Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - EuroRating obniżył rating kredytowy CCC do B+ z BB. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu, podała agencja.

"Obniżenie oceny ratingowej CCC S.A. o dwa stopnie związane jest ze spodziewanym przez EuroRating istotnym pogorszeniem sytuacji finansowej spółki na skutek okresowego zamknięcia prowadzonych przez nią stacjonarnych sklepów z obuwiem (zarówno w galeriach handlowych, jak i poza nimi) na kluczowych rynkach. Nadzwyczajne środki administracyjne podjęte w związku z pandemią koronawirusa oznaczają dla CCC brak uzyskiwania w tym czasie przychodów z głównego źródła, jakim jest sprzedaż w sklepach stacjonarnych (generująca ok. 3/4 łącznych przychodów grupy), przy jednoczesnym ponoszeniu bieżących kosztów operacyjnych" - czytamy w komunikacie.

EuroRating szacuje, że w okresie przymusowego zamknięcia sklepów spółka generować będzie wysokie straty oraz ujemne wolne przepływy pieniężne, co wpłynie zarówno na obniżenie wartości kapitału własnego w I i II kw. bieżącego roku, jak i na gwałtowne pogorszenie (wcześniej już i tak napiętej) sytuacji płynnościowej spółki.

Na sytuację finansową grupy CCC w najbliższym czasie najistotniejszy wpływ będzie miał przebieg globalnej pandemii koronawirusa (w tym szczególności w Polsce i Europie) oraz związana z tym długość okresu zamknięcia sklepów. Jakkolwiek istnieje w tym zakresie bardzo duża niepewność, to EuroRating w scenariuszu bazowym zakłada obecnie, że nie potrwa to dłużej niż ok. 6-8 tygodni, wskazano również.

W związku z ryzykiem ewentualnego wydłużenia czasu trwania pandemii koronawirusa i utrzymania zakazu funkcjonowania sklepów stacjonarnych przez okres dłuższy niż obecnie agencja zakłada w scenariuszu bazowym, perspektywa ratingu pozostaje negatywna. Oznacza ona, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego spółce ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

"Negatywnie na ocenę ratingową CCC S.A. mogłoby wpływać obecnie przede wszystkim znaczne wydłużenie czasu trwania pandemii koronawirusa i utrzymanie zakazu funkcjonowania stacjonarnych sklepów obuwniczych, a także ewentualne niepowodzenie (lub jedynie częściowe powodzenie) planowanej przez spółkę emisji nowych akcji. Ponadto negatywnie na bieżący poziom ratingu spółki mogłoby wpływać większe niż obecnie spodziewane przez agencję pogorszenie generowanych wyników finansowych i sytuacji płynnościowej spółki, a także ewentualny brak elastyczności jej wierzycieli i wypowiadanie przez instytucje finansujące umów kredytowych (np. na skutek naruszenia kowenantów)" - czytamy dalej.

Do czynników, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na ocenę wiarygodności kredytowej CCC, EuroRating zalicza: relatywnie szybkie wznowienie przez spółkę na poszczególnych rynkach (w tym w szczególności w Polsce) sprzedaży w sklepach stacjonarnych; pełne powodzenie nowej emisji akcji; a także szybkie odzyskanie rentowności i zdolności do generowania wysokich dodatnich wolnych przepływów pieniężnych, które pozwoliłyby spółce na wzmocnienie pozycji płynnościowej i redukcję zadłużenia.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem