Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Cztery realizowane na terenie Polski projekty: budowa linii energetycznej i podstacji energetycznych na północy Polski, rozbudowa i modernizacja sieci tramwajowych w Olsztynie, Bydgoszczy oraz modernizacja linii kolejowych na Śląsku otrzymają dofinansowanie ze środków unijnych w łącznej wysokości ponad 253 mln euro. Komisja Europejska zatwierdziła pakiet inwestycyjny dla 14 projektów, realizowanych w 7 krajach Unii, w tym w Polsce, poinformowała Komisja.

Łączna wartość unijnego wsparcia inwestycji, realizowanych oprócz Polski także w Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Portugalii, Rumunii i Hiszpanii to 1,4 mld euro.

"W trudnych czasach dla naszego kontynentu kluczowe jest, aby polityka spójności nadal odgrywała rolę we wspieraniu gospodarki z korzyścią dla naszych obywateli. Dzisiejsze przyjęcia dużych projektów pokazują, że finansowanie UE, a zwłaszcza polityka spójności, przynosi konkretne wyniki, pomagając regionom i miastom stać się bezpieczniejszym, czystszym i wygodniejszym miejscem dla ludzi i przedsiębiorstw. Wiele zatwierdzonych projektów pomaga również osiągnąć cele europejskiego zielonego porozumienia" - powiedziała komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira, cytowana w komunikacie.

Unijne dofinansowanie w wysokości 54 mln euro z Funduszu Spójności pozwoli na budowę linii energetycznej i podstacji energetycznych w północnej i północno-zachodniej Polsce.

"Projekt, obejmujący prawie 380 km ma przyczynić się do wytwarzania i dystrybucję czystej i bezpiecznej energii, ograniczając emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczenie powietrza" ? czytamy w komunikacie Komisji.

Projekt ten o nazwie "Budowa linii Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo - Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym" jest realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), które podkreślają, że inwestycja ta jest niezbędnym elementem transformacji energetycznej Polski. Dzięki nowej infrastrukturze przesyłowej możliwe będzie wyprowadzenie mocy z planowanych lądowych i morskich farm wiatrowych.

"W ramach projektu budowana jest dwutorowa linia 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo, która przebiega przez obszar 11 gmin województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Powstaje także dwutorowa linia 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk, której trasa przebiega przez cztery gminy województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Łączna długość obu linii wyniesie ok. 190 km. Projekt obejmuje również budowę stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń oraz stacji 400/110 kV Żydowo Kierzkowo" - czytamy w osobnym komunikacie PSE.

"Nowa infrastruktura elektroenergetyczna na Pomorzu odpowiada na wyzwania związane z transformacją polskiej energetyki. Stworzy warunki do wyprowadzenia mocy z OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, poprzez umożliwienie podłączenia planowanych morskich i lądowych farm wiatrowych. Jednocześnie, rozwój sieci najwyższych napięć na Pomorzu, gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii elektrycznej dla tego regionu" - czytamy dalej.

PSE rozpoczęły realizację tej inwestycji w 2013 roku. Zgodnie z harmonogramem infrastruktura powstająca w ramach projektu ma zostać oddana do eksploatacji jeszcze w tym roku, zapowiedziano także.

Ze względu na znaczenie linii i stacji elektroenergetycznych wchodzących w skład przedsięwzięcia, inwestycja ta znajduje się na Liście Projektów Strategicznych.

Kolejne projekty dotyczą transportu. Kwota blisko 85 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma przyczynić się do poprawy transportu publicznego w Olsztynie poprzez rozbudowę istniejących tras tramwajowych i autobusowych oraz instalację inteligentnego systemu transportu.

"W ten sposób więcej osób będzie zachęcanych do korzystania z transportu publicznego, a korki zostaną zmniejszone, co będzie miało pozytywne skutki dla środowiska miejskiego" - argumentowała Komisja.

Z kolei Fundusz Spójności zainwestuje ponad 38 mln euro w modernizację sieci tramwajowej w Bydgoszczy w województwie kujawsko-pomorskim. Oszacowano, że dzięki temu projektowi dla około 350 tys. mieszkańców poprawi się komfort jazdy i dostępność komunikacji miejskiej dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Dzięki temu ograniczony ma zostać ruch samochodowy w mieście, a tym samym emisja CO2.

Ponad 76 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie przekazanych na modernizację czterech linii kolejowych o łącznej długości prawie 52 km w województwie śląskim. Jak podkreśla Komisja ma to skrócić "czas podróży i wpłynąć na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, zapewniając jednocześnie płynniejszą interoperacyjność i bezpieczeństwo kolei".

Projekty, które uzyskały dofinansowanie obejmują istotne obszary: tj. środowisko, zdrowie, transport i energia na rzecz niskoemisyjnej Europy. Mają być inwestycją w celu pobudzenia gospodarki, ochrony środowiska i poprawy jakości życia obywateli i dobrobytu społecznego.

Duże projekty to duże inwestycje w ramach polityki spójności o wartości ponad 50 mln euro każdy. Biorąc pod uwagę wysoki wkład finansowy UE w te projekty, za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, podlegają one szczegółowej procedurze oceny i ostatecznej decyzji Komisji Europejskiej. W okresie programowania UE 2014-2020 wsparcie w ramach polityki spójności otrzymało 310 dużych projektów.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem