Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Idea Bank zdecydował o wprowadzeniu możliwość ubiegania się o wakacje kredytowe trwające do 6 miesięcy od poniedziałku tj. 23 marca, podał bank. Proces ubiegania się o ulgi związane z epidemią koronawirusa będzie maksymalnie uproszczony.

Medicalgorithmics w związku z koronawirusem oczekuje obniżenia przychodów głównie z rynku amerykańskiego, poinformowała spółka.

Oliver Schumy opuszcza funkcję CEO Immofinanz ze skutkiem na dziś, podała spółka.

Polskie firmy, twórcy takich marek jak Apart, CCC, Kazar, Lancerto, Mediaexpert, Ochnik, Reserved jednoczą się w obliczu kryzysu i powołują Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU).

Zarząd PKN Orlen proponuje akcjonariuszom przeznaczenie 1,28 mld zł z zysku za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ocenia, że wprowadzenie zmiany harmonogramu sesji giełdowej jest w obecnych warunkach bardzo trudne i niesie ze sobą zbyt duże ryzyko operacyjne zarówno z organizacyjnego, jak i technicznego punktu widzenia. Dlatego GPW jest przeciwna takiemu rozwiązaniu, podano w komentarzu do propozycji skrócenia sesji giełdowej.

Kruk podjął uchwałę o odstąpieniu od przeprowadzenia publicznej oferty obligacji o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, serii AJ2, w związku z rozwijającą się sytuacją epidemiczną w kraju, podała spółka.

Motywy przewodnie przyjętej dziś strategii rozwoju Mostostalu Zabrze na lata 2020-2022 to aktywne poszukiwanie i koncentracja na najbardziej atrakcyjnych rynkach, wdrażanie skutecznych procesów rekrutacji, oceny i rozwoju personelu oraz wzrost efektywności całej organizacji, podała spółka w prezentacji. Strategia nie wyklucza też zakupów spółek lub zorganizowanych części przedsiębiorstw.

Cel finansowy przyjętej dziś strategii rozwoju Grupy Mostostalu Zabrze na lata 2020-2022 to osiągnięcie w okresie jej realizacji wyniku netto na poziomie 20 mln zł, podała spółka.

P4 - spółka całkowicie zależna od Play Communications, zawarła porozumienie z bankami w sprawie ustanowienia i zagwarantowania dodatkowej linii kredytowej w wysokości do 1,2 mld zł na okres trzech lat, podała spółka.

Izba Domów Maklerskich (IDM) zwróciła się do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z wnioskiem o pilne skrócenie sesji giełdowej do godz. 16:15 ze skutkiem natychmiastowym, podała IDM.

KGHM Polska Miedź może wnioskować o zawieszenie pobierania od spółki podatku od wydobycia niektórych kopalin, tzw. podatku miedziowego, jeśli mocno odczuje sytuację kryzysową związaną z pandemią koronawirusa, poinformował prezes Marcin Chludziński.

Grupa Azoty zdecydowała o nabyciu 6 201 383 akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins w ramach emisji akcji serii F, za ustaloną przez walne zgromadzenie GA Polyolefins cenę emisyjną wynoszącą 47,9 zł za sztukę, podała spółka.

KGHM Polska Miedź rozpocznie realizację projektu fotowoltaicznego w Legnicy w połowie kwietnia, poinformował prezes Marcin Chludziński.

KGHM Polska Miedź nie wyklucza przesunięcia części zaplanowanych na 2020 r. nakładów inwestycyjnych w przypadku utrzymywania się niskich cen miedzi i srebra, poinformowała wiceprezes Katarzyna Kreczmańska-Gigol.

Echo Investment złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie nabycia części mienia Tesco, podał Urząd.

Zarówno dla Torpolu, jak i zamawiającego - PKP Polskich Linii Kolejowych - kluczowe w obecnej sytuacji pandemii jest utrzymanie ciągłości prac modernizacyjnych na kolei w Polsce, ocenił prezes spółki Grzegorz Grabowski.

Grupa R22 prowadzi normalną działalność operacyjną i nie odczuwa obecnie negatywnego wpływu na poziom sprzedaży pomimo pandemii koronawirusa COVID-19, poinformowała spółka. R22 obserwuje zwiększone zainteresowanie rozwiązaniami wspierającymi telepracę zespołów odpowiedzialnych za obsługę klientów i komunikację z nimi.

Torpol ocenia, że marża brutto ze sprzedaży powinna być w bieżącym roku na poziomie ponad 5% wobec 4,7% w 2019 r., z zastrzeżeniem ewentualnego wpływu koronowirusa na wykonanie prac, poinformował prezes Grzegorz Grabowski.

No Gravity Games szacuje, że przychody ze sprzedaży gier za marzec 2020 roku, ujęte na fakturach wystawionych w kwietniu 2020 roku, będą znacznie wyższe niż przychody za miesiąc grudzień 2019 roku, które przekroczyły 150 000 zł, poinformowała spółka.

KGHM Polska Miedź nie odnotował zmian popytu na swoją produkcję w związku z pandemią koronawirusa, poinformował prezes Marcin Chludziński.

Torpol chce pozostać spółką dywidendową, ale na decyzję o podziale zysku za 2019 r. będzie miał wpływ rozwój sytuacji związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wynika z wypowiedzi prezesa Grzegorza Grabowskiego.

Wielton spodziewa się, iż skutki COVID-19 mogą mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki operacyjne i finansowe oraz działalność Grupy Wielton, podała spółka. Jednocześnie na chwilę obecną skala tego wpływu nie jest możliwa do oszacowania.

Tradea - spółka z Grupy Unimot - została członkiem Nasdaq Commodities i będzie handlować energią elektryczną także na rynku skandynawskim, podał Unimot.

Bank Pekao proponuje czasowe ułatwienia w spłacie zobowiązań, wdrażając pakiet działań pomocowych dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Bank oferuje m.in. odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub odsetkowych przez okres do 3 miesięcy w odniesieniu do umów kredytowych, leasingowych oraz faktoringowych, podał bank.

Torpol planuje ok. 28,4 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2020 r. - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - wobec rekordowych 46,6 mln zł nakładów w 2019 r., podała spółka w prezentacji.

KGHM Polska Miedź rozpoczyna produkcję płynu do dezynfekcji rąk, podała spółka.

Nestmedic uzyskał patent na swój flagowy produkt Pregnabit. Przedmiotem patentu jest system teleKTG do monitorowania dobrostanu płodu i matki, którego częścią jest mobilne urządzenie KTG, podała spółka. Ochrona patentowa na to urządzenie będzie obowiązywała na terytorium Polski do 2032 roku.

W związku z ograniczeniami w ruchu granicznym pomiędzy Malezją a Tajlandią import drogą lądową surowców do produkcji jest w tej chwili niemożliwy, podał Mercator. W związku z tym spółka nie może wykluczyć konieczności chwilowego istotnego ograniczenia produkcji.

Draw Distance ustalił datę premiery gry "Vampire: The Masquerade - Coteries of New York" na platformie PlayStation 4 na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej i Ameryki Południowej na 25 marca 2020 r., podała spółka.

MOL Norge - spółka z Grupy MOL - odkrył ropę naftową i gaz ziemny na koncesji 820S na Morzu Norweskim, której jest operatorem, podała grupa.

Vivid Games obserwuje od początku lutego globalny około 25-proc. wzrost pobrań wszystkich produktów w porównaniu do stycznia br., podała spółka.

Celem strategicznym MLP Group jest stałe zwiększanie posiadanej powierzchni magazynowej na rynku polskim, a za granicą priorytetowy jest rynek niemiecki, poinformował prezes Radosław Krochta. MLP Group widzi też szansę na rozpoczęcie w tym roku działalności w Austrii.

British Automotive Holding (BAH) podpisał porozumienie o rozwiązaniu z dniem 31 marca br. umowy dilerskiej i serwisowej zawartej w roku 2018 pomiędzy British Automotive Polska - spółką zależną BAH - a Folwarkiem Samochodowym, na mocy której realizowane są w Kielcach sprzedaż i serwis samochodów Jaguar i Land Rover, podał BAH.

Premiera gry "Blair Witch" na platformę Nintendo Switch planowana jest na lato 2020 r., podał Bloober Team, powołując się na informacje podmiotu zależnego Bloober Team NA.

Firma Oponiarska Dębica (FO Dębica) podjęła decyzję o czasowym wstrzymaniu produkcji opon w zakładzie produkcyjnym w Dębicy, podała spółka. Produkcja opon zostaje zawieszona na okres 21 marca - 3 kwietnia 2020 r., z możliwością przedłużenia tego przestoju.

MLP Group odnotowało 129,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 92,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

JP Elektroprivreda Srbije podpisał z konsorcjum Rafako (lider), Rafako Engineering Solution d o.o. (RES Belgrad) i VIA Ocel Serbia umowę, której przedmiotem jest zaprojektowanie, dostawa, nadzór nad montażem elementów ciśnieniowych i uruchomienie modernizowanego kotła BB-2000 dla Elektrowni TENT B1 Obrenovac w Serbii, podało Rafako. Wartość umowy to 34,4 mln euro netto.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem