Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) - w związku z epidemią koronawirusa - podjął decyzję o przełożeniu ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych banków na rok 2021. Dzięki temu banki będą mogły skupić się na swej działalności podstawowej oraz zapewnieniu jej ciągłości, w tym wsparcia dla klientów, podał Urząd.

Przełożenie ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych na rok 2021 umożliwi bankom priorytetowe potraktowanie kwestii ciągłości operacyjnej. Właściwe organy powinni w stosownych przypadkach w pełni wykorzystać elastyczność, jaka cechuje obowiązujące ramy prawne, podano.

"W odniesieniu do roku 2020 EUNB przeprowadzi dodatkowe ogólnoeuropejskie ćwiczenie ujawniające, w celu przekazania uczestnikom rynku aktualnych informacji o ekspozycjach banków oraz jakości ich aktywów. Ponadto EUNB zaleca właściwym organom krajowym, by zaplanowały działania nadzorcze, w tym kontrole 'na miejscu', w sposób pragmatyczny i elastyczny oraz by ewentualnie przełożyły na inny termin te działania, które nie są uznawane za niezbędne" - czytamy w komunikacie.

Urząd wskazał, że właściwe organy krajowe mogą też zapewnić bankom pewną swobodę w zakresie terminów na przekazanie informacji z niektórych obszarów sprawozdawczości nadzorczej, nie wprowadzając jednak przy tym żadnych ryzykownych ograniczeń w zakresie kluczowych informacji, które są potrzebne do ścisłego monitorowania sytuacji finansowej banków oraz do celów nadzoru ostrożnościowego.

Europejski nadzór bankowy ocenił, że choć na ten moment nie jest jeszcze możliwa ocena ilościowa skali wstrząsu ekonomicznego w długim okresie, to jednak prawdopodobnie dojdzie do ograniczenia działalności gospodarczej.

"EUNB, wraz z właściwymi organami krajowymi oraz Europejskim Bankiem Centralnym, koordynuje wspólne wysiłki na rzecz zmniejszenia tego nagłego obciążenia operacyjnego banków w tym trudnym momencie. EUNB zaleca właściwym organom krajowym, aby w stosownych przypadkach w celu wsparcia sektora bankowego wykorzystywały w pełni elastyczność, jaką charakteryzują się ramy prawne" - czytamy także.

Przykładem tego może być podjęta przez nadzór bankowy EBC decyzja o umożliwieniu bankom pokrycia wymogów kapitałowych w ramach filaru II za pomocą instrumentów kapitałowych innych niż kapitał podstawowy Tier I (CET1). Innym sposobem na zapewnienie antycykliczności regulacji ostrożnościowej oraz na to, by banki mogły udzielić niezbędnego wsparcia gospodarstwom domowym oraz przedsiębiorstwom, jest wykorzystanie wytycznych dotyczących filaru II.

"W warunkach skrajnych banki mogą również wykorzystać wskaźnik pokrycia wypływów netto. Organy nadzoru powinny unikać wszelkich działań mogących doprowadzić do rozdrobnienia rynków finansowania. Kluczowe jest również to, by klasyfikacja ekspozycji w sposób dokładny i terminowy odzwierciedlała każde pogorszenie jakości aktywów. Możliwa jest pewna elastyczność we wdrażaniu wytycznych EUNB dotyczących zarządzania ekspozycjami nieobsługiwanymi i restrukturyzowanymi i EUNB wzywa do prowadzenia ścisłego dialogu między organami nadzoru i bankami, także w kwestii przyjętych przez banki strategii w zakresie ekspozycji nieobsługiwanych, indywidualnie dla każdego przypadku" - czytamy także.

EUNB pozostaje w stałym kontakcie z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego, by zapewnić pełne skoordynowanie działań z zakresu nadzoru mikroostrożnościowego i makroostrożnościowego, podkreślono.

Urząd przypomniał, że od czasu kryzysu finansowego europejskie banki wzmocniły swą pozycję kapitałową, zbudowały solidny bufor płynnościowy i polepszyły jakość aktywów ujętych w bilansach.

"Europejskie banki zastosowały środki na rzecz utrzymania ciągłości działań oraz dostatecznego poziomu obsługi klientów, ale zmagają się z wyzwaniami operacyjnymi, w związku z czym konieczne jest skupienie się na ich działalności podstawowej i funkcjach krytycznych. Organy nadzoru współpracują z bankami, gdyż banki nadal zapewniają wsparcie gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom, zwłaszcza z sektora MŚP, i dbają o to, by podstawowe potrzeby ich klientów były zaspokajane" - podkreślono.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) jest niezależnym organem UE, który ma za zadanie zapewnić skuteczną i spójną regulację ostrożnościową i nadzór w całym europejskim sektorze bankowym. Do ogólnych celów działalności Urzędu należą utrzymanie stabilności finansowej w Unii oraz zapewnienie integralności, efektywności i prawidłowego funkcjonowania sektora bankowego. EUNB jest częścią Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF), który obejmuje trzy organy nadzoru: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) i Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem