a) umorzenie całości odsetek od zaległych wierzytelności należnych wierzycielom do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego oraz po tym dniu,

b) umorzenie wysokości wierzytelności głównych o 40% i ich spłata w kwartalnych ratach,

c) umorzenie całości pozostałych wierzytelności ubocznych (koszty, opłaty, kary umowne itp.) od wszystkich rodzajów długów,

6. redukcję zatrudnienia na poziomie około 20%,

7. redukcję pozostałych kosztów prowadzonej działalności gospodarczej w postaci:

a) zmniejszenia wykorzystywanej powierzchni magazynowej wynajmowanej (wydzierżawianej) oraz własnej,

b) oddania w najem (dzierżawę) powierzchni własnych,

c) redukcji funduszy wynagrodzeń (obniżenie wynagrodzeń) dla osób w obszarze wsparcia sprzedaży i back office (wsparcie administracyjne),

d) ograniczenia kosztów reklamy i marketingu,

e) ograniczenia prowizji dla agentów w związku ze zmniejszeniem ilości salonów agencyjnych (redukcja najmniej efektywnych lokalizacji)" - czytamy w komunikacie.

Tożsame środki restrukturyzacyjne w ramach wstępnego planu restrukturyzacyjnego zaproponował Komputronik Biznes.

Zgodnie z postanowieniem wydanym w stosunku do Komputronika i jego spółki zależnej:

1. Sędzią-komisarzem został wyznaczony ASR Wojciech Stanke,

2. Zarządcą został wyznaczony Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja,

3. Spółce został pozostawiony zarząd własny w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu,

4. Określono, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, zaś otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

"Zarząd emitenta informuje, że ww. działania restrukturyzacyjne i propozycje układowe mają charakter wstępnych założeń. Emitent pozostaje otwarty na wypracowanie optymalnych propozycji układowych we współpracy z wierzycielami i organami postępowania sanacyjnego w zależności od faktycznie zaistniałej sytuacji gospodarczej, finansowej i prawno-administracyjnej. Głównym celem zarządu emitenta jest uniknięcie niewypłacalności spółki oraz zabezpieczenie praw wszystkich interesariuszy emitenta iKomputronik Biznes Sp. zo.o., zgodnie z przepisami ustawy Prawo restrukturyzacyjne" - czytamy dalej.

8 marca Komputronik oraz jego spółka zależna Komputronik Biznes, mając na celu ochronę wierzycieli, pracowników i majątku spółek, ostrożnościowo złożyły w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wnioski o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec obu podmiotów.

Spółka podkreślała wówczas, że "pomimo przejściowych utrudnień Grupy Komputronik i złożeniu przez nią wniosku o rozpoczęcie postępowania sanacyjnego, klienci indywidualni i biznesowi w dalszym ciągu bez przeszkód mogą korzystać z oferty Komputronik S.A. oraz Komputronik Biznes sp. z o.o.".

Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem