Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) uruchomi środki do wysokości 40 mld euro na walkę z kryzysem wywołanym przez koronawirus Covid-19 i wzywa państwa członkowskie do ustanowienia kolejnej gwarancji na wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji udzielanej przez grupę EBI i krajowe banki promocyjne, podał Europejski Bank Inwestycyjny.

Finansowanie do wysokości 40 mld euro może zostać uruchomione w krótkim czasie przy wsparciu w postaci gwarancji Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego i środków z budżetu Unii Europejskiej. Dla sektora opieki zdrowotnej będą dostępne dodatkowe środki na infrastrukturę pomocy nadzwyczajnej oraz na opracowanie leków i szczepionek, podano.

"Covid-19 zbiera tragiczne żniwo wśród ludzi w całej Europie i na całym świecie. Bank, i ja osobiście, jesteśmy blisko ludzi cierpiących w wyniku rozprzestrzeniania się choroby. Pandemia wywiera również katastrofalne skutki gospodarcze, które są już dostrzegalne. Potrzebujemy zdecydowanej i natychmiastowej reakcji ze strony Unii Europejskiej. Europa potrzebuje kolejnego 'wszystkiego, czego potrzeba'. Bank unijny zapewni pomoc w tym kryzysie, tak jak zawsze to robił, gdy w Europie pojawiały się trudności - czy to z powodu spowolnienia gospodarczego, czy też katastrof naturalnych. Natychmiast skoncentrujemy się na pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom oraz spółkom o średniej kapitalizacji. Bardzo potrzebują one wsparcia, i to szybkiego. We współpracy z państwami członkowskimi, Komisją Europejska i innymi partnerami finansowymi - w tym w szczególności krajowe banki promocyjne, chcemy uruchomić obszerny pakiet finansowy, który można wdrożyć natychmiast bez konieczności wprowadzania nowych przepisów" - powiedział prezes EBI Werner Hoyer, cytowany w komunikacie.

Grupa EBI zaproponowała plan mający uruchomić finansowania w wysokości do 40 mld euro. Środki te zostaną przeznaczone na kredyty pomostowe oraz inne środki mające złagodzić ograniczenia w zakresie płynności i kapitału obrotowego MŚP i spółek o średniej kapitalizacji. Grupa EBI, w tym Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), który specjalizuje się we wspieraniu MŚP, będzie działać przy pomocy pośredników finansowych w państwach członkowskich i we współpracy z krajowymi bankami rozwoju, wskazano również.

"Koronawirus obecnie uderza bezpośrednio i ostro przede wszystkim w małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie i Polsce. Z tego powodu, w ramach szerszej reakcji Europy, Europejski Bank Inwestycyjny postanowił dziś wprowadzić zestaw środków mających przede wszystkim pomóc MŚP poradzić sobie z tym nieoczekiwanym szokiem i z ewentualnymi problemami z płynnością i kapitałem obrotowym w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Niezbędne jest utrzymanie zdrowych firm przy życiu i wspomaganie ich w dalszym wytwarzaniu towarów i usług, zatrudnianiu pracowników i płaceniu dostawcom. EBI ma długą tradycję pomagania MŚP. W 2019 r. bank unijny przeznaczył ponad 25 mld euro na MŚP na całym świecie, a w Polsce przeznaczył około 2 mld euro na polskie MŚP i spółki o średniej kapitalizacji, z ogólnej kwoty 5,4 mld euro na ogólne finansowanie polskiej gospodarki. Teraz wykorzystujemy tę wiedzę, intensyfikując nasze wysiłki na rzecz wspierania firm w tym niezwykle trudnym momencie, we współpracy ze wszystkimi naszymi lokalnymi partnerami" - dodała wiceprezes EBI, nadzorująca działalność w Polsce, Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.

Proponowany pakiet finansowy obejmuje następujące elementy:

- dedykowane systemy gwarancji dla banków oparte na istniejących programach do natychmiastowego wdrożenia, uruchamiające do 20 mld euro finansowania;

- dedykowane linie płynności dla banków w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia kapitału obrotowego dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji, w wysokości 10 mld euro;

- dedykowane programy zakupów papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (ABS), aby umożliwić bankom prywatnym przeniesienie ryzyka związanego z portfelami kredytów dla MŚP, mobilizując około 10 mld euro wsparcia.

Wszystkie te działania mogą zostać szybko wdrożone w celu uzupełnienia niedoborów płynności i będą wdrażane we współpracy z krajowymi bankami promocyjnymi tam, gdzie to możliwe.

Ponadto EBI Werner Hoyer wezwał państwa członkowskie do ustanowienia znaczącej i skalowalnej dodatkowej gwarancji dla EBI i krajowych banków promocyjnych, aby zapewnić otwarty dostęp do finansowania dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji. Gwarancja zapewniłaby paneuropejskie rozwiązanie o wiarygodnej wielkości i nadające się do natychmiastowego zastosowania, podkreślono.

Grupa EBI będzie również korzystać z istniejących instrumentów finansowych udostępnianych wspólnie z Komisją Europejską, takich jak instrument finansowy na rzecz zwalczania chorób zakaźnych InnovFin, w celu finansowania projektów mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa, znalezienie lekarstwa i opracowanie szczepionki przeciwko temu wirusowi. Grupa EBI będzie wspierać działania nadzwyczajne służące finansowaniu pilnych projektów na rzecz ulepszenia infrastruktury i zaspokojenia potrzeb w zakresie sprzętu w sektorze opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu istniejących kredytów ramowych lub niewypłaconych kwot dostępnych w ramach projektów realizowanych w tym sektorze. Wartość portfela niezrealizowanych projektów Grupy EBI w sektorze opieki zdrowotnej wynosi obecnie około 5 mld euro.

"Główny wkład EBI w walkę z chorobami zakaźnymi i Covid-19 polega na zapewnianiu dostępu do finansowania dłużnego w formie 'venture debt' (VD) w ramach planu inwestycyjnego dla Europy oraz instrumentu finansowego na rzecz zwalczania chorób zakaźnych (IDFF) InnovFin w ramach programu 'Horyzont 2020'. IDFF jest przykładem udanej współpracy KE i EBI w obliczu kryzysu zdrowotnego. Za pośrednictwem tego instrumentu Europejski Bank Inwestycyjny wsparł 12 przedsiębiorstw (kredyty udzielone na łączną kwotę 241 mln euro) w opracowywaniu leków i szczepionek przeciwko różnym chorobom zakaźnym. W ramach planu inwestycyjnego dla Europy EBI udzielił dalszego wsparcia 36 wysoce innowacyjnym firmom biotechnologicznym i medyczno-technicznym, udostępniając im środki wynoszące łącznie około 1 mld euro. Dzięki swojej działalności związanej z kapitałem podwyższonego ryzyka EFI wspiera szereg innowacyjnych przedsiębiorstw prowadzących działalność w dziedzinie nauk przyrodniczych" - podsumowano.

W skład Grupy EBI wchodzą Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). EBI jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której bezpośrednimi udziałowcami są państwa członkowskie. Bank może zaciągać na rynkach finansowych bardzo nisko oprocentowane pożyczki, zapewniając tym samym długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, które przyczyniają się do realizacji celów polityki unijnej, takich jak zrównoważony rozwój i tworzenie miejsc pracy, a także celów w zakresie klimatu. W ubiegłym roku EBI udostępnił środki w wysokości 63,3 mld euro na projekty realizowane na całym świecie w takich sektorach, jak opieka zdrowotna i MŚP, oraz projekty związane z klimatem. EFI jest unijnym ramieniem kapitału podwyższonego ryzyka zapewniającym finansowanie i gwarancje na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), przy czym Europejski Bank Inwestycyjny jest właścicielem większości udziałów w EFI. W 2019 roku Fundusz udostępnił środki w wysokości 10,2 mld euro w formie gwarancji, udziałów kapitałowych oraz w ramach systemu finansowania sprzyjającego włączeniu społecznemu przeznaczone dla MŚP we wszystkich sektorach w całej Unii Europejskiej.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.