Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Do eksploatacji przekazano 23 042 nowe budynki niemieszkalne w 2019 r. oraz rozbudowano 3 113 (odpowiednio o 0,5% więcej i 15,8% mniej niż w roku poprzednim). Łączna powierzchnia użytkowa nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła 16 330,9 tys. m2, o 2,3% więcej niż w roku 2018, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Powierzchnia oddanych w ub.r. biurowców spadła o 11,3% r/r, budynków przemysłowych spadła o 3,6%, a magazynów wzrosła o 7,8% r/r.

"Pod względem powierzchni przekazanej do eksploatacji przeważały budynki przemysłowe i magazynowe (49%). Znaczące udziały miały także pozostałe budynki niemieszkalne (19%) oraz budynki handlowo-usługowe (12,9%). Największe wzrosty oddanej do użytkowania powierzchni odnotowano dla hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (18,4%), budynków przemysłowych i magazynowych (12,8%) oraz budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (3,8%)" - czytamy w komunikacie.

W 2019 roku oddano do użytkowania 574 nowe budynki biurowe, co oznaczało wzrost o 10,4% względem roku 2018. Łączna powierzchnia użytkowa tych budynków wyniosła 1 094,2 tys. m2 (spadek o 11,3% r/r), a największa jej część przypadła na województwa: mazowieckie (26,4% wartości krajowej), dolnośląskie (14,9%) i wielkopolskie (12,7%). Z kolei najmniejszy jej udział odnotowano w województwie opolskim, lubelskim i świętokrzyskim (po 1%), podał także GUS.

W 2019 roku wybudowano również 1 044 nowe budynki przemysłowe (spadek o 3,6% w porównaniu z rokiem 2018). Ich łączna powierzchnia użytkowa wyniosła 3 608,5 tys. m2 i była większa o 19% niż rok wcześniej. Największy udział w powierzchni budynków przemysłowych posiadały województwa: dolnośląskie (16,2%), łódzkie (15,2%) oraz wielkopolskie (9,4%); najmniejszy - województwa: świętokrzyskie (0,9%), kujawsko-pomorskie (2,1%) i podlaskie (2,5%), czytamy dalej.

W analizowanym okresie przekazano do użytkowania 2 353 nowe budynki magazynowe (o 7,8% więcej niż przed rokiem). Łączna powierzchnia użytkowa tego rodzaju budynków wzrosła względem poprzedniego roku o 8,1% i wyniosła 4 392,8 tys. m2, osiągając największą wartość w województwach: śląskim (18,2% udziału w kraju), wielkopolskim (14,3%) i łódzkim (13,5%). Najmniejszą powierzchnię odnotowano w: lubuskim (1,3%), lubelskim (1,6%) oraz podlaskim i opolskim (po 1,8%).

Wreszcie, w 2019 roku wybudowano 6 792 nowe budynki gospodarstw rolnych - o 1,1% mniej niż w roku poprzednim. Łączna powierzchnia użytkowa tego typu budynków wyniosła 2 883,3 tys. m2 (spadek o 8% r/r). Największym udziałem powierzchni w wartości ogólnopolskiej cechowały się województwa: mazowieckie (26,3%) i wielkopolskie (20,6%), a najmniejszym: zachodniopomorskie (1,3%) oraz śląskie i podkarpackie (po 1,4%).

W 2019 roku wydano pozwolenia na budowę 33 033 nowych budynków niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 17 779,1 tys. m?. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano spadek powierzchni oraz liczby budynków (odpowiednio o 18,8% i 7,9%). Wszystkie kategorie budynków cechowało zmniejszenie planowanej do wybudowania powierzchni użytkowej - największe, powyżej 20%, w przypadku budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (o 32,8%), budynków przemysłowych i magazynowych (o 25,7%), hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (o 25,2%) oraz budynków transportu i łączności (o 20,4%). W strukturze powierzchni użytkowej nowych budynków, na budowę których wydano pozwolenia, dominowały budynki przemysłowe i magazynowe (42%), pozostałe budynki niemieszkalne (25,1%) oraz budynki handlowo-usługowe (14,5%), podał także GUS.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.