Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - W związku z epidemią koronawirusa Konfederacja Lewiatan przekazała Ministerstwu Rozwoju (MR) propozycje działań osłonowych i wspierających, które mają przyczynić się do złagodzenia skutków COViD dla przedsiębiorstw, poinformowała Konfederacja.

Konfederacja chce m.in. uwolnienia środków pieniężnych zgromadzonych na kontach VAT, odroczenia wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT, zawieszenia wszystkich terminów procesowych oraz ułatwień w zatrudnieniu cudzoziemców. Proponuje też wprowadzenie kont czasu pracy oraz zawieszenie kontroli przedsiębiorców.

Lewiatan proponuje:

- uwolnienie środków pieniężnych zgromadzonych na kontach VAT do końca 2020 r. w maksymalnie skróconym terminie (14 dni),

- odroczenie wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT do końca 2020 r.,

- uwzględnienie w pomocy de minimis para-kredytowych usług finansowych oraz odroczenie - co najmniej do 1 stycznia 2021, wejścia w życie ustawy dotyczącej objęcia ochroną konsumencką jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG),

- objęcie gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego umów leasingu zawieranych przez przedsiębiorców,

- zawieszenie wszystkich terminów procesowych, wynikających m.in., z ordynacji podatkowej, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz kodeksu postępowania karnego,

- zniesienie limitu dla kosztów finansowania dłużnego, o którym mowa w art. 15c ustawy o CIT (obecnie 30 % podatkowej EBITDA),

- odroczenie terminu wejścia w życie przepisów dotyczących stosowania nowych zasad poboru podatku u źródła do 1 stycznia 2021 roku,

- całkowite zawieszenie do odwołania wszelkich obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych, w szczególności składania informacji o korzyściach (MDR-3) z uwagi na trudność złożenia samych deklaracji w podatkach "źródłowych",

- zawieszenie rozpoczętych czynności organów podatkowych, wymagających zaangażowania podatnika oraz odstąpienie od sankcji z powodu braku reakcji podatnika,

- wprowadzenie możliwości kontroli temperatury pracowników oraz gości, wydania zakazu wejścia na teren zakładu pracy dla pracowników wykazujących symptomy zakażenia, a także odmowy dopuszczenia do pracy,

- wydłużenie okresu obowiązywania oświadczeń, zezwoleń o pracę i zezwoleń na pobyt czasowy na czas obowiązywania ustawy o walce z COViD,

- odsunięcie do 1 stycznia 2021 r. wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla pracodawców zatrudniających do 50 pracowników oraz wstrzymanie obowiązku opłacania składek na PPK w firmach dużych,

- objęcie wsparciem osób samozatrudnionych i pracujących na umowach cywilnych, szczególnie tam, gdzie nie były odprowadzane składki,

- uwzględnienie sektora agencji pracy tymczasowej w działaniach osłonowych (zasady wypłaty wynagrodzenia i dofinansowań w przypadku ograniczenia działalności pracodawcy użytkownika),

- wprowadzenie kont czasu pracy i ustalanie pracy w taki sposób, by pracownik pracował więcej niż tygodniowy wymiar czasu pracy, gdy jest większe zapotrzebowanie na pracę, a kiedy byłoby mniejsze, pracowałby mniej albo wcale w 24 miesięcznym okresie rozliczeniowym

- przełożenie o rok reformy otwartych funduszy emerytalnych ze względu na nieprzewidywalne wyceny aktywów na giełdzie,

- wprowadzenie rozwiązań, które ułatwią transport towarowy (separacji ruchu pojazdów wykonujących transport drogowy lub przewożących kierowców od ruchu samochodów osobowych, rozdawanie kart lokalizacyjnych jeszcze po stronie państwa sąsiadującego w odległości co najmniej 2 km od przejścia granicznego, uchylenie świątecznych ograniczeń w ruchu pojazdów,

- uruchomienie nadzwyczajnego "szybkiego pasa" dla produktów niebezpiecznych oraz rozważenie przedłużania czasu pracy kierowcy o 8 godzin w wypadku przekroczenia granicy (na podstawie kontroli na granicy) w stosunku do normalnych limitów,

- rezygnację lub znaczne ograniczenie kontroli w sektorze handlowym, gdyż przez brak personelu i zwiększony popyt może dochodzić to łamania prawa, np. doba pracownicza, przerwa itd.,

- przywrócenie możliwości handlu w niedzielę, by napędzić znów gospodarkę, odrobić straty i wygenerować więcej podatków VAT,

- zawieszenie wszczętych i niewszczynanie nowych postępowań kontrolnych przez organy, wydłużenie terminów na przekazywanie danych do organów oraz ograniczenie wezwań organów jedynie do kwestii krytycznych,

- wprowadzenie mechanizmu refundacji czynszów najmu zamkniętych sklepów.

"Na liście postulatów, które mają pomóc przedsiębiorstwom znalazło się też jeszcze kilkanaście innych dotyczących usług pocztowych, instytucji pożyczkowych, ochrony zdrowia, usług szkoleniowych i rozwojowych, czy funduszy europejskich" - zaznaczyła Konfederacja Lewiatan.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem