Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat odnotował 313,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. (wg MSSF 16) wobec 70,9 mln zł zysku rok wcześniej (wg MSR 17), podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 494,3 mln zł wobec 419,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 069,1 mln zł w IV kw. 2019 r. wobec 3 002 mln zł rok wcześniej.

"Przychody Grupy Polsat w IV kw. 2019 na bazie poprzednio obowiązujących standardów rachunkowości zanotowały wzrost o 1,9% r/r, osiągając poziom 3 059 mln zł (przychody uwzględniające wpływ MSSF 16 wyniosły 3 069 mln zł). Na dynamikę wzrostu przychodów wpływ miał w głównej mierze:

* Niemal stabilny poziom przychodów detalicznych od klientów indywidualnych i biznesowych. Spadek przychodów z usług głosowych, obejmujący przychody z telefonii stacjonarnej świadczone przez Netię, został niemal w całości skompensowany wyższymi przychodami z usług płatnej telewizji oraz wyższymi przychodami z tytułu transmisji danych.

* Wyższe przychody ze sprzedaży sprzętu głównie na skutek większego udziału droższych modeli wśród sprzedanych urządzeń końcowych, co znalazło swoje odzwierciedlenie również w wyższym koszcie własnym sprzedanego sprzętu, przy jednocześnie niższym rok do roku wolumenie sprzedanych urządzeń.

* Wzrost pozostałych przychodów ze sprzedaży spowodowany m.in. rosnącymi przychodami z odsetek z tytułu sprzedaży ratalnej sprzętu dla klientów detalicznych, jak również poprawą marży uzyskiwanej na sprzedaży energii elektrycznej" - czytamy w podsumowaniu wyników.

Przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu Grupy TV Polsat w IV kw. 2019 wzrosły o 2,4% r/r do poziomu 379 mln zł, podczas gdy w tym czasie cały rynek reklamy telewizyjnej zanotował spadek o 0,3%. W efekcie udział w rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrósł do 28,6%, podano także.

"EBITDA Grupy Polsat na bazie dotychczasowych standardów rachunkowości, wynosząca 938 mln zł, zanotowała spadek r/r o 0,3%, przy marży EBITDA na poziomie 30,7%. EBITDA uwzględniająca wpływ MSSF 16 wyniosła 1 062 mln zł, przy marży EBITDA na poziomie 34,6%" - czytamy dalej.

W całym 2019 r. spółka miała 1 100,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (wg MSSF 16) w porównaniu z 833,6 mln zł zysku rok wcześniej (wg MSR 17), przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 11 676,1 mln zł w porównaniu z 10 686,1 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 586,8 mln zł (wg MSSF 16) wobec 488,5 mln zł zysku rok wcześniej (wg MSR 17).

Łączna liczba usług świadczonych przez grupę zarówno w modelu kontraktowym, jak i przedpłaconym, wzrosła o 2,8% w ujęciu r/r, osiągając poziom 17,386 mln.

Na koniec IV kw. 2019 usługi kontraktowe stanowiły 84,7% łącznej liczby świadczonych usług. Wskaźnik ten wzrósł z 84,3% przed rokiem.

"Łączna liczba klientów kontraktowych wyniosła 5,638 mln na koniec IV kw. 2019 (-1,2% r/r), przede wszystkim na skutek konsolidacji kontraktów pod jedną wspólną umową kontraktową w ramach gospodarstwa domowego, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącym wskaźniku nasycenia RGU na jednego klienta (wzrost o 4,5% r/r)" - czytamy w podsumowaniu.

Liczba usług kontraktowych wzrosła o 469 tys. do 14,729 mln na koniec IV kw. 2019 (+3,3% r/r).

Liczba świadczonych w modelu kontraktowym usług płatnej telewizji wyniosła 5,038 na koniec IV kw. 2019 r., zmniejszając się r/r o 1,2%, co było głównie związane z mniejszą liczbą usług telewizji satelitarnej.

"Liczba RGU telefonii komórkowej wzrosła r/r o 549K (+7,5%), osiągając poziom 7,895 mln na koniec IV kw. 2019, przede wszystkim w efekcie skutecznej realizacji strategii dosprzedaży usług do pojedynczego klienta oraz wprowadzenia do sprzedaży w lutym 2018 r. nowych, atrakcyjnych taryf adresowanych do klientów kontraktowych, jak również wysokiego popytu wśród klientów biznesowych (usługi m2m)" - czytamy także w materiale.

Liczba RGU dostępu do szerokopasmowego internetu mobilnego na koniec IV kw. 2019 wyniosła 1,796 mln i była niższa r/r o 19 tys., czyli o 1,1%. Spadek ten związany jest m.in. ze stopniowym nasycaniem się rynku usługami dedykowanego mobilnego dostępu do Internetu oraz systematycznie rosnącą popularnością transmisji danych w taryfach telefonii komórkowej (smartfony), która to usługa konkuruje z usługą dedykowanego dostępu do internetu mobilnego, wyjaśniła spółka.

"Zgodnie z założeniami długoterminowej strategii dążymy do maksymalizacji przychodu na klienta kontraktowego poprzez dosprzedaż dodatkowych produktów i usług do bazy naszych klientów w ramach oferty usług łączonych, co pozytywnie wpływa na ARPU klienta kontraktowego. W IV kw. 2019 średni miesięczny przychód na klienta wzrósł r/r o 1,9% do 85,6 zł" - napisano dalej.

Wskaźnik odpływu klientów (churn) spadł o 1,2 pkt proc. do poziomu 6,4% w 12-miesięcznym okresie zakończonym 31 grudnia 2019 roku w porównaniu do 7,6% w okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 roku. Jak tłumaczy Cyfrowy Polsat, jest to przede wszystkim efekt wysokiej lojalności naszych klientów usług łączonych, co z kolei wynika ze skutecznej realizacji strategii multiplay, jak również działań ukierunkowanych na budowę wysokiej satysfakcji i lojalności klientów.

Liczba świadczonych aktywnych usług przedpłaconych wzrosła r/r o 11 tys., czyli o 0,4% do 2,657 mln na koniec IV kw. 2019 r. W IV kw. 2019 r. średni miesięczny przychód na RGU prepaid (APRU) utrzymał się r/r na niezmienionym poziomie 20,3 zł, podano także.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.