Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - EuroRating podwyższył rating kredytowy Santander Bank Polska (Santander BP) do A- z BBB+. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną, podała agencja.

"Podwyższenie ratingu Santander Bank Polska związane jest przede wszystkim z: utrzymującą się silną pozycją kapitałową banku, dobrą jakością portfela kredytów, wysoką efektywnością działalności, a także wzrostem skali działalności po przejęciu części aktywów Deutsche Bank Polska" - czytamy w komunikacie.

EuroRating pozytywnie ocenia poziom wyposażenia banku w kapitał. Jakkolwiek udział kapitału własnego w sumie pasywów na skutek dokonanych wypłat dywidend obniżył się w ciągu dwóch ostatnich lat z ok. 15% do ok. 13%, to jego poziom agencja nadal ocenia jako stosunkowo wysoki i bezpieczny. Ponadto bank utrzymuje stale na wysokich poziomach regulacyjne współczynniki wypłacalności. Współczynnik Tier 1 wyniósł na koniec 2019 roku 15,2%, a łączny współczynnik wypłacalności TCR osiągnął 17,1%. W obu przypadkach były to jedne z najwyższych poziomów w ciągu ostatnich lat, podkreślono.

Do silnych stron banku agencja zalicza również bardzo dobrą jakość portfela kredytów. Na koniec 2019 roku udział kredytów zagrożonych w portfelu ogółem wynosił 4,7%, wobec średniej dla całego sektora na poziomie 6,2%. Portfel kredytów ma również stabilny i stosunkowo bezpieczny wskaźnik finansowania: relacja depozytów do kredytów na koniec 2019 roku wynosiła 1,09, a po uwzględnieniu dodatkowo wyemitowanych przez bank obligacji wskaźnik pokrycia kredytów środkami pozyskanymi z rynku wyniósł 1,17.

EuroRating korzystnie ocenia także wysoką efektywność działalności banku. Średni wskaźnik koszty/dochody dla pięciu ostatnich lat wyniósł 45,5%, co przekładało się na wypracowywany przez bank stosunkowo wysoki poziom wskaźnika zwrotu z aktywów (ROA) oraz zadowalający poziom zwrotu z kapitału (ROE), podano również.

"Pozytywny wpływ na ocenę wiarygodności finansowej Santander Bank Polska miało także skutecznie przeprowadzone przejęcie części działalności Deutsche Bank Polska. Ponieważ przejmowane aktywa nie obejmowały kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych, transakcja ta nie wpłynęła na wzrost ryzyka portfela kredytów banku przejmującego. Agencja ocenia natomiast, że pozyskane aktywa przyczynią się do wzmocnienia efektów skali i dalszej poprawy efektywności działalności Santander Bank Polska. Do czynników pozytywnych EuroRating zalicza również skutecznie przeprowadzony w ciągu ostatniego roku rebranding, który jednocześnie w opinii agencji wzmacnia powiązanie polskiego banku ze spółką-matką - hiszpańskim Banco Santander S.A." - czytamy dalej.

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków EuroRating nadany bankowi rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem