Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Zarząd BNP Paribas Bank Polska wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I banku zysku jednostkowego wysokości 107 290 717,58 zł oraz zysku skonsolidowanego w kwocie 113 242 422,00 zł, wypracowanych w IV kw. 2019 r, podał bank.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) - w związku z epidemią koronawirusa - podjął decyzję o przełożeniu ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych banków na rok 2021. Dzięki temu banki będą mogły skupić się na swej działalności podstawowej oraz zapewnieniu jej ciągłości, w tym wsparcia dla klientów, podał Urząd.

Cena za akcję w ofercie publicznej Games Operators została ustalona na 22 zł, podała spółka.

Kruk planuje rozpocząć 19 marca br. zapisy na pierwszą w tym roku emisję obligacji publicznych w ramach VI Programu Emisji Obligacji. Potrwają one do 1 kwietnia br. Łączna wartość nominalna oferty wyniesie do 30 mln zł, a szacowane zmienne oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 5,2% w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,5 p.p.), podała spółka.

Ruszyła produkcja płynu do dezynfekcji rąk w zakładzie produkcyjnym w Jedliczu spółki Orlen Oil z grupy kapitałowej Orlen, podał koncern. Pierwsza partia produktu, w związku z dużym zapotrzebowaniem na rynku, zostanie wysłana do Agencji Rezerw Materiałowych. Natomiast w przyszłym tygodniu dostawy będą realizowane na stacje paliw PKN Orlen oraz na potrzeby innych podmiotów gospodarczych.

Związek Banków Polskich (ZBP) będzie rekomendował bankom stosowanie uproszczonej procedury w przyznawaniu karencji w spłacie kredytów. ZBP podkreślił, że zobowiązania te będą regulowane przez klientów, tylko w odłożonym terminie, poinformował prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

W wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM), ogłoszonym 3 lutego 2020 r. przez AOC Health GmbH, zawarto 12 marca 2020 r. transakcje, których przedmiotem było 643 943 akcji, podał pośredniczący w transakcji Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie.

Notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) nie zostaną zawieszone, zapewnił prezes GPW Marek Dietl.

Grupa Lotos zakłada ok. 500 mln zł nakładów inwestycyjnych na segment poszukiwania i wydobycia węglowodorów w 2020 roku, poinformował wiceprezes koncernu ds. produkcji i handlu Jarosław Kawula.

Instalacja opóźnionego koksowania (DCU) - najważniejszy element projektu EFRA - pracuje na 100% zdolności, choć nie da się wykluczyć drobnych spowolnień w kolejnych miesiącach, poinformował wiceprezes Grupy Lotos ds. produkcji i handlu Jarosław Kawula.

Zarząd PKO Banku Polskiego podjął uchwałę, iż w granicach swoich kompetencji będzie realizował zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące podziału zysku za 2019 rok tj. zatrzymanie co najmniej 50% zysku za ub. rok w banku, podał PKO BP.

Liczba graczy oczekujących na zakup gier Ultimate Games w sklepie Steam ( wishlist) wynosi ponad 897 tys. graczy (tzw. wishlist outstanding), a liczba wszystkich dodań (wishlist additions) przekracza 1,4 mln graczy, podała spółka.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) ocenia, że potencjalne efekty odszkodowań i wypłat związanych z koronawirusem mogłyby być widoczne w wynikach finansowych grupy w sytuacji "bardzo wysokiego poziomu ryzyka", poinformował prezes Paweł Surówka. Grupa nie ma ekspozycji z tytułu gwarancji dla touroperatorów oraz z tytułu ubezpieczeń business interruption (BI).

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) tworzy pełnowymiarowe przedstawicielstwo na Ukrainie, poinformował prezes Jerzy Kwieciński.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podtrzymuje politykę dywidendową, wynika z wypowiedzi prezesa Jerzego Kwiecińskiego. Jednocześnie zwrócił on uwagę na niższy r/r zysk netto spółki.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) spodziewa się trudnego roku, poinformował prezes Jerzy Kwieciński.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) ocenia, że spadki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w ostatnich dniach na razie nie odbiły się znacząco na portfelu inwestycyjnym grupy, poinformował prezes Paweł Surówka.

Rafineria Grupy Lotos przerobiła 10,7 mln ton ropy naftowej w 2019 roku, wobec 10,8 mln ton rok wcześniej, a wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych kształtowało się na poziomie 102%, podała spółka.

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 28 mln zł w lutym 2020 r., co oznacza wzrost o 8%, podała spółka.

W Tauron Wydobycie uruchomiono dwie kolejne ściany wydobywcze w zakładach górniczych Sobieski i Janina, a dobowe wydobycie przekroczyło 20 tys. ton, podała spółka. Podziemna eksploatacja za pomocą sześciu frontów wydobywczych ma ustabilizować poziom wydobycia w spółce w tym roku.

Liczba polskich zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) spadła o 9,6% r/r do 469 w 2019 r., podał Urząd. Najwięcej polskich zgłoszeń patentowych złożyły spółka Ryvu i Uniwersytet Jagielloński (UJ).

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniósł 12% w 2019 r. (tyle samo, co rok wcześniej). Na rynku NewConnect inwestorzy indywidualni nadal odgrywali dominującą rolę, odpowiadając za 86% obrotów (wzrost o 3 pkt proc. r/r), podała giełda.

Cyfrowy Polsat oczekuje, że rynek reklamy telewizyjnej i sponsoringu będzie rósł w niskim jednocyfrowym tempie w 2020 r.

PGNiG Termika - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - planuje aktywnie poszukiwać projektów akwizycyjnych i kontynuować prace na rzecz budowy i modernizacji aktywów, podała grupa.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakłada krajowe wydobycie na poziomie 3,9 mld m3 gazu ziemnego o 0,7 mln ton ropy naftowej w 2020 r., podała spółka. Na ten rok zaplanowano prace na koncesjach w Polsce i za granicą, a także dalsze poszukiwanie potencjalnych projektów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

AccorInvest stał się właścicielem 98,6% akcji Orbisu, co oznacza, że dobiegł końca proces sprzedaży akcji Orbisu z zamiarem nabycia 100% akcji spółki, podał Orbis.

OPTeam, Innova AF II S?rl i określone osoby trzecie, jako sprzedający, oraz Rementi Investments, jako kupujący, podpisali przedwstępną umowę sprzedaży 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP), podał OPTeam. Kupujący jest spółką w 100% pośrednio zależną od Nets A/S, podmiotu świadczącego usługi procesowania płatności w całej Europie. Cena, która ma zostać zapłacona przez kupującego na rzecz OPTeam za akcje w kapitale zakładowym PeP zgodnie z umową wynosi 68,63 mln euro.

Oferta Budimeksu warta 1 941,46 mln zł netto została oceniona najwyżej w przetargu Polskich Linii Kolejowych występujących wspólnie z Tramwaje Warszawskie na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia oraz budowy trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą, podała spółka.

Grupa Lotos odnotowała 354 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2019 r. wobec 99,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 30 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2019 r. wobec 388 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wirtualna Polska Holding odnotowała 69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 73,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cyfrowy Polsat odnotował 313,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. (wg MSSF 16) wobec 70,9 mln zł zysku rok wcześniej (wg MSR 17), podała spółka w raporcie.

Indeks WIG20 przekroczy 2000 pkt w ciągu najbliższych 12 miesięcy i odrobi większość strat, prognozuje prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys.

Bank Pekao zawarł porozumienie określające zasady zwolnień grupowych z siedmioma działającymi w banku organizacjami związkowymi, w tym ze wszystkimi organizacjami reprezentatywnymi, podał bank. Zwolnienia grupowe obejmą w zakresie rozwiązania umów o pracę maksymalnie 1 200 pracowników.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 3 295 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 3 213 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa odnotowała najwyższy w swojej historii zysk netto w IV kw. br., wynoszący 935 mln zł.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem