Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Planowane jest przejęcie nadzoru prezesa Rady Ministrów nad Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP), Korporacją Kredytów Ubezpieczeń Eksportowych (KUKE), Polską Agencją Handlu i Inwestycji (PAIH) oraz Polskim Funduszem Rozwoju (PFR), wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM).

Projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, ma zostać przyjęty jeszcze w tym miesiącu. Wynika to z nowelizacji ustawy o działach państwowych.

W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia, planowane jest wykreślenie podmiotów nadzorowanych przez ministra aktywów państwowych oraz umieszczenie w załączniku podmiotów nadzorowanych przez prezesa Rady Ministrów:

- Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP)

- Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)

- Polskiej Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH)

- Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)

Zmiana ta wynika z nowelizacji ustawy o działach państwowych (weszła w życie 29 lutego br.), która wprowadziła także zmiany do ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Teraz to minister właściwy do spraw aktywów państwowych:

- wykonuje prawa z akcji należących do Skarbu Państwa, łącznie z wynikającymi z nich prawami osobistymi albo indywidualnymi, o ile przepisy nie stanowią inaczej

- składa w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o utworzeniu spółki, przystąpieniu do spółki, nabyciu lub objęciu akcji.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 8 ust. 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Rada Ministrów została zobowiązana do określenia, w drodze rozporządzenia, wykazu spółek, w których uprawnienia, przysługujące Skarbowi Państwa, wykonuje prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, wskazując, odrębnie dla każdej spółki, przedstawiciela Rady Ministrów, pełnomocnika Rządu lub państwową osobę prawną, w tym jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, właściwych do wykonywania w stosunku do tej spółki przekazanych uprawnień oraz zakres przekazanych uprawnień.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem