Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Rafineria Grupy Lotos przerobiła 10,7 mln ton ropy naftowej w 2019 roku, wobec 10,8 mln ton rok wcześniej, a wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych kształtowało się na poziomie 102%, podała spółka.

Rafineria w Gdańsku wyprodukowała 11,5 mln ton produktów w 2019 r. Główny udział w strukturze produkcji miał olej napędowy. Wyprodukowano go 5,5 mln ton, czyli o 2,9% więcej niż w poprzednim roku. Jego udział w strukturze produkcji wynosił 48%, poinformowano.

"W 2019 roku oczyszczony wynik EBITDA LIFO wyniósł 2,9 mld zł, czyli był o 7,7% niższy niż w 2018 roku. [...] Rok 2019 cechował się bardziej wymagającym otoczeniem makroekonomicznym dla prowadzenia działalności rafineryjnej niż rok 2018 oraz przyjęte projekcje strategiczne spółki. Znaczna obniżka cen gazu ziemnego oraz spadek notowań ropy naftowej negatywnie wpłynął na wyniki segmentu wydobywczego" - czytamy w komunikacie.

W 2019 roku grupa kapitałowa Lotos osiągnęła przychody na poziomie 29,5 mld zł. Główna część przychodów pochodziła z działalności rafineryjnej - 97,5%. Odbiorcami produktów grupy są przede wszystkim klienci krajowi. Na sprzedaż krajową przypadało 81,8% całości przychodów ze sprzedaży, zaznaczono.

"Posiadane na koniec 2019 roku przez grupę kapitałową Lotos łączne rezerwy ropy i gazu w kategorii 2P były powyżej postawionego celu, wynosząc około 81,3 mln boe. W 2019 roku wydobycie wynosiło średnio 20,7 tys. boe/d (wzrost o 1,4% w ujęciu rocznym). Całkowita wielkość wydobycia wyniosła 7,67 mln boe" - czytamy dalej.

16 września 2019 roku rozpoczęto eksploatację ze złoża Utgard. Projekt został zrealizowany ok. 3 miesiące szybciej niż zakładał pierwotny harmonogram, uzyskując 25% oszczędności w porównaniu do zakładanego budżetu. Wydobycie ze złoża Utgard w 4 kw. 2019 roku wyniosło średnio 7,2 tys. boe/d dla udziału Lotosu. Na dzień 31 grudnia 2019 roku rezerwy tego złoża szacowane są na 5,4 mln boe dla udziału Lotosu, podano także.

Lotos zapewnił również, że projekt Yme jest w zaawansowanej fazie zagospodarowania.

"Zagospodarowanie odbywa się zgodnie z zatwierdzonym nowym planem zagospodarowania, przy wykorzystaniu dzierżawionej platformy - Maersk Inspirer. W 2019 roku kontynuowano prace w stoczni Egersund związane z modyfikacją tej platformy. Zakończenie prac planowane jest w 2 kw. 2020 roku, z przewidywanym terminem uruchomienia produkcji zakładanym przez Operatora w 4 kw. 2020 roku" - czytamy.

Na koniec 2019 roku w sieci Lotos działało 506 stacji paliw (312 stacji własnych i 194 stacji partnerskich). Sieć powiększyła się o 11 lokalizacji (6 stacji własnych i 5 partnerskich). W ramach sieci działało 21 Miejsc Obsługi Podróżnych, tj. stacji przyautostradowych. Rok 2019 był rekordowy dla sieci stacji Lotos pod względem: sprzedaży w sieci DOFO, sprzedaży paliw dla klientów kart flotowych i sprzedaży paliw na stacjach CODO. Dodatkowo wydano rekordową liczbę kart, wynika również z komunikatu.

Głównym celem strategii Grupy Lotos na lata 2017-2022 jest stabilizacja i bezpieczny rozwój grupy. W ciągu tych pięciu lat Lotos chce przeznaczyć na inwestycje łącznie kwotę blisko 9,4 mld zł, z czego w okresie 2017-2019 wydatkowała 3,5 mld zł. W 2019 roku wydatki inwestycyjne wyniosły 1 mld zł, podano.

Kluczową inwestycją realizowaną w 2019 roku był projekt EFRA (Efektywna Rafinacja), który dzięki wybudowaniu jednej z najnowocześniejszych jednostek koksowniczych umożliwił głębszy i bardziej opłacalny ekonomicznie przerób ropy naftowej. Główna instalacja projektu - DCU osiągnęła stan gotowości do rozruchu 26 czerwca 2019 roku, który był jednocześnie formalnym zakończeniem budowy. 28 września nastąpiło pierwsze uruchomienie instalacji, a 1 grudnia instalacja została przekazana do użytkowania, podsumowano.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.