Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) poszukuje członka zarządu ds. finansów i rozpoczęła postępowanie kwalifikacyjne, podała GPW.

"Kandydat na stanowisko członka zarządu giełdy ds. finansów powinien spełniać łącznie następujące warunki:

a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiadać co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach rynku finansowego lub podmiotach świadczących usługi na rzecz instytucji rynku finansowego w zakresie podstawowej działalności tych instytucji,

c) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) posiadać nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami,

e) posiadać wiedzę, kompetencje i doświadczenie niezbędne do zarządzania spółką prowadzącą rynek regulowany,

f) spełniać inne niż wymienione w lit. a-e wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych" - czytamy w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dodatkowymi atutami będą:

a) posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, o profilu rachunkowości, finansowym lub ekonomicznym;

b) znajomość zasad rachunkowości finansowej, w tym planowania strategicznego i finansowego;

c) znajomość zasad sprawozdawczości, w szczególności dla spółek publicznych;

d) znajomość obszaru audytu wewnętrznego;

e) znajomość środowiska regulacyjnego i nadzorczego;

f)znajomość kapitałowych i finansowych rynków lokalnych i globalnych oraz Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego;

g) posiadanie doświadczenia na stanowisku kierowniczym w podmiotach organizujących rynek regulowany lub alternatywny system obrotu,

h) znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, podano także.

W przypadku ubiegania się o stanowisko członka zarządu Giełdy przez kandydata, który pełnił już funkcję członka zarządu Giełdy, rada Giełdy oceniając przydatność kandydata, dokona oceny jego działalności za okres pełnionej funkcji, biorąc pod uwagę sposób wykonywania obowiązków, efekty podejmowanych czynności oraz ocenę wykonywania obowiązków dokonaną przez radę Giełdy, zaznaczono.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.