Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przygotował dla podmiotów nadzorowanych rynku kapitałowego pakiet propozycji zmniejszających obciążenia regulacyjne, podał Urząd. Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju (PIN) w obszarze rynku kapitałowego zakłada m.in. pragmatyczne podejście do wybranych działań nadzorczych, indywidualne podejście do kwestii przekroczeń limitów inwestycyjnych obowiązujących fundusze inwestycyjne. UKNF, wspólnie z Ministerstwem Finansów, zaproponuje zmianę legislacyjną dotyczącą memorandów informacyjnych spółek.

"W celu zapewnienia utrzymania płynności na rynku, UKNF w sposób indywidualny podejdzie do kwestii przekroczeń limitów inwestycyjnych obowiązujących fundusze inwestycyjne, dostosowując działania nadzorcze do aktualnej sytuacji rynkowej. UKNF podejmuje i wspiera działania zmierzające do stworzenia lub uruchomienia narzędzi mających na celu wsparcie płynności w obszarze skarbowych papierów wartościowych"- czytamy w komunikacie.

UKNF deklaruje pragmatyczne podejście do wybranych działań nadzorczych, w tym m.in.: w zakresie raportowania bieżącego UKNF dokona przeglądu pozyskiwanych informacji w celu zminimalizowania ciążących na podmiotach nadzorowanych obowiązków; UKNF liczy się także z koniecznością akceptacji przesunięć w czasie realizacji takich obowiązków.

UKNF odsunie w czasie zaplanowane działania poza sprawozdawcze (np. badania, pozyskiwanie informacji) w przypadku naruszeń norm adekwatności kapitałowej, w tym limitów dużych ekspozycji, przy podejmowaniu odpowiednich działań nadzorczych UKNF weźmie pod uwagę wpływ czynników związanych z obecną sytuacją epidemiczną, podano także.

Urząd dokona aktualizacji planu kontroli (weryfikacja przeprowadzanych czynności kontrolnych w najbliższym czasie) przy zachowaniu celów nadzorczych.

"UKNF pragmatycznie podejdzie do przesuwania w czasie poszczególnych terminów nadzorczych, np. terminów zaleceń wydawanych w następstwie czynności kontrolnych, także w stosunku do pierwotnie ustalonych terminów. Oceny nadzorcze UKNF, które będą przeprowadzane w 2020 r., zostaną nadane w formule uproszczonej i będą uwzględniały nadzwyczajną sytuację związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2" - czytamy dalej.

Urząd deklaruje także przesunięcie w czasie o pół roku terminu dostosowania się biur maklerskich do wytycznych EBA w sprawie outsourcingu.

W celu ułatwienie pozyskiwanie kapitału przez firmy, UKNF, wspólnie z MF, zaproponuje zmianę legislacyjną dotyczącą memorandów informacyjnych. Będzie ona prowadzić do istotnego ułatwienia i przyspieszenia procedowania dokumentów ofertowych wymaganych dla pozyskania kapitału przez przedsiębiorców.

Propozycje legislacyjne UKNF, których celem jest wywiązania się z obowiązków regulacyjnych przez przesunięcie terminów sprawozdawczych, dotyczą wydłużenia m.in.: terminów sporządzania, zatwierdzenia i publikacji rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów podlegających nadzorowi KNF terminu przekazania raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych emitentów za pierwszy kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 r. terminu na przeprowadzenie walnego zgromadzenia akcjonariuszy terminu na zatwierdzanie polityki wynagrodzeń.

"Katalog tych inicjatyw ma charakter otwarty, a ich poszczególne elementy będą wdrażane w zależności od rozwoju sytuacji. Większość z nich wymaga ścisłego współdziałania UKNFz Ministerstwem Finansów, Narodowym Bankiem Polskim oraz Polską Agencją Nadzoru Audytowego. W ramach tych działań UKNF pozostaje w dialogu również z Izbą Domów Maklerskich, Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Radą Banków Depozytariuszy. Organ nadzoru deklaruje swoją gotowość do współpracy oraz podjęcie aktywnych działań w celu wdrożenia proponowanych rozwiązań" - powiedział zastępca przewodniczącego KNF nadzorujący Pion Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym Rafał Mikusiński, cytowany w komunikacie.

W ocenie UKNF, proponowane rozwiązania zmniejszą obciążenia regulacyjne podmiotów nadzorowanych, a tym samym pozwolą im na adekwatną reakcję na stojące przed nimi wyzwania oraz na wsparcie w organizacji finansowania gospodarki.

"Z uwagi na szeroki katalog proponowanych działań pozostajemy też otwarci na dalsze sugestie lub postulaty uczestników rynku. Jesteśmy gotowi przedyskutować z uczestnikami rynku wszelkie zasygnalizowane nam inicjatywy zmierzające do minimalizacji negatywnych skutków sytuacji związanej z zagrożeniem COVID-19 dla podmiotów rynku kapitałowego" - podkreślił Mikusiński.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.