Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) zaleca uczestnikom rynków finansowych podjęcie działań w zakresie skutków koronawirusa Covid-19, poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

"W wyniku dyskusji rady organów nadzoru przeprowadzonej w celu zbadania sytuacji na rynkach oraz środków awaryjnych podejmowanych przez podmioty nadzorowane ESMA wydaje następujące zalecenia dla uczestników rynków finansowych:

- Planowanie ciągłości działań - Wszyscy uczestnicy rynków finansowych, w tym podmioty obsługujące infrastrukturę rynków, powinni przygotować się za zastosowanie swoich planów awaryjnych, w tym na wdrożenie środków na rzecz utrzymania ciągłości działań, aby zapewnić ciągłość operacyjną zgodnie z obowiązkami określonymi w przepisach prawa;

- Ujawnianie informacji rynkowych - Emitenci powinni jak najszybciej ujawnić wszelkie istotne informacje o wpływie koronawirusa COVID-19 na ich fundamentalne parametry, prognozy lub sytuację finansową zgodnie z ciążącymi na nich obowiązkami w zakresie przejrzystości, wynikającymi z rozporządzenia nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR);

- Sprawozdawczość finansowa - Emitenci powinni zapewnić przejrzystość informacji o faktycznych i potencjalnych skutkach koronawirusa COVID-19, w zakresie możliwie jak najbardziej opartym na analizie jakościowej oraz ilościowej ich działalności, sytuacji finansowej i wyników finansowych w swoim końcowym raporcie finansowym za 2019 rok lub - jeśli nie został on jeszcze sfinalizowany lub w innym przypadku - w swoich śródrocznych raportach finansowych; oraz

- Zarządzanie funduszami - Zarządzający aktywami powinni nadal stosować wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem i podejmować w związku z tym odpowiednie działania" - czytamy w komunikacie.

ESMA, we współpracy z właściwymi organami krajowymi, cały czas monitoruje zmiany zachodzące na rynkach finansowych w związku z koronawirusem Covid-19 i jest przygotowany na skorzystanie ze swych uprawnień w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynków, stabilności finansowej oraz ochrony inwestorów, podano także.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.