Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Komitet Stabilności Finasowej (KSF-M) wskazał na konieczność pilnych działań, mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu epidemii koronawirusa na krajowy sektor bankowy i w efekcie na polską gospodarkę. W ramach swoich kompetencji zdecydował o wystosowaniu rekomendacji ws. niezwłocznego uchylenia obowiązku stosowania przez instytucje bufora ryzyka systemowego, poinformowano. Mniejszy wymóg kapitałowy przekłada się równocześnie na niższy wymóg MREL.

"W ocenie Komitetu, umożliwienie bankom wykorzystania środków z bufora zmniejsza ryzyko ograniczenia dopływu kredytu do gospodarki (tzw. zjawisko credit-crunch) i będzie działać na rzecz wsparcia gospodarki i stabilności finansowej" ? poinformowano w komunikacie po poniedziałkowym posiedzeniu KSF.

Wczorajsze posiedzenie KSF dotyczące nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M) zostało zwołane w trybie pilnym z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu, prezesa NBP Adama Glapińskiego. Wzięli w nim udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (MF) Leszek Skiba, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz prezes zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Piotr Tomaszewski. Na zaproszenie przewodniczącego KSF-M, w posiedzeniu wzięła udział minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Głównym tematem obrad było omówienie możliwych działań zaradczych, mających na celu ograniczenie wpływu epidemii koronawirusa na krajowy sektor bankowy i otoczenie gospodarcze.

"Komitet uznał, że wpływ ten należy rozpatrywać w krótkim i średnim horyzoncie. W krótkim okresie kluczową kwestią jest utrzymanie ciągłego dostępu społeczeństwa i podmiotów gospodarczych do rozliczeń pieniężnych, tak gotówkowych, jak i bezgotówkowych. W tym kontekście uznano, że oba te zadania są realizowane bez zakłóceń. Płynność banków jest niezagrożona i czuwa nad nią bank centralny" ? podano w komunikacie.

W ocenie Komitetu "w średnim okresie podstawowym wyzwaniem jest utrzymanie płynności firm i zdolności banków do kreacji kredytu w warunkach dużej niepewności gospodarczej i ograniczeń zarówno po stronie popytowej, jak i podażowej".

Komitet podkreślił jednocześnie, że ważne jest, aby środki uwolnione pochodzące z bufora nie zwiększyły skali zaplanowanych dywidend, a zostały zatrzymane na kredytowanie gospodarki i pokrycie strat w najbliższych kwartałach.

Ponadto Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%, a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) informacji o jego aktualnej wysokości oraz wskaźnikach będących podstawą wyznaczenia tego bufora, podano także.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.