Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Polenergia odnotowała 34,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2019 r. wobec 16,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skorygowany zysk netto wyniósł odpowiednio: 32,8 mln zł wobec 27,5 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 57,4 mln zł wobec 49,6 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł w IV kw. 2019 r. 78,7 mln zł wobec 68 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 649 mln zł w IV kw. 2019 r. wobec 888 mln zł rok wcześniej.

W całym 2019 r. spółka miała 109 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 3,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 596,6 mln zł w porównaniu z 3 448,7 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 279,1 mln zł wobec 189,1 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży Grupy Polenergia za 2019 rok były niższe o 852,1 mln zł, co jest spowodowane spadkiem przychodów w segmencie obrotu o 890,5 mln zł, częściowo skompensowanym przez wzrost przychodów głównie w segmencie farm wiatrowych o 62,4 mln zł" - czytamy w raporcie.

Skorygowany wynik EBITDA w 2019 r. wyniósł 279,1 mln zł i był wyższy o 90,7 mln zł r/r głównie ze względu na lepszy wynik segmentu energetyki wiatrowej (o 83 mln zł) będący konsekwencją wyższych wolumenów produkcji oraz cen sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów, a także segmentu obrotu (o 30,8 mln zł) głównie ze względu na wyższą marżę na handlu energią elektryczną oraz wyniki osiągnięte na portfelu farm wiatrowych, podano także.

"Wzrost skorygowanego wyniku EBITDA został częściowo skompensowany przez spadek wyniku segmentu energetyki konwencjonalnej o 29,2 mln zł w konsekwencji niższych przychodów z rekompensaty kosztów osieroconych i rekompensaty kosztów gazu oraz braku przychodów z tytułu żółtych certyfikatów w związku z zakończeniem systemu wsparcia dla kogeneracji gazowej" - czytamy dalej.

Segment energetyki wiatrowej zanotował wzrost wyniku EBITDA o 83 mln zł w 2019 roku, a w samym czwartym kwartale miał miejsce wzrost wyniku EBITDA o 24,8 mln zł.

"Wzrost wyniku jest głównie konsekwencją wyższych wolumenów produkcji oraz wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów, niższych kosztów operacyjnych (wpływ utworzenia w grudniu 2018 roku rezerwy na podatek od nieruchomości za rok 2017) i braku kosztów dzierżaw w wyniku EBITDA podyktowanego zmianą standardów rachunkowości (wejście w życie MSSF 16). Ponadto, grupa dokonała w 2019 roku zmiany polityki rachunkowości w zakresie prezentacji przychodów z tytułu przyznanych świadectw pochodzenia poprzez pomniejszenie kosztu własnego sprzedaży (roczna wartość korekty w kwocie 11,5 mln zł została rozpoznana w czwartym kwartale)" - napisano dalej w raporcie.

Wynik EBITDA segmentu energetyki konwencjonalnej zanotował spadek o 29,2 mln zł, a w samym czwartym kwartale miał miejsce spadek wyniku EBITDA o 22 mln zł.

"Spadek wyniku jest konsekwencją niższych przychodów z rekompensaty kosztów osieroconych głównie w związku ze zmianą alokacji rekompensaty kosztów osieroconych w grudniu 2018 roku, niższych przychodów z rekompensaty kosztów gazu (zmiana wskaźnika Wg oraz niższa korekta kosztów gazu za 2018 rok ujęta w lipcu 2019 roku) oraz braku przychodów z tytułu żółtych certyfikatów w związku z wygaśnięciem z końcem 2018 roku dotychczasowego systemu wsparcia dla kogeneracji gazowej" - czytamy też w materiale.

EBITDA segmentu obrotu za 2019 rok jest wyższa od wyniku roku poprzedniego o 30,8 mln zł, a w samym czwartym kwartale jest wyższa o 6,3 mln zł, ze względu na lepszy wynik na handlu energią elektryczną (poprawa zarządzania ryzykiem działalności handlowej i mniejsza zmienność cen na rynku), realizację transakcji strukturyzowanych oraz wyższą marżę na portfelu farm wiatrowych (wyższe ceny sprzedaży zielonych certyfikatów i wyższy wynik na energii elektrycznej w konsekwencji wzrostu wolumenów). Dodatkowo, wynik na portfelu farm wiatrowych uwzględnia przeszacowanie magazynu zielonych certyfikatów. Powyższe zostało częściowo skompensowane przez niższy wynik na pozostałych kontraktach z uwagi na zakończenie wieloletniego kontraktu z podmiotem zewnętrznym na obsługę handlową aktywów wytwórczych, podała też spółka.

"Wynik EBITDA segmentu dystrybucji był narastająco wyższy o 0,6 mln zł w porównaniu do ubiegłego roku, co było w głównej mierze spowodowane wyższą marżą dystrybucyjną skompensowaną przez niższe pozostałe przychody operacyjne oraz niższą marżę na sprzedaży energii. W czwartym kwartale wynik utrzymał się na tym samym poziomie, co w analogicznym okresie roku ubiegłego" - czytamy także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 43,54 mln zł wobec 43,93 mln zł straty rok wcześniej.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.