Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Idea Bank oczekuje, że koszt ryzyka w kolejnych kwartałach będzie spadał, poinformował członek zarządu Piotr Miałkowski.

"Raportowany koszt odpisów w IV kw. spadł o 30 mln zł, ale nie należy tego traktować jako elementu powtarzalnego. Trend kosztu ryzyka, który należałoby uznać za powtarzalny to spadek o 8-10 mln zł w skali kwartału. Nowy portfel kredytowy, który był akwirowany w 2019 i 2018 roku ma znacznie lepszy profil ryzyka niż w latach poprzednich. Drugi komponent to dojrzałość portfela - przy niskiej sprzedaży w kolejnych kwartałach w porównaniu do poprzednich okresów koszt ryzyka w kolejnych kwartałach będzie spadał" - powiedział Miałkowski podczas wideokonferencji.

Odpisy z tytułu utraty wartości wyniosły 60 mln zł w IV kw. wobec 90 mln zł kwartał wcześniej.

Członek zarządu wyjaśnił, że raportowany poziom wskaźnika kredytów niepracujących (NPL) wysokości 22,6% w IV kwartale nie jest wynikiem pogarszającej się jakości portfela, ale wysycenia portfela starszą produkcją, która przesuwa się w stronę należności niepracujących, co jest naturalne dla tego typu kredytów. Dodał, że po stronie rezerw nie spodziewa się żadnych negatywnych zjawisk w tym roku.

Miałkowski poinformował, że bank podchodzi bardzo selektywnie do nowej produkcji kredytów.

"Ona charakteryzuje się niższym profilem ryzyka. Nie mamy apetytów, by ta produkcja wzrosła do rozmiarów z przeszłości. Nasza suma bilansowa zmniejszyła się. Suma ta jest stabilizowana przez należności leasingowe. Ich saldo wynosi 8,1 mld zł - ona ma najlepszą charakterystykę, jeśli chodzi o ryzyko" - powiedział członek zarządu.

Bank podał, że zmniejszenie salda kredytowego o 8% kw/kw do 13,3 mld zł na koniec IV kw. nastąpiło w efekcie ograniczenia nowej sprzedaży produktów kredytowych oraz zapadalności dotychczasowych aktywów pracujących.

Bank ograniczał w ub. roku bazowe koszty działania - spadły one o 76 mln zł r/r, co pozwoli zrealizować do połowy 2020 r. zaplanowane oszczędności w ujęciu rocznym.

"Spodziewam się, że w kolejnych kwartałach koszty będa spadały. Zakończymy projekt przebudowy sieci w ciągu 2 kwartałów tego roku. 14 placówek z 27 zostało już przekształconych" - powiedział Miałkowski.

Bank przeprowadził w ub. roku kompleksową restrukturyzację, która obejmowała głębokie oszczędności w kosztach działania. Skutki tych decyzji w 2020 r. są szacowane na 100 mln zł rocznie.

"Jesteśmy w pół drogi do osiągnięcia tego celu 100 mln zł, jesteśmy pewni, że to się uda w tym roku" - zaznaczył członek zarządu.

W IV kw. bank wypracował 30,3 mln zł zysku netto. Bank dokonał w ub. roku zmiany modelu biznesowego, który owocuje oszczędnościami oraz innym sposobem współpracy z klientami

"Bank zrealizował wszystkie zakładane cele związane z restrukturyzacją. To umożliwiło nam zrealizowanie zysków. Bank poza restrukturyzacją zewnętrzną przeszedł do restrukturyzacji spółek grupy. Tax Care jest w procesie likwidacji. Spółka, która przynosiła stratę wypadła poza bilans banku. Przeprowadzamy tam uporządkowany proces likwidacji. Jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w restrukturyzację Idea Money i Development System. Na koniec roku dokonaliśmy restrukturyzacji finansowej tych spółek, dokonaliśmy korekty" - powiedział prezes Jerzy Pruski.

"Robimy wszystko, by zwiększać efektywność banku. Na razie mamy pozytywne doświadczenia. Nie chcemy wypowiadać się na temat zysków przyszłych kwartałów. Wydaje się, że w tym momencie należy zmobilizować zasoby, by sprostać tym nowym wyzwaniom. Bank został zahartowany jak chyba żaden inny podmiot w roku 2018 i 2019. Przeszliśmy z sukcesem przez ten trudny okres" - podsumował prezes.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.