Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły (w cenach stałych) o 11,4% r/r i wyniosły 159,6 mld zł w 2019 r., roku (w 2018 r. odnotowano wzrost o 12,2%), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 50+ osób.

"W 2019 roku br. nakłady ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 159,6 mld zł i były (w cenach stałych) o 11,4% wyższe niż w 2018 roku (kiedy notowano wzrost o 12,2%). Wyższe niż przed rokiem były zarówno nakłady na budynki i budowle (wzrost o 14%), jak i na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (wzrost o 6%) oraz na środki transportu (wzrost o 24,1%). Udział zakupów w nakładach ogółem zmniejszył się do 60,7% z 62,6% przed rokiem" - czytamy w komunikacie.

Wzrost nakładów (w cenach bieżących) notowano m.in. w obsłudze rynku nieruchomości (o 24,9% wobec wzrostu przed rokiem o 16,7%), administrowaniu i działalności wspierającej (o 23,7% wobec wzrostu przed rokiem o 1,4%), w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 21,8% wobec wzrostu przed rokiem o 27,8%), górnictwie i wydobywaniu (o 20,9% wobec wzrostu przed rokiem o 30%), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 12,7% wobec spadku przed rokiem o 0,4%), w transporcie i gospodarce magazynowej (o 12,4% wobec wzrostu przed rokiem o 30,8%), podano także.

W przetwórstwie przemysłowym nakłady inwestycyjne (w cenach bieżących) wzrosły o 11,2% r/r (wobec wzrostu o 6,7%), podał Urząd.

Spadek nakładów wystąpił w zakwaterowaniu i gastronomii (o 7,1% wobec wzrostu przed rokiem o 44,4%), podał też GUS.

Powyższe badanie GUS obejmuje dane prezentowane 17 739 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (sekcja A według PKD 2007); działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K według PKD 2007); szkół wyższych; samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji kultury posiadających osobowość prawną oraz związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.