Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych wpłynie na obniżenie wyniku netto grupy Pekao o ok. 200-250 mln zł w 2020 roku wskutek obniżenia marży odsetkowej o ok. 15 punktów bazowych, podał bank. Bank chce wykorzystać czas światowego kryzysu do przyśpieszenia transformacji operacyjnej i cyfrowej.

"Decyzje banków centralnych o obniżeniu stóp procentowych w ostatnim czasie, w tym przede wszystkim decyzja Rady Polityki Pieniężnej w Polsce o obniżce stóp procentowych, zmniejszą wynik finansowy netto Grupy w 2020 roku o około 200-250 mln zł wskutek obniżenia marży odsetkowej o około 15 punktów bazowych. Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach" - czytamy w komunikacie.

Bank zakłada, iż w konsekwencji epidemii koronawirusa COVID-19 może dojść do obniżenia aktywności gospodarczej w Polsce i na świecie, co może przyczynić się do niższej aktywności klientów detalicznych i korporacyjnych, w tym również aktywnych na rynkach zagranicznych, oraz do niższej dynamiki sprzedaży produktów finansowych przez bank i grupę.

"Bank spodziewa się w okresie następnych miesięcy pogorszenia sytuacji finansowej i płynnościowej części swoich klientów i w konsekwencji wzrostu kosztów ryzyka Grupy, którego skala jest obecnie trudna do oszacowania. Powyższe elementy obniżą wynik finansowy netto i powiązane z nim wskaźniki finansowe." - czytamy dalej.

Jednocześnie bank planuje podjąć działania mające na celu obniżenie wpływu wspomnianych czynników na wyniki finansowe netto banku i grupy, związane m.in. z poziomem apetytu na ryzyko oraz redukcją kosztów działalności. Bank kontynuuje realizację szeregu działań operacyjnych w ramach strategii "Siła Polskiego Żubra", w tym transformację cyfrową i operacyjną działalności, dodano.

Jak poinformował prezes Pekao Marek Lusztyn, bank zamierza przyśpieszyć działania związane z transformacją cyfrową i operacyjną.

"Jesteśmy zdeterminowani do realizacji strategii również w warunkach kryzysowych. Chcemy przyśpieszyć działania związane z transformacją cyfrową i operacyjną. Dzięki konsekwencji w jej realizacji jesteśmy w stanie dzisiaj być blisko naszych klientów bez wychodzenia z domów i z sukcesami działać w tej zdalnej rzeczywistości. Chcemy wykorzystać czas światowego kryzysu do przyśpieszenia transformacji operacyjnej" - powiedział Lusztyn cytowany w komunikacie.

Dodał, że bank chce szybko osiągnąć kluczowe wskaźniki finansowe opisane w strategii, ale w roku 2020 raczej nie będzie to możliwe.

"Zarówno koszty ryzyka, jak i dochody operacyjne sektora bankowego będą pod presją tego bezprecedensowego kryzysu. Bardzo trudno w tych warunkach prognozować poziomy współczynników finansowych. Natomiast mogę zapewnić, iż bank Pekao jest jedną z najbezpieczniejszych i najlepiej przygotowanych do sprostania sytuacji kryzysowych instytucji finansowych w Europie, co potwierdziły wyniki europejskich testów warunków skrajnych" - zaznaczył Lusztyn.

W ocenie banku, pakiet działań nakierowanych na podtrzymanie płynności rynków finansowych oraz płynności banków, który przygotował Narodowy Bank Polski pozytywnie wpłynie na sytuację płynnościową banku i sektora.

"W odniesieniu do polskiego sektora bankowego, minister finansów rozwiązał bufor ryzyka systemowego. W konsekwencji minimalne wymogi kapitałowe dla banku na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym uległy obniżeniu o 2,9 pkt proc., zwiększając dodatkowo bufor kapitałowy banku i grupy ponad wymogi regulacyjne" - czytamy także.

Bank podał, że grupa zachowuje pełną ciągłość operacyjną. Wprowadzono szereg rozwiązań mających na celu zachowanie ciągłości działania, jak i ograniczenie ryzyka epidemicznego, zarówno w stosunku do swoich pracowników, jak i klientów korzystających z sieci oddziałów. Znaczna część pracowników banku i grupy wykonuje swoje obowiązki w sposób zdalny, a aktywność klientów przenosi się sukcesywnie do kanałów elektronicznych.

Bank w ujęciu jednostkowym oraz skonsolidowanym zachowuje dobrą pozycję kapitałową i płynnościową, na poziomie znacząco przewyższającym minimalne poziomy regulacyjne i obecnie nie odnotowuje wpływu epidemii koronawirusa na płynność i adekwatność kapitałową, podkreślono.

Bank Pekao utrzymuje wysoką bazę kapitałową oraz solidny profil płynnościowy ? łączny współczynnik kapitałowy (TCR) na poziomie Grupy na koniec zeszłego roku wyniósł 17,1%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 znalazł się na poziomie 15%. Relacja kredytów netto do depozytów wyniosła na koniec 2019 roku 91%. Wskaźnik kosztów zarządzania ryzykiem koniec 2019 r. osiągnął poziom 43 pb. Powtarzalny wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 41% na koniec 2019 roku.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.