Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Strategia grupy kapitałowej Aplisens na lata 2020-2022 nie wyklucza akwizycji producentów aparatury kontrolno-pomiarowej rozszerzające ofertę grupy, podała spółka.

Strategia grupy kapitałowej Aplisens na lata 2020-2022 zakłada m.in. przeznaczenie na inwestycje 24 mln zł wobec 38 mln zł inwestycji zrealizowanych w ramach poprzedniej strategii (na lata 2017-2019), podała spółka. Kwota ta jest efektem zaspokojenia potencjału produkcyjnego na najbliższe lata.

Strategia grupy kapitałowej Aplisens na lata 2020-2022 zakłada m.in. przeznaczanie co najmniej 25% rocznych zysków na dywidendy, nie wyklucza też buy-backu, podała spółka.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 628,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 1 737,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strategia grupy kapitałowej Aplisens na lata 2020-2022 zakłada m.in. wzrost EBITDA do około 32 mln zł oraz przychodów ze sprzedaży do około 142,5 mln zł w 2022 roku, przy rocznej dynamice wzrostu przychodów w kolejnych latach wynoszącej: 1%, 8%, 10%, podała spółka. Aplisens zakłada także wzrost wskaźnika rentowności kapitału własnego ROE.

Aplisens odnotował 14,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 14,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Millennium proponuje klientom znajdującym się w trudnej sytuacji możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu na trzy miesiące, bez wychodzenia z domu, podała instytucja. Oferta zawieszenia dotyczy pożyczek gotówkowych i kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych.

Tauron Polska Energia wypracował 12 mln zł skonsolidowanej straty netto i 3 599 mln zł zysku EBITDA w 2019 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Zarząd Atal zamierza rekomendować akcjonariuszom rezygnację z wypłaty dywidendy za 2019 r. stosownie do aktualnej sytuacji związanej z pojawieniem się pandemii koronawirusa COVID-19 i trudnymi do przewidzenia jego skutkami dla gospodarki, podała spółka. Prezes Zbigniew Juroszek zapowiedział powrót do wypłacania dywidend w kolejnych latach.

Grupa kapitałowa Atal planuje zakończyć i oddać do użytkowania w br. 25 projektów (łącznie z projektami przesuniętymi z 2019r.), które łącznie obejmą budowę 3 804 mieszkań, podała spółka.

Atal odnotował 113,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 200,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kartami Mastercard Bank BNP Paribas będzie można wykonywać płatności zbliżeniowe do 100 zł bez podawania kodu PIN od 20 marca br., podał bank.

Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating w walucie obcej i lokalnej (IDR) Enei na poziomie BBB z perspektywą stabilną, podała agencja.

Zarząd Tower Investments podjął uchwałę o zamiarze rekomendowania wyłączenia w całości zysku za 2019 rok od podziału, tj. o niewypłacaniu dywidendy za rok 2019 i utworzeniu kapitału rezerwowego, podała spółka.

Tower Investments osiągnął 5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły wstępnie 38,9 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej - 8,2 mln zł.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie wybrała ofertę Budimeksu wartą 486,83 mln zł netto jako najkorzystniejszą w przetargu pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek III od węzła "Modlin" (z węzłem) do węzła "Czosnów" (bez węzła)", podał Budimex.

Bank Pekao przekaże darowiznę w wysokości 5 mln zł na rzecz szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i służb sanitarnych, które podejmują działania przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19.podejmuje kolejne działania w walce z rozprzestrzeniającym się koronawirusem, podał bank.

Jacek Kunicki wejdzie do zespołu zarządzającego Orange Polska jako dyrektor wykonawczy odpowiedzialny za finanse, poinformowała spółka.

Artifex Mundi miało 13,7 mln zł straty netto w 2019 r, wobec 10,5 mln zł straty rok wcześniej wobec 10,48 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Wynik obciążony został zdarzeniami jednorazowymi w postaci odpisów wartości aktywowanych kosztów gier, których dalszy rozwój został zaniechany.

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych - spółka z grupy PZU - przeznaczy 300 tys. zł dla szpitali z chorymi na COVID-19, tj. jedną trzecią swojego rocznego funduszu prewencyjnego - na zakup środków ochrony osobistej i materiałów sanitarnych, podała spółka.

Elektrobudowa złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, podała spółka.

ING Bank Śląski umożliwia klientom indywidualnym oraz firmom zawieszenie spłaty rat kredytów na okres do sześciu miesięcy. Zawieszenie rat dotyczy kredytów konsumenckich, hipotecznych, firmowych oraz leasingu, podał bank.

PKN Orlen sukcesywnie obniża ceny paliw na swoich stacjach, poinformował prezes Daniel Obajtek.

Fabryki rękawic w Malezji zostały zmuszone do ograniczenia zatrudnienia o ok. 50%, prawdopodobnie na okres do 31 marca br., podał Mercator Medical, powołując się na informacje uzyskane od dostawców. Działania te z dużym prawdopodobieństwem spowodują istotne zaburzenia na światowych rynkach rękawic medycznych, w tym ograniczenie podaży i wzrost cen od dostawców.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydował, że nie będzie rekomendował akcjonariuszom wypłaty dywidendy za 2019 r., podała spółka.

Movie Games zaprezentuje dziś poprzez stronę Steam nową grę "American Motorcycle Simulator", poinformowała spółka.

Idea Bank oczekuje, że koszt ryzyka w kolejnych kwartałach będzie spadał, poinformował członek zarządu Piotr Miałkowski.

Globe Trade Centre (GTC) dopuszcza możliwość kompromisu ws. wysokości czynszów w swoich obiektach handlowych w sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, ale na razie jest za wcześnie na podejmowanie takich negocjacji, poinformował ISBnews prezes Thomas Kurzmann. Zarząd ocenia, że spółka weszła trudny czas pandemii ze stabilną pozycją finansową.

Globe Trade Centre (GTC) ocenia, że do tej pory jego projekty w budowie nie zostały dotknięte kryzysem związanym z pandemią COVID-19, jednak w przyszłości mogą wystąpić opóźnienia, poinformował ISBnews prezes Thomas Kurzmann. Dodał, że spółka ma w przygotowaniu kilka nowych projektów, jednak obecnie chce się skoncentrować na dokończeniu tych będących w toku.

We wsparcie banków w sytuacji pandemii koronawirusa powinien włączyć się także Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), uważa prezes Idea Banku Jerzy Pruski. Według niego, obecnie nie ma żadnych podstaw, by nie odłożyć pobierania składki na fundusz resolution i nie nakładać kolejnych składek na fundusz świadczeń gwarantowanych w kolejnych kwartałach. Bank radzi sobie płynnościowo, nie potrzebuje wsparcia NBP, dodał prezes.

Liczba sprzedanych egzemplarzy popularnej serii gier "The Wizards" Carbon Studio przekroczyła 100 tys. sztuk., podała spółka. Carbon Studio zapewnia, że koronawirus COVID-19 nie wpływa negatywnie na jej działalność, a wszystkie zaplanowane premiery odbędą się zgodnie z planem.

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej udzielił ML System patentu na wynalazek "moduł fotowoltaiczny o falowodowej transmisji światła o zwiększonej uniwersalności jego stosowania", podała spółka. Przyznana ochrona jest kolejnym, ważnym krokiem na drodze do komercyjnego wdrożenia szyby z powłoką kwantową, planowanego na połowę 2021 r.

DataWalk opublikował kolejne rozwiązanie powiązujące zasoby służb medycznych i mundurowych w walce z koronawirusem, podała spółka.

Zarząd Forte podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu produkcji we wszystkich zakładach produkcyjnych w dniach od 24 marca do 6 kwietnia br. z możliwością przedłużenia tej decyzji o kolejny okres, jeżeli zaistnieje taka konieczność, podała spółka.

Kartami płatniczymi Santander Bank Polska będzie można wykonywać płatności zbliżeniowe do 100 zł bez podawania kodu PIN od 19 i 20 marca br., podał bank.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz jego niemiecka spółka zależna PGNiG Supply & Trading (PST) zostały dopuszczone do udziału w postępowaniu w sprawie przyznania derogacji dla Nord Stream 2 od stosowania przepisów III Pakietu Energetycznego UE, podała spółka.

ZUE liczy, że osiągnie porozumienie z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) ws. kontraktu na prace na linii nr 14 na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola, który wypowiedziało 17 marca, poinformowała ISBnews dyrektor Biura Zarządu Karolina Wiłkojć-Żesławska. PKP PLK w swoim stanowisku poinformowały, że należności wskazane przez ZUE (powód odstąpienia od umowy) będą uregulowane w najbliższych dniach.

Jujubee, po rekomendacji biegłego rewidenta (w ramach prac dotyczących audytu sprawozdania finansowego za 2019 r.), podjęło decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość zapasów dotyczących gry "Kursk" na kwotę 2 599 198,77 zł, podała spółka.

Zarząd Elektrobudowy postanowił odstąpić do realizacji emisji akcji serii F oraz niezwłocznie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, podała spółka.

Alumetal otrzymał od kilku klientów, w tym Volkswagen Group, komunikaty o czasowym wstrzymaniu działalności większości ich zakładów produkcyjnych w bieżącym lub kolejnych dwóch tygodniach, podała spółka. Powyższa sytuacja może mieć negatywny wpływ na uzyskiwane przez Grupę Alumetal w najbliższych miesiącach przychody ze sprzedaży oraz osiągane wyniki finansowe, podkreślono.

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 75,42 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. wobec 92,02 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Games Operators w ramach publicznej oferty akcji przydzielił inwestorom 1,1 mln akcji, z czego 250 tys. to akcje nowej emisji, podała spółka. Zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych zostały zredukowane o 3,56%. Łączna wartość oferty wyniosła 24,2 mln zł, z czego do Games Operators trafi 5,5 mln zł.

PKN Orlen odnotował 4,3 mld zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 5,56 mld zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mo-Bruk odnotował 40,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. wobec 20,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Biomed -Lublin odnotował 2,48 mln zł zysku netto w 2019 r. wobec 32,41 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Trakcja PRKiI podjęła decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartości inwestycji w jednostkach zależnych w jednostkowym bilansie spółki w wysokości 114 187 tys. zł oraz odpisu aktualizującego wartości firmy w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja w wysokości 138 182 tys. zł, podała spółka.

Zarząd Rawlplug rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie na wypłatę dywidendy z zysku za 2019 rok kwoty 10,74 mln zł, tj. 0,33 zł na akcję, podała spółka.

Dariusz Miłek, pośrednio największy akcjonariusz CCC (poprzez podmiot kontrolowany Ultro S.a.r.l.) zadeklarował chęć objęcia w ramach planowanej oferty co najmniej 4 787 465 akcji serii J, tj. takiej liczby nowo emitowanych akcji, która pozwoli na utrzymanie udziału w głosach na walnym zgromadzeniu CCC na co najmniej niezmienionym poziomie, po cenie co najmniej równej cenie minimalnej, tj. 30 zł, podała spółka.

Zarząd CCC podjął uchwałę w sprawie podjęcia przez spółkę analiz i prac na potrzeby przygotowania i ewentualnego podjęcia działań w celu podwyższenia kapitału zakładowego o nie mniej niż 20% w drodze emisji akcji zwykłych, podała spółka. W ocenie zarządu pozyskanie przez spółkę wpływów akcji nowej emisji w oczekiwanej kwocie około 400-500 mln zł powinno utrzymać adekwatną sytuację płynnościową.

Zarząd Neuki rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2019 r. w wysokości 8,65 zł na akcję, czyli o 17% więcej niż przed rokiem, podała spółka.

Neuca odnotowała 24,8 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r. wobec 23,4 mln zł zysku rok wcześniej. Bez zdarzeń jednorazowych zysk netto w IV kw. wyniósł 26,5 mln zł, czyli o 13% więcej niż w analogicznym okresie w 2018 r.

Idea Bank odnotował 37,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-IV kw. 2019 r. wobec 1 910,55 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem