Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Komisja ds. reformy nadzoru właścicielskiego, działająca w Ministerstwie Aktywów Państwowych (MAP) przygotowała projekt regulacji, które mają umożliwić odbywanie posiedzeń organów spółek kapitałowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej z związku z pandemią koronawirusa, podał resort. Zmiany uwzględniono w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

"W obliczu pandemii koronawirusa nowe przepisy pozwalają na sprawne funkcjonowanie organów spółek, także w przypadku, gdy ich członkowie nie mają możliwości fizycznie uczestniczyć w posiedzeniach. Rozwiązania te będą miały także charakter permanentny - spółki będą mogły z nich korzystać również po ustaniu pandemii" - czytamy w komunikacie.

Proponowane zmiany umożliwią:

- zdalne odbywanie posiedzeń przez zarządy i rady nadzorcze,

- zdalny udział w posiedzeniach organów właścicielskich,

- zdalną pracę zarządów i rad nadzorczych w spółkach, w których umowa spółki lub statut wprost tego nie zakazują,

- zniesienie zakazu podejmowania zdalnych uchwał dotyczących wyborów przewodniczących i wiceprzewodniczących rady nadzorczej, powołania członków zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób,

- w odniesieniu do organów właścicielskich, możliwość wykonywania przez wspólników swoich praw przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że postanowią wyłączyć tą możliwość w statucie lub umowie spółki.

Wypracowane rozwiązania są pierwszym efektem prac ekspertów zasiadających w Komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego, której przewodniczącym jest wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, a jego zastępcą - wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik rządu ds. reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami skarbu państwa Janusz Kowalski.

"Zaledwie kilkanaście dni temu mówiłem, że w roku 1934 polscy prawnicy stworzyli kodeks handlowy, na tamte czasy jeden z najbardziej nowoczesnych tego typu aktów w Europie. Zadaniem, jakie stawiamy przed naszymi ekspertami, jest wypracowanie takich rozwiązań dla potrzeb współczesnej Polski. Rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy pozwalającej na odbywanie zdalnych posiedzeń zarządów, rad nadzorczych i organów właścicielskich w dobie zagrożenia koronawirusem, stanowią jedną z najszybszych odpowiedzi europejskich ustawodawców na problemy spółek związane z koronawirusem, a zawarte w nich instrumenty należą do najbardziej nowoczesnych w tej części świata" - powiedział Kowalski, cytowany w komunikacie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.