Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Rainbow Tours, pomimo rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, zakłada możliwość utrzymania zyskowności wynikowej spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020, wynika z informacji spółki. W ocenie zarządu, sytuacja finansowa spółki jest stabilna i posiada ona zabezpieczone finansowanie na funkcjonowanie w najbliższych miesiącach.

W komunikacie spółka podała że:

(1) W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 spółka w ostatnich dniach, począwszy od eskalacji rozprzestrzeniania się epidemii w Europie i na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zanotowała wyraźny spadek sprzedaży, w szczególności w odniesieniu dla wylotów przewidzianych dla miesięcy kwiecień-maj 2020 roku, przy czym:

- spółka w dalszym ciągu prowadzi sprzedaż imprez turystycznych dla okresu po dniu 28 marca 2020 roku (z uwagi na wprowadzenie restrykcji związanych z ograniczeniem w ruchu lotniczym na dzień publikacji niniejszego raportu spółka odwołała realizację imprez turystycznych do dnia 28 marca 2020 roku włącznie) i odnotowuje zainteresowanie zakupem (chociaż też w ograniczonym zakresie) imprez turystycznych dla wylotów w miesiącach czerwiec-wrzesień sezonu "Lato 2020",

- zrealizowanie przez spółkę wzrostów sprzedaży oferty "Zima 2019/20" oraz oferty "Lato 2020" w porównaniu z tym samym momentem roku poprzedniego (na dzień 13 marca 2020 roku sprzedaż oferty "Lato 2020" była wyższa o 30,5%, tj. o 32 393 osoby, natomiast sprzedaż oferty "Zima 2019/20" o 14,4%, czyli o 13 658 osób) pozwala, w kontekście aktualnej sytuacji związanej z wystąpieniem pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2, na zminimalizowanie (tzw. "bufor sprzedażowy") wpływu notowanego obniżenia przychodów ze sprzedaży w okresie miesiąca marca 2020 roku i spodziewanego dla całego okresu II kwartału 2020 roku; dodatkowym czynnikiem pozwalającym na przyjęcie zrównoważonych założeń, co do kształtowania się poziomu sprzedaży spółki w całym roku 2020 jest spodziewane przez zarząd spółki wystąpienie efektu tzw. "odłożonego popytu", w "przesuniętym" okresie miesięcy lipiec-wrzesień sezonu "Lato 2020";

(2) Ze względu na wprowadzone w dniu 13 marca 2020 roku ograniczenia w międzynarodowym ruchu lotniczym oraz ruchu granicznym, na dzień publikacji niniejszego raportu realizacja imprez turystycznych została przez spółkę zawieszona do dnia 28 marca 2020 roku; na dzień publikacji niniejszego raportu, z uwagi na zamknięcie centrów handlowych, w których w większości przypadków mieszczą się stacjonarne własne biura sprzedaży Rainbow, aktualnie sprzedaż realizowana jest w głównej mierze za pośrednictwem internetowych i telefonicznych kanałów sprzedaży, a w pewnym zakresie także za pośrednictwem kanału sprzedażowego funkcjonującej sieci agencyjnej;

(3) Z uwagi na eskalację na terenie Europy i innych państw świata rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i wprowadzeniem na obszarach szeregu destynacji wakacyjnych objętych ofertą spółki stanów wyjątkowych, w tym wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w międzynarodowym ruchu lotniczym oraz ruchu granicznym i ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, emitent ma możliwość zastosowania wyłączeń przewidzianych przez zawarte kontrakty hotelowe oraz transportowe dla sytuacji związanej z wystąpieniem tzw. "siły wyższej" (vis maior), które w zdecydowanej ilości przypadków i w znacznym stopniu pozwalają w sposób umowny ograniczyć wartość i obowiązki płatności zobowiązań spółki wynikających z umów z dostawcami (zobowiązania do dostawców stanowią około 90% wszystkich kosztów spółki); w związku z tym i w zależności od rozwoju sytuacji związanej z koronawirusem SARS-CoV-2 emitent ma możliwość elastycznego zaplanowania i opracowuje scenariusze planowania programu oferty wakacyjnej na sezon "Lato 2020" dostosowane do zmniejszonych potrzeb klientów;

(4) W celu ograniczenia konieczności ponoszenia ewentualnych kosztów zmiennych (w tym kosztów osobowych) związanych z funkcjonowaniem w ramach grupy kapitałowej hoteli własnych pod marką "White Olive" (w tym działających na zasadzie wynajmu długoterminowego), decyzje dotyczące terminu rozpoczęcia w sezonie "Lato 2020" działalności operacyjnej przez te hotele własne zostaną dostosowane do rozwoju sytuacji i zostaną podjęte przy uwzględnieniu obiektywnej możliwości świadczenia usług na terenach wolnych od występowania koronawirusa SARS-CoV-2.

"W związku z powyższym, w ocenie zarządu emitenta sytuacja finansowa spółki jest stabilna, a spółka posiada zabezpieczone finansowanie na funkcjonowanie w najbliższych miesiącach. Niemniej wystąpienie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 ma wpływ na ryzyko i możliwość obniżenia wartości przychodów spółki i grupy kapitałowej Rainbow Tours w całym roku obrotowym 2020" - czytamy dalej.

W ocenie zarządu, przy zastrzeżeniu możliwości wystąpienia różnych scenariuszy rozwoju i czasokresu trwania przedmiotowej sytuacji kryzysowej na rynkach turystycznych na świecie, a także wobec:

(-) podejmowanych przez zarząd emitenta w/w działań związanych z redukowaniem i zmianą (zmniejszeniem) programu ofertowego, bez ponoszenia istotnych kosztów stałych z tym związanych; koszty kontraktowe (tj. przyszłe zobowiązania wynikające z zakontraktowanych usług hotelowych i transportowych) redukowane są na bieżąco, poprzez dostosowanie wielkości programu do popytu,

(-) znaczącego ograniczenia ponoszonych przez spółkę kosztów stałych prowadzonej działalności, tj. kosztów administracyjnych (koszty osobowe, czynsze, koszty marketingu itp.), które również podlegają znaczącym ograniczeniom z uwagi na aktualną sytuację związaną z występowaniem pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2,

zarząd emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu zakłada możliwość utrzymania zyskowności wynikowej spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020, podkreślono.

Do działań mogących potencjalnie zminimalizować ewentualny negatywny wpływ występowania pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 na działalność spółki dodatkowo zaliczyć należy i przy zastrzeżeniu ich ostatecznego wdrożenia, m.in. zapowiedzi wprowadzenia na mocy stosownych decyzji Ministerstwa Rozwoju i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej spodziewanych działań osłonowych dla przedsiębiorców w związku z sytuacją kryzysową, w tym w ramach pakietów pomocowych dedykowanych dla organizatorów turystyki i agentów turystycznych w Polsce (m.in. wskutek działań izb i organizacji turystycznych w Polsce), podano także.

"Zarząd emitenta jest gotowy na szereg możliwych scenariuszy dalszego rozwoju sytuacji wynikającej z ograniczeń w podróżowaniu, na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej ze skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i wpływ pandemii na działalność grupy kapitałowej Rainbow Tours, w tym opracowując scenariusze potencjalnych efektów utrzymywania się pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 na działalność spółki i grupy kapitałowej w różnych czasokresach" - zakończono w informacji.

Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.