Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Zarząd MZN Property ocenia, że ogłoszone przez Ringier Axel Springer Media AG wezwanie na na 100% akcji po cenie 1,97 zł za sztukę akcji pozostanie bez istotnego wpływu na dotychczasową działalność, a cena w wezwaniu (66,4 zł za akcję) jest godziwa, podał MZN.

"Wzywający zamierza nabyć akcje spółki jako inwestycję długoterminową. Zamiarem wzywającego jest uzyskanie do 100% akcji spółki oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Rzeczywista liczba akcji, które zostaną nabyte przez wzywającego będzie zależeć od odpowiedzi akcjonariuszy spółki na wezwanie. Jednocześnie, wzywający w wezwaniu zadeklarował, że zamierza wspierać bieżący rozwój spółki jako inwestor strategiczny, w szczególności za pomocą swojej bogatej wiedzy specjalistycznej zdobytej na różnych rynkach ogłoszeń. Wzywający oświadczył, że przeprowadził badanie due diligence spółki i wierzy, że spółka wykazuje trwałą przewagę konkurencyjną, która pozwoli jej osiągnąć sukces na rynkach docelowych" - czytamy w opinii zarządu.

Dodatkowo, jeśli będzie to dozwolone przepisami prawa, wzywający zastrzegł, że może podjąć działania w celu przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) i zapewni wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z art. 91 Ustawy. Zniesienie dematerializacji akcji będzie wymagało decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, podano także.

"Ponadto w przypadku osiągnięcia progu przynajmniej 95% ogólnej liczby głosów w spółce, wzywający nie wykluczył możliwości rozpoczęcia przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych spółki. Jeżeli wzywający podejmie decyzję o rozpoczęciu procesu przymusowego wykupu, proces ten rozpocznie się najpóźniej w ciągu 3 (trzech) miesięcy od osiągnięcia przez wzywającego progu 95% ogólnej liczby głosów, w szczególności zgodnie z wymogami art. 82 Ustawy. Wzywający poinformował ponadto, że w dniu 26 lutego 2020 r. wzywający zawarł umowę inwestycyjną ze spółką, regulującą podstawowe kwestie dotyczące nabycia przez wzywającego znacznego pakietu akcji w spółce oraz planowanej integracji działalności grupy spółki i działalności spółki Gratka sp. z o.o., w której 100% udziałów zostało nabytych przez wzywającego" - czytamy także.

Zarząd zwrócił uwagę, że ogłoszenie wezwania jest jednym z zobowiązań wzywającego wynikających z umowy inwestycyjnej. Na podstawie umowy inwestycyjnej strony postanowiły, że w najwcześniejszym możliwym terminie po dokonaniu rozliczenia transakcji zawartych w ramach wezwania, strony rozpoczną prace w przedmiocie operacyjnej i prawnej konsolidacji spółki Gratka sp. z o.o. z grupą spółki. W ocenie zarządu, przystąpienie spółki do umowy inwestycyjnej z wzywającym oraz realizacja jej postanowień - w tym, ogłoszenie i rozliczenie wezwania - są zgodne z interesem spółki.

"Cena akcji w wezwaniu odzwierciedla premię w wysokości: (i) 156% względem średniego kursu akcji ważonego wolumenem obrotu za 6 miesięcy (0,77 zł) na GPW do dnia 25 lutego 2020 roku włącznie, (ii) 132% względem średniego kursu akcji ważonego wolumenem obrotu za 3 miesiące (0,85 zł) na GPW do dnia 25 lutego 2020 roku włącznie, (iii) 103% względem kursu zamknięcia akcji (0,97 zł) na GPW w dniu 25 lutego 2020 roku, który był ostatnim dniem notowań przed ogłoszeniem wezwania" - czytamy także.

W oparciu o powyższe rozważania zarząd stwierdza, że w jego ocenie cena akcji zaproponowana w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki i jest dla akcjonariuszy spółki odpowiednia (godziwa) z finansowego punktu widzenia, podano dalej.

Pod koniec lutego Ringier Axel Springer Media AG ogłosił wezwanie na 100% akcji spółki MZN Property po cenie 1,97 zł za sztukę. Podmiotem pośredniczącym jest Pekao Investment Banking. Przyjmowania zapisów ma się rozpocząć 23 marca 2020 r., a zakończyć 24 kwietnia.

MZN Property jest właścicielem budowanej wokół serwisu Morizon.pl platformy nieruchomościowo-finansowej OneStopShop, która ułatwia użytkownikom proces transakcji na rynku nieruchomości. Platforma udostępnia funkcjonalności w zakresie sprzedaży oraz wyszukiwania i finansowania nieruchomości. Najważniejszym i największym serwisem nieruchomościowym Grupy jest Morizon.pl. W skład Grupy MZN Property wchodzą m.in. spółki Grupa Morizon, Lendi (pośrednictwo finansowe) i Finpack (m.in. software). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2017 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.