Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Wydatki cudzoziemców w Polsce ukształtowały się na poziomie ok. 10,5 mld zł, natomiast Polaków za granicą - ok. 5,2 mld zł w IV kw. 2019 r. i były wyższe odpowiednio o 4,3% i o 8,5% w ujęciu rocznym. W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki, zarówno cudzoziemców, jak i Polaków były mniejsze - odpowiednio o 20,1% i o 36%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców w 2019 r. ukształtowała się na poziomie 45,3 mld zł, natomiast wydatki poniesione za granicą przez mieszkańców Polski w tym okresie wyniosły 23,5 mld zł. Było to odpowiednio o 4,1% i 8,9% więcej niż przed rokiem" - czytamy w komunikacie.

GUS podał, że cudzoziemcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski w IV kwartale 2019 r. na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli 83,5% swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe - 12,3%, a na pozostałe wydatki (usługi) - 4,1%.

Cudzoziemcy przekraczający wewnętrzną granicę UE w IV kwartale 2019 r. największy odsetek wydatków poniesionych w Polsce przeznaczyli na towary nieżywnościowe - 55,8%, następnie na pozostałe wydatki (usługi) - 15% oraz na żywność i napoje bezalkoholowe - 13,4%, podano także.

Wśród mieszkańców Polski przekraczających wewnętrzną granicę UE, znaczny udział w strukturze wydatków poniesionych za granicą miały pozostałe wydatki (usługi) - 44,7% i towary nieżywnościowe - 37,4%, a na żywność i napoje bezalkoholowe Polacy przeznaczyli 13,8% swoich wydatków.

"Mieszkańcy Polski, przekraczający w IV kwartale 2019 r. zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski, większość (62,8%) wydatkowanych za granicą środków przeznaczyli na zakup towarów nieżywnościowych, na pozostałe wydatki (usługi) przeznaczyli 13,4%, a na żywność i napoje bezalkoholowe - 5,9%" - czytamy dalej.

W IV kwartale 2019 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 71,9 mln, z tego 58,4% stanowili cudzoziemcy (nierezydenci) i 41,6% mieszkańcy Polski (rezydenci). Ruch graniczny (z Polski i do Polski) był większy w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o 2,4 mln przekroczeń. Granicę Polski przekroczyło więcej zarówno Polaków, jak i cudzoziemców odpowiednio o 4,3% i o 2,9%. W stosunku do kwartału po przedniego liczba przekroczeń była mniejsza ? Polaków o 21,2%, cudzoziemców o 17,3%, podał także GUS.

GUS podał także, że w IV kw. 2019 r. 73,3% ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej (UE), 14,3% granicy na lotniskach, 11,9% zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej i 0,6% morskiej.

"W strukturze ruchu granicznego na granicy lądowej, największy udział miały przekroczenia odcinka granicy z Niemcami (45,9%), następnie z Czechami (22,1%), Słowacją (14,3%), Ukrainą (9%), Litwą (3,7%), Białorusią (3,6%) i Rosją (1,4%). Wśród cudzoziemców przekraczających poszczególne odcinki lądowej granicy Polski dominowali obywatele kraju sąsiadującego, na przykład: na granicy z Ukrainą - obywatele Ukrainy (97,2%), na granicy z Białorusią - obywatele Białorusi (89,9%), a na granicy z Rosją - obywatele Rosji (89,4%)" - podano także.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.