Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - GetBack w restrukturyzacji wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) oraz 12 funduszom inwestycyjnym o zapłatę na rzecz GetBack solidarnie kwoty 134 640 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi osobno w stosunku do każdego z pozwanych, ewentualnie o zasądzenie od poszczególnych pozwanych kwot odpowiadających równowartości ceny za akcje EGB Investments zapłaconej przez spółkę na rzecz każdego z funduszy w łącznej kwocie 207 565 472 zł wraz z odsetkami ustawowymi, podała spółka.

Do pozwanych funduszy należą:

1) Alter Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dawniej: Altus Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty)

- Alter Subfundusz Private Equity (dawniej: Altus Subfundusz Private Equity)

2) Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dawniej: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty)

- Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (dawniej: Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego)

- Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych (dawniej: Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych)

3) Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 (dawniej: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2)

4) Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2 (dawniej: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2)

5) Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych (dawniej: Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych)

6) SS1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dawniej: Altus 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty)

7) Alter 9 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dawniej: Altus 9 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty)

8) NGU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dawniej: Altus 33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty)

9) Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych (dawniej: Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych)

10) Alter Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy

- Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji

- Altus Subfundusz Optymalnego Wzrostu w likwidacji

- Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w likwidacji

11. Sejf Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dawniej: SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

- Subfundusz Sejf Etyczny 2 (dawniej: Subfundusz SKOK Etyczny 2)

12. BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dawniej: Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy)

- Subfundusz BNP Paribas Aktywny (dawniej: Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania), podano.

"Złożenie pozwu związane jest z zapłatą przez emitenta rażąco zawyżonej ceny (207 565 472 zł) za akcje EGB Investments S.A. Altus oraz fundusze, w imieniu i na rzecz których działał Altus, zawarły z emitentem umowę zobowiązującą sprzedaży akcji i umowę sprzedaży akcji oraz przyjęli wynagrodzenie od emitenta w sytuacji, gdy:

? przed sprzedażą akcji EGB doszło do niedopuszczalnej manipulacji kursem akcji EGB, co doprowadziło do rażącego zawyżenia wartości transakcji i wyrządzenia emitentowi szkody w wysokości co najmniej 134 640 000 zł;

? wynagrodzenie w wysokości 207 565 472 zł nie odzwierciedlało wartości akcji EGB z uwagi na uwzględnienie w cenie za akcje EGB wartości komponentu w postaci umowy ramowej, której Altus nie wykonał" - czytamy w komunikacie.

Powyższe okoliczności znajdują potwierdzenie w ustaleniach poczynionych w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie (sygnatura akt RP I Ds.11.2018), w tym w opiniach niezależnych biegłych, sporządzonych na bazie wszechstronnie przeprowadzonych czynności dowodowych i wyjaśniających, podkreślono.

GetBack zdecydował się na wniesienie powyższego pozwu w świetle informacji o tym, że zarząd Altusa przystąpił, na podstawie upoważnienia udzielonego przez nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwałą nr 3 z 27 lutego 2020 r., do nabycia przez Altus akcji własnych w celu umorzenia, w drodze obniżenia kapitału zakładowego Altus. W ocenie spółki wypłacenie kwoty 52 000 000 zł akcjonariuszom Altus uniemożliwi egzekucję.

"Należy zaznaczyć, że - jak wynika z raportu bieżącego Atlus nr 15/2020 - procedura skupu akcji własnych Altus rozpoczęła się w dniu 9 marca 2020 r., a zakończenie przyjmowania ofert od akcjonariuszy Altus nastąpi w dniu 12 marca 2020 r. Rozliczenie skupu akcji własnych, a w związku z tym bezpowrotne wypłacenie środków pieniężnych w kwocie 52 000 000 zł z Altus, może nastąpić w dniu 17 marca 2020 r." - podsumowano.

GetBack w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem