Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ogłosiło wyniki konkursu "Projektowanie uniwersalne", realizowanego w ramach rządowego programu Dostępność+. 34 polskie ośrodki akademickie otrzymają łącznie 40 mln zł na opracowanie i wdrożenie obowiązkowych zajęć w programach studiów, umożliwiających studentom poznanie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług, poinformowano w komunikacie.

Konkurs ?Projektowanie uniwersalne" jest finansowany z Funduszy Europejskich ? Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

"W czasie naboru swoje wnioski o dofinansowanie do NCBR złożyło 41 ośrodków akademickich. Budżet konkursu wynosił 30 mln zł, jednak ze względu na wysoką jakość zgłoszonych projektów i istotność działań w nich przewidzianych, postanowiliśmy zwiększyć przeznaczone środki na dofinansowanie projektów w konkursie o jedną trzecią, dzięki czemu aż 34 uczelnie uzyskały granty" - powiedział dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki, cytowany w komunikacie.

Strategicznym wymiarem konceptu jest trwałe włączenie problematyki projektowania uniwersalnego na wszystkich kierunkach studiów wyższych I i II stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich -podkreślono.

"Zgodnie z zapisami Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz Konstytucji RP każdy ma prawo do równego traktowania i uczestniczenia w życiu społecznym. Odpowiadając za jakość kształcenia, stawiamy także na to, by absolwenci polskich uczelni wychodzili na rynek pracy z wiedzą oraz pasją do tego, by tworząc produkty dostępne dla każdego, zmieniali naszą rzeczywistość w taką, gdzie m.in. niepełnosprawność czy zaawansowany wiek nie będą czynnikami wykluczającymi" - dodał wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Grzegorz Wrochna, cytowany w komunikacie.

Stworzone w wyniku konkursu NCBR moduły zajęć na uczelniach przyczynią się do rozwoju kompetencji studentów w zakresie stosowania projektowania uniwersalnego w praktyce, z uwzględnieniem specyfiki kierunku studiów. Programy nauczania, dzięki zastosowaniu zasad projektowania uniwersalnego do realizacji nowych rozwiązań (przestrzennych, obiektowych, produktowych, procesowych) oraz modyfikacji istniejących, mają w swej konsekwencji poprawić jakość życia wszystkich członków społeczeństwa, w tym osób z niepełnosprawnościami -czytamy także.

Zajęcia z projektowania uniwersalnego będą realizowane w ośrodkach akademickich w całej Polsce. Najlepiej oceniony w konkursie NCBR został projekt "Projektowanie bez barier" zgłoszony przez Sopocką Szkołę Wyższą, który zakłada modyfikację programów kształcenia na kierunkach Architektura, Architektura wnętrz oraz Architektura krajobrazu, wprowadzającą zajęcia z projektowania uniwersalnego, a także działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry Uczelni w celu zapewnienia efektywnego nauczania z tego zakresu. Działania w projekcie prowadzone będą we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Przełoży się to na zacieśnienie współpracy Uczelni ze środowiskiem pracodawców i partnerów społecznych, związanych z osobami ze szczególnymi potrzebami.

Pełna lista rankingowa dostępna jest na stronie NCBR.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem