Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Zarząd CCC podjął uchwałę w sprawie podjęcia przez spółkę analiz i prac na potrzeby przygotowania i ewentualnego podjęcia działań w celu podwyższenia kapitału zakładowego o nie mniej niż 20% w drodze emisji akcji zwykłych, podała spółka. W ocenie zarządu pozyskanie przez spółkę wpływów akcji nowej emisji w oczekiwanej kwocie około 400-500 mln zł powinno utrzymać adekwatną sytuację płynnościową.

"Zarząd postanowił o przeprowadzeniu analiz ekonomicznych i prawnych mających na celu możliwe struktury prawne i ekonomiczne umożliwiające emisję akcji, w tym emisję akcji bez konieczności sporządzenia prospektu emisyjnego, jak również prac nad dokumentacją na potrzeby emisji akcji, w tym projektów uchwał organów spółki. Zarząd spółki postanowił również omówić z radą nadzorczą kwestie emisji nowych akcji, ograniczeń w zakresie dopuszczenia bezprospektowego akcji, oraz ewentualnego udziału w ofercie akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie.

W osobnym komunikacie CCC poinformowało, że podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zaplanowanego na 17 kwietnia br. akcjonariusze zdecydują o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii I i serii J, wynika z projektów ustaw.

"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 0,2 zł oraz nie wyższą niż 1 370 000 zł do kwoty nie niższej niż 4 116.800,2 zł oraz nie wyższej niż 5 486 800 zł poprzez emisję nie mniej niż 2, ale nie więcej niż 13 700 000, akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,1 zł każda, w tym: (a) nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 6 850 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,1 zł każda oraz (b) nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 6 850 000, akcji zwykłych imiennych serii J o wartości nominalnej 0,1 zł każda" - czytamy w projekcie uchwały.

Zamiarem spółki jest przeznaczenie środków pozyskanych z emisji akcji nowej emisji na kapitał obrotowy i finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, w kontekście istotnego obniżenia oczekiwanych przychodów w pierwszej połowie 2020 r., wynikających z decyzji administracyjnych związanych z czasowym zamknięciem sklepów stacjonarnych na kluczowych krajowych rynkach spółki, podano również.

"Mając na uwadze obecną i przewidywaną (na dzień sporządzenia niniejszej opinii) sytuację rynkową oraz odnośne zachowania konsumenckie, na bazie przeprowadzonych przez zarząd na dzień sporządzenia niniejszej opinii analiz dotyczących zapotrzebowania na płynność, w ocenie zarządu (na dzień sporządzenia niniejszej opinii) pozyskanie przez spółkę wpływów z emisji akcji nowej emisji w oczekiwanej kwocie około 400-500 mln zł powinno utrzymać adekwatną sytuację płynnościową, przy założeniu przyśpieszenia wzrostu sprzedaży e-commerce, wykorzystania programów pomocowych zapowiadanych przez organy publiczne, odnośnych uzgodnień z instytucjami finansującymi oraz współpracy z kluczowymi kontrahentami spółki" - czytamy dalej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.