Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Develia odnotowała 117,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 160,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 172,68 mln zł wobec 254,35 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk netto, podstawa do wypłaty dywidendy według polityki dywidendowej, wyniósł 193,3 mln zł, co stanowi wzrost o 16,6% w stosunku do 2018 r., podano.

"Rekordowy poziom zysku to wynik wysokiej marży brutto ze sprzedaży segmentu deweloperskiego 33,2% oraz wzrostu średniej wartości przekazanego mieszkania (345 tys. zł wobec 319 tys. zł w 2019 zł). Skorygowany zysk netto liczymy między innymi na potrzeby polityki dywidendowej - jest to podstawa do wyliczenia potencjalnej dywidendy, której wypłatę jako zarząd rekomendujemy" - powiedział członek zarządu ds. finansowych Paweł Ruszczak, cytowany w komunikacie.

Zysk brutto ze sprzedaży z usług najmu w 2019 r. wyniósł 94,5 mln zł przy przychodach 140,6 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży z działalności deweloperskiej wyniósł 225,3 mln zł przy przychodach 678,3 mln zł. Negatywnie na wyniki w 2019 r. wpłynęła rewaluacja projektu Arkady Wrocławskie o 65,3 mln zł wynikająca z pogorszenia się sytuacji na wrocławskim rynku handlowym oraz koszty przebudowy budynku Sky Tower 9,1 mln zł. Efekt ten był łagodzony pozytywną rewaluacją budynku Wola Retro o 53 mln zł, co było związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, podano.

Na koniec roku zobowiązania spółki z tytułu kredytów wyniosły 552,3 mln zł, natomiast zobowiązania z tytułu obligacji 462,7 mln zł. Wszystkie kredyty były zaciągnięte na potrzeby realizacji inwestycji komercyjnych. Na koniec roku stan środków pieniężnych bez środków na

mieszkaniowych rachunkach powierniczych wynosił 340,9 mln zł, podkreślono.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 819,26 mln zł w 2019 r. wobec 796,73 mln zł rok wcześniej.

"Miniony rok dla Develii upłynął pod znakiem sprzedaży aktywów komercyjnych oraz przygotowania kilkunastu projektów mieszkaniowych, które będą systematycznie wprowadzane do oferty w 2020 r. Oczywiście będzie się to przekładać na wzrost sprzedaży, a następnie przekazań w 2021 r. Zakładamy, że zwiększymy sprzedaż mieszkań w ujęciu rok do roku o 30-45% do poziomu 2 000-2 200. Systematycznie realizujemy cele strategiczne, które postawiliśmy sobie na ten rok. Pierwszym krokiem było rozpoczęcie sprzedaży mieszkań w Baltea Apartments w Gdańsku i kolejnego etapu inwestycji Między Parkami we Wrocławiu. Już wkrótce wprowadzimy do oferty kolejne projekty. W przygotowaniu są zarówno nowe inwestycje w Gdańsku, Warszawie czy Wrocławiu, jak również kolejne etapy już realizowanych osiedli" - powiedział p.o. prezesa Michał Hulbój, cytowany w komunikacie.

W 2019 r. deweloper sprzedał 1 510 lokali wobec 1 710 lokali w 2018 r. oraz przekazał klientom 1 964 mieszkania wobec 2 036 mieszkań w 2018 r. Ponadto zawartych zostało 227 umów rezerwacyjnych, których przekształcenie się w umowy deweloperskie zakładane jest w

najbliższym okresie, podano.

W minionym roku spółka wprowadziła do oferty 11 inwestycji, w których zaoferowała nabywcom 1 941 lokali. Największym zainteresowaniem klientów cieszyło się Osiedle Na Woli w Warszawie, w którym sprzedano ponad 260 mieszkań. Jest to obecnie jedna z większych inwestycji realizowanych przez spółkę. Wysoką sprzedaż na poziomie 170-180 mieszkań odnotowano również na projektach Kamienna 145 we Wrocławiu, Słoneczne Miasteczko w Krakowie oraz Świętokrzyska Park w Gdańsku, wymieniono.

W 2019 r. Develia kupiła działki w Warszawie, Gdańsku i Krakowie pozwalające na realizację blisko 2 200 lokali. Łącznie bank gruntów dewelopera umożliwia budowę ponad 7 700 lokali.

Kontynuując strategię w segmencie komercyjnym, polegającą na budowaniu, komercjalizowaniu i sprzedaży inwestycji, w minionym roku deweloper sprzedał za kwotę 113,2 mln euro biurowce: Silesia Star w Katowicach i Retro Office House we Wrocławiu. Develia zawarła także przedwstępną umowę sprzedaży budynku biurowego Wola Center w Warszawie. Sprzedaż biurowca za 101,9 mln euro została sfinalizowana w styczniu 2020 r., podkreślono.

Obecnie w portfelu nieruchomości komercyjnych Develii znajdują się Arkady Wrocławskie i Sky Tower we Wrocławiu oraz Wola Retro w Warszawie. Do końca roku spółka planuje również zbycie warszawskiego biurowca. W 2019 r. spółka zainicjowała wdrażanie nowej strategii dla budynku Sky Tower, który docelowo ma stać się obiektem biurowo-usługowo-rozrywkowym. Budynek będzie miał 30 tys. m2 powierzchni biurowej i 23,7 tys. m2 powierzchni handlowo-usługowo-rozrywkowej. Na koniec roku poziom komercjalizacji powierzchni biurowych osiągnął blisko 98%. W minionym roku deweloper zatwierdził flagowy projekt Sky Kitchen, urozmaicił najemców dając klientom większy wybór i powiększył ofertę rozrywkową, czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 176,27 mln zł wobec 117,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Develia - dawniej LC Corp - kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 1 510 lokali mieszkalnych i usługowych.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem