Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 30 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2019 r. wobec 388 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"4 lutego 2020 r. PGNiG Termika S.A., spółka zależna PGNiG, rozpoznała odpis z tytułu aktualizacji wartości posiadanego pakietu akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A. (PGG). Wpływ wyceny metodą praw własności udziałów w PGG na skonsolidowany wynik netto grupy kapitałowej PGNiG w IV kw. 2019 roku wyniósł -272 mln zł" - zaznaczono w prezentacji.

Zysk operacyjny wyniósł 632 mln zł wobec 596 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 1 575 mln zł wobec 1 347 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12 370 mln zł w IV kw. 2019 r. wobec 12 753 mln zł rok wcześniej.

W 2019 r. spółka miała 1 371 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3 212 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 42 023 mln zł w porównaniu z 41 234 mln zł rok wcześniej.

Wynik EBITDA za 2019 r. wyniósł 5 504 mln zł wobec 7 115 mln zł rok wcześniej.

"W minionym roku sprzedaliśmy ogółem o około 6% więcej gazu i to mimo wyższych temperatur w I i IV kwartale 2019 roku, lecz z drugiej strony nadpodaż LNG miała i ma cały czas wpływ na niskie ceny surowca na światowych rynkach. Na Towarowej Giełdzie Energii gaz był średniorocznie aż o 35% tańszy niż rok wcześniej, co istotnie wpłynęło na poziom przychodów z jego sprzedaży. Wszyscy uczestnicy na globalnym rynku gazu zmagają się obecnie z wyzwaniem niskich cen surowca. Nie należy jednak zapominać, że wciąż znacząco rośnie popyt na to paliwo, co potwierdzają światowe prognozy. W tych okolicznościach konsekwentnie i dynamicznie rozwijamy dywersyfikację importu gazu ziemnego, zapewniając w ten sposób Polsce bezpieczeństwo energetyczne. W 2019 roku sprowadziliśmy do Polski ponad 27% więcej LNG niż rok wcześniej" - skomentował prezes Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży w segmencie Obrót i Magazynowanie wzrosły o 5% do 33,25 mld zł. Udział gazu ziemnego sprowadzanego z Rosji spadł z 67 do 60% Wzrósł natomiast udział LNG - z 20 do 23% W 2019 roku PGNiG odebrało 31 ładunków skroplonego gazu ziemnego w ramach kontraktów długo-, średnio- i krótkoterminowych (spot), natomiast w 2018 roku miały miejsce 23 dostawy LNG do Polski. Wolumen importu skroplonego gazu wzrósł z 2,71 mld m3 w 2018 roku do 3,43 mld m3 w 2019 roku. W obrocie detalicznym w 2019 roku baza odbiorców paliwa gazowego wzrosła o ok. 67 tys. do 6,95 mln. Spółka PGNiG Obrót Detaliczny sprzedała odbiorcom końcowym 7,59 mld m3 gazu ziemnego, o ok. 100 mln m3 więcej niż w roku 2018.

"W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie niższe przychody ze sprzedaży ropy naftowej i kondensatu miały związek z niższymi cenami surowca, ale także z mniejszym o 10% wolumenem wydobycia ropy naftowej w grupie kapitałowej. Wskutek niższych cen gazu na TGE niższe o ok. 1,45 mld zł były przychody ze sprzedaży gazu ziemnego w segmencie" - czytamy dalej.

Łączny wolumen sprzedaży gazu poza grupę kapitałową wzrósł o 6% r/r i wyniósł 30,70 mld m3

Przychody z usługi dystrybucyjnej spadły o 5% r/r do 4,21 mld zł przy mniejszym o 2% r/r wolumenie dystrybuowanego paliwa gazowego. Od 15 lutego 2019 roku obowiązuje stawka taryfy dystrybucyjnej niższa o 5% w stosunku do taryfy z 2018 roku.

"Segment Wytwarzanie zanotował stabilne przychody ze sprzedaży ciepła na poziomie ok. 1,33 mld zł (więcej o 1% r/r) przy wyższych średnich temperaturach i nieznacznie niższej sprzedaży (mniej o 3% r/r). Wyraźnie, bo o 24% r/r, wzrosły przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z własnych źródeł wytwarzania przy stabilnym wolumenie sprzedaży na poziomie 3,95 TWh ( mniej o 0,5% r/r). Łączne przychody ze sprzedaży w tym segmencie wzrosły o 7% do 2,57 mld zł" - podano także.

Na skonsolidowane wyniki finansowe PGNiG wpływ miało również zawiązanie odpisów na rzeczowy majątek trwały w IV kwartale 2019 roku - przede wszystkich w segmentach Poszukiwanie i Wydobycie (na poziomie 212 mln zł) oraz Obrót i Magazynowanie (na poziomie 339 mln zł), a także odpisu związanego z aktualizacją wartości pakietu udziałów w Polskiej Grupie Górniczej na kwotę ok. 272 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 1 748 mln zł wobec 3 289 mln zł zysku rok wcześniej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem