Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Spółki ubezpieczeniowe Uniqa w Polsce wypracowały 63,9 mln zł zysku brutto - osiągając najwyższy wynik w historii - oraz zebrały 1,26 mld zł składki przypisanej brutto w 2019 roku, podała Uniqa. Wartość odszkodowań i świadczeń wyniosła 894,3 mln zł. Obie spółki pozyskały prawie 300 tys. nowych klientów.

Przypis składki w obu spółkach zmniejszył się o 5% r/r. Wpływ na to miała mniejsza sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych wynikająca m.in. z wycofania się ze współpracy z przynoszącym straty kanałem dealerskim i leasingowym oraz zmianą struktury portfela flotowych klientów, podano.

Uniqa wzrosła w segmencie klientów z sektora mieszkalnictwa - Uniqa dla Mieszkalnictwa. Przypis zwiększył się w tym przypadku o 7% do 267,8 mln zł. Sprzedaż wzrosła zarówno z ubezpieczeń dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, jak i z ubezpieczeń mieszkań kierowanych do ich mieszkańców.

"2019 r. był kolejnym rokiem, w którym linia Uniqa dla Mieszkalnictwa zrealizowała założone cele sprzedażowe. Przede wszystkim sukcesywnie docieraliśmy do nowych wspólnot mieszkaniowych i ubezpieczyliśmy ponad 5 tys. nowych klientów. Nie zapominamy również o klientach indywidualnych ? chronimy już 33 tys. więcej mieszkań niż rok wcześniej. Wdrożyliśmy także nowy produkt - Bezpieczne Mieszkanie" - powiedział dyrektor zarządzający pionem Uniqa dla Mieszkalnictwa Rafał Kukier, cytowany w komunikacie.

Najwięcej składki zebrał segment Uniqa dla Biznesu - 520 mln zł, tj. o 4% mniej niż rok wcześniej. Sprzedaż w ubezpieczeniach niekomunikacyjnych wzrosła o 8% r/r. Równolegle wzrost konkurencji cenowej oraz decyzja o koncentracji na rentownych klientach flotowych skutkowały spadkiem sprzedaży w ubezpieczeniach komunikacyjnych o 15%, przy jednoczesnej poprawie wyniku technicznego.

"Ponad 462 mln zł przypada na składkę zebraną z ubezpieczeń majątkowych i prawie 58 mln z grupowych ubezpieczeń życiowych. Jesteśmy zadowoleni z dynamiki osiągniętej w ubezpieczeniach majątkowych oraz wzrostu sprzedaży ubezpieczeń finansowych, zauważalnego zwłaszcza w ostatnim kwartale 2019 roku. Dzięki temu w gwarancjach osiągnęliśmy przypis na poziomie 54 mln zł. Plasuje nas to w czołówce polskich ubezpieczycieli. Szacujemy, że jesteśmy wśród 3 największych ubezpieczycieli oferujących gwarancje" - powiedział dyrektor zarządzający Uniqa dla Biznesu Tomasz Szarek, cytowany w komunikacie.

W minionym roku w ramach Uniqa dla Biznesu wprowadzone zostały dwa nowe produkty - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego klienta korporacyjnego oraz OC przewoźników. Ostatni z segmentów - Uniqa dla Ciebie zebrał 470 mln zł składki w 2019 roku, o 10% mniej niż przed rokiem. Jest to przede wszystkim efektem 11-proc. spadku sprzedaży w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Jak wskazał dyrektor zarządzający pionem Uniqa dla Ciebie Jerzy Visan, spadek w ubezpieczeniach komunikacyjnych wynikał z decyzji o zamknięciu nierentownego kanału sprzedaży tych ubezpieczeń za pośrednictwem dealerów i firm leasingowych.

"Cieszy nas z kolei wzrost o 8% sprzedaży ubezpieczenia domów i mieszkań Twój Dom Plus. Ważny jest dla nas również rozwój sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych na życie" - dodał.

Spółki Uniqa w Polsce pozyskały w minionym roku ponad 300 tys. nowych klientów. Ich liczba wyniosła 1,67 mln na koniec 2019 r. Najwięcej klientów - 768 tys. - zgromadził segment Uniqa dla Ciebie.

Składka przypisana brutto Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń za rok 2019 wyniosła 1,16 mld zł i była o 3% niższa niż rok wcześniej. Jest to efektem spadków sprzedaży w ubezpieczeniach komunikacyjnych (-13,1%) oraz wzrostów lub utrzymania portfela w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (6,2%). Spółka podała, że w strukturze portfela ubezpieczeń systematycznie spada udział ubezpieczeń komunikacyjnych (z 49,8% w 2018 roku do 44,8% na koniec 2019 roku).

Zysk techniczny za rok 2019 wyniósł 38,1 mln zł i był o 0,8% wyższy niż rok wcześniej. Zysk finansowy brutto wyniósł 59,2 mln zł i był o 8,6% wyższy niż rok wcześniej. Z kolei wynik netto sięgnął 48,3 mln zł, wobec 40,9 mln zł osiągniętych rok wcześniej (wzrost o 18,1%).

Łączna wartość składki przypisanej Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie wyniosła 98,9 mln zł w 2019 r. wobec 117,5 mln zł w 2018 roku. Spadek składki przypisanej w głównej mierze spowodowany był działaniami mającymi na celu poprawę rentowności portfela. Największy wzrost sprzedaży (o 9,6%, do 21,2 mln zł) odnotowują indywidualne produkty na życie będące częścią segmentu Uniqa dla Ciebie, podano.

Zysk brutto (wg MSR) życiowej spółki wyniósł 4,6 mln zł w porównaniu z 8,4 mln zł za rok 2018. Jest to głównie efektem redukcji portfela produktów bankowych. Zysk netto wyniósł 4 mln zł w porównaniu z 6,6 mln zł rok wcześniej.

Współczynnik wypłacalności SCR na koniec 2019 roku w przypadku spółki majątkowej wynosił 192,3%. Dla życiowego biznesu ukształtował się na poziomie 323,3% na koniec 2019 r. Oba współczynniki są powyżej ich docelowego poziomu zapisanego w strategii ryzyka - 150% dla spółki majątkowej i 175% dla biznesu życiowego, podano.

Uniqa w Polsce reprezentują spółki Uniqa TU SA oraz Uniqa TU na Życie SA, oferujące ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak też instytucjonalnych. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - Uniqa Insurance Group AG.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.