Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

PKN Orlen przedłużył termin przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje Energi do 22 kwietnia 2020 r., z 9 kwietnia 2020 r., podała spółka.

Bank Handlowy odnotował 480,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 638,85 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Grupa Kęty odnotowała 294,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 268,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Draw Distance ustalił datę premiery gry "Vampire: The Masquerade - Coteries of New York" na platformie Xbox One na 15 kwietnia 2020 r., podała spółka.

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona, z powodu ograniczenia działalności spółki wynikającego z panującej pandemii koronowirusa SARS-CoV-2, nie uregulowało płatności odsetek obligacji serii A oraz B objętych przez PPL, w łącznej kwocie ok. 5,96 mln zł z tytułu pierwszego okresu odsetkowego dla powyższych obligacji, podała spółka.

Santander Bank Polska przekazał 2 mln zł na zakup sprzętu medycznego do 8 szpitali tj. w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Puławach, Wrocławiu i Warszawie, podał bank.

PKN Orlen wyprodukuje ok. 5 mln litrów płynu do dezynfekcji rąk w kwietniu tego roku, podała spółka. Wcześniej zapowiadano w przyszłym miesiącu produkcję ok. 4,5 mln litrów. Wzrost będzie możliwy dzięki uruchamianemu właśnie w Jedliczu drugiemu zbiornikowi na płyn, o pojemności 350 m3, dzięki któremu produkcja i konfekcjonowanie będzie odbywać się w trybie ciągłym, z wydajnością ok. 1,2 mln litrów na tydzień.

Forever Entertainment zaprezentował dziś grę "Panzer Dragoon: Remake" na Nintendo Direct i jednocześnie wprowadził do sprzedaży w trybie "Shadow Drop", podała spółka ujawniając opóźnioną informację poufną.

Minimalna liczba akcji objętych zapisami w wezwaniu Ringier Axel Springer Media na sprzedaż akcji MZN Property została osiągnięta, podał wzywający.

Zarząd mBanku zdecydował o zmianie uchwały z 28 lutego br. zmienionej 10 marca w sprawie podziału zysku za rok 2019 r. i zaproponuje akcjonariuszom zysk netto w kwocie 980 979 554,44 zł pozostawić się niepodzielonym, podał bank. Wcześniejsza rekomendacja zakładała wypłatę dywidendy wysokości 48 702 922,05 zł, tj. 1,15 zł na akcję.

Grupa Lotos przekaże 2 mln zł na paliwo dla 19 zakaźnych szpitali jednoimiennych w całej Polsce w ramach kolejnej akcji wsparcia instytucji zmagających się z pandemią koronawirusa, podała spółka. Akcja jest współkoordynowana przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Drugi samolot ze sprzętem i materiałami medycznymi z Chin kupionymi przez KGHM Polska Miedź wyląduje w Warszawie 31 marca. Łączna wartość dwóch transportów to 15 mln USD, poinformował prezes KGHM Marcin Chludziński. Docelowo mają odbyć się kolejne loty.

Unimot odnotował 60,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 0,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pierwsza fala umorzeń funduszy na świecie, głównie pasywnych, ma się ku końcowi, a obecne wyceny zakładają powrót do normalności w przeciągu maksymalnie trzech miesięcy, uważa dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, chartered financial analyst (CFA) Michał Ziętal.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK), w związku z zakończeniem prac nad testami na utratę wartości aktywów, zidentyfikował konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartości aktywów, podała spółka. Przełoży się to na zmniejszenie skonsolidowanego wyniku netto o 540 mln zł.

Zarząd Energi zdecydował o przekazaniu blisko 1 mln zł za pośrednictwem Fundacji Energa na wsparcie działań w walce z koronawirusem, podała spółka.

Możliwość wejścia Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) na rynek kapitałowy, nabywania akcji i udziałów spółek zakłada projekt nowelizacji ustawy o systemie instytucji rozwoju, który w czwartek trafił do Sejmu.

Selvita nie wyklucza, że w przyszłości bezpośrednio zaangażuje się w obszar leków i terapii na koronawirusa, poinformował prezes Bogusław Sieczkowski.

Fundacja Orlen zwiększyła do 10 mln zł (z wcześniejszych 6 mln zł) pomoc dla szpitali walczących z epidemią koronawirusa, podał PKN Orlen. Pieniądze zostaną przeznaczone na bieżące potrzeby placówek, głównie na zakup sprzętu medycznego oraz środków ochrony indywidualnej. Wsparcie przyspieszy diagnozowanie oraz leczenie zakażonych osób, a także zwiększy bezpieczeństwo lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych.

Selvita podtrzymuje cele operacyjne na 2020 r., obejmujące m.in. utrzymanie 30-proc. wzrostu organicznego i dwucyfrowej rentowności operacyjnej oraz dalsze umocnienie pozycji w USA, poinformował prezes Bogusław Sieczkowski.

Selvita liczy na zamknięcie akwizycji w tym roku, poinformował prezes Bogusław Sieczkowski. Do tej pory spółka zidentyfikowała potencjalne cele i jest na etapie "bardzo wstępnych rozmów".

Auto Partner podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku spółki za 2019 rok, zgodnie z którą nie będzie rekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za 2019 rok, podała spółka.

Produkcja płynu do dezynfekcji rąk w zakładzie Orlen Oil - spółki z Grupy Orlen - w Jedliczu przebiega bez żadnych zakłóceń, poinformował PKN Orlen w oświadczeniu, w odpowiedzi na doniesienia prasowe o jej wstrzymaniu.

Asseco Poland podpisało z Ministerstwem Sprawiedliwości umowę na budowę systemu informatycznego obsługującego Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ), który usprawni postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe, poinformowała spółka. Wartość umowy obejmująca również jego 3-letnie utrzymanie to 25,2 mln zł.

W ramach walki z pandemią COVID-19 QubicGames przekaże 20% przychodów uzyskanych w II kw. 2020 roku z tytułu sprzedaży wszystkich gier pomniejszonych o prowizje, opłaty licencyjne i podatki, w tym premierowych gier na konsole Nintendo Switch - "HyperParasite", "Tharsis", "Gravity Rider Zero", "DEX" oraz z kampanii realizowanej na 16-lecie QubicGames, która odbędzie się w maju 2020 r., obejmującej promocję ponad 30 gier na Nintendo Switch, podała spółka. Dodatkowo spółka przekaże 100% przychodów uzyskanych w II kw. 2020 roku z tytułu sprzedaży własnych gier "Robonauts" i "Geki Yaba Runner" w wersjach na konsole Nintendo Switch, PS4 oraz z wersji na komputery PC, pomniejszonych o prowizje i podatki.

MLP Group rozpoczęło realizację drugiego projektu typu biznes park w Niemczech - MLP Business Park Niederrhein, podała spółka. Rozpoczęcie budowy projektu MLP Business Park Niederrhen zaplanowane jest na początek 2021 roku.

Ciech Soda Romania (CSR) - spółka zależna Ciechu - oraz oddział Ciechu w Rumunii zdecydowały o realizacji Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) w odniesieniu do pracowników CSR i oddziału, podał Ciech. W efekcie finalizacji PDO 1 kwietnia br. ze spółki odejdzie ponad 70% załogi.

Backlog Selvity na 2020 r. (rozumiany jako wartość zakontraktowanego portfela zamówień, wynikających z podpisanych na dzień 18 marca kontraktów handlowych oraz umów o dotacje) wynosi obecnie ok. 79 mln zł i jest o 43% wyższy niż rok wcześniej, podała spółka.

Selvita odnotowała 6,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2019 r. wobec 3,1 mln zł zysku rok wcześniej wg danych połączonych, podała spółka w raporcie.

Klabater wyznaczył datę premier gry "This is the Zodiac Speaking" na 24 września br., podała spółka.

Najnowsza publikacja naukowa z marca 2020 r. opracowana przez grupę chińskich i włoskich naukowców, zamieszczona w "Cell Death & Differentiation" wskazuje, iż witamina B3 (niacyna lub nikotynamid) może stanowić jeden z elementów w leczeniu infekcji COVID-19. Naukowcy rekomendują podawanie witaminy B3 jako suplementu diety w infekcji koronawirusem SARS-CoV-2. Podstawowym metabolitem witaminy B3 jest 1-MNA, dlatego suplementacja 1-MNA potencjalnie może być wskazana, podała Pharmena.

Bowim odnotował 3,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r., co stanowi spadek o 8,23 mln zł r/r, według szacunkowych danych, podała spółka.

Grupa Azoty zdiagnozowała obszary potencjalnego ryzyka związanego z pandemią COVID-19, które mogą istotnie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe grupy, podała spółka. Na chwilę obecną Grupa Azoty nie obserwuje istotnego obniżenia sprzedaży i zakłóceń w łańcuchu dostaw surowców, materiałów i usług.

Moody's Investors Service potwierdził rating depozytowy i rating długu senioralnego UniCredit na poziomie Baa1/P-2 z perspektywą stabilną, podał bank.

Elektrobudowa w upadłości otrzymała od Enea Operator noty księgowe z wezwaniami do zapłaty przez spółkę łącznej kwoty w wysokości ok. 15,5 mln zł z tytułu naliczenia kar umownych wynikających z zadań inwestycyjnych realizowanych przez spółkę na rzecz Enea Operator, podała Elektrobudowa.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) udzielił Sfinks Polska karencji w spłacie trzech rat kredytu nieodnawialnego oraz w spłacie trzech rat uzupełniających kaucję, podała spółka.

Na wszystkich budowach Budimeksu prace są realizowane, a problemy związane z koronawirusem - jako zdarzeniem siły wyższej - mają cały czas niski wpływ na działanie firmy i realizowanie kontraktów budowlanych. Zdecydowana większość pracowników Budimeksu pracuje normalnie: bezpośrednio lub zdalnie. W porównaniu z poprzednim tygodniem widać ograniczony, ale jednak większy problem z dostępem do podwykonawców i niektórych materiałów, podała spółka.

Arctic Paper odnotował 82,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 7,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł odpowiednio: 124,68 mln zł wobec 55,89 mln zł.

Rada nadzorcza PKP Cargo wyraziła zgodę na zaciągniecie zobowiązania poprzez zawarcie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowy kredytowej, na podstawie której udostępniony zostanie spółce kredyt inwestycyjny do maksymalnej wysokości 200 mln euro, przeznaczony na finansowanie i/lub refinansowanie planu inwestycyjnego, podała spółka.

Libet wyraził gotowość do kontynuacji negocjacji z inwestorem, który przedstawił ofertę nabycia przedsiębiorstwa, i przedstawienia oferty walnemu zgromadzeniu, podała spółka. Oferentowi przyznano wyłączność negocjacyjną na sześć tygodni.

Akcjonariusze VIA4, spółki zależnej Stalexportu Autostrady, podjęli decyzję o przekazaniu 19 394 849,59 zł na dywidendy, w tym 10 667 167,27 zł dla Stalexport Autostrady, podał Stalexport.

11 bit studios zamierzaj zwiększyć zatrudnienie do 190-200 osób do końca 2020 r., poinformowali członkowie zarządu. Ponadto, w nowym biurze w Warszawie znajdą się miejsca pracy dla przeszło 300 osób.

11bit studios odnotowało 21,71 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 37,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Plany dotyczące fuzji z Grupą Lotos i Energą są aktualne, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Przerób ropy w zakładzie produkcyjnym w Płocku odbywa się według planu, dodał.

Lubelski Węgiel Bogdanka planuje nakłady inwestycyjne wysokości 654,16 mln zł w 2020 r. wobec 410,41 mln zł w 2019 r., podała spółka.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych wpłynie na obniżenie wyniku netto grupy Pekao o ok. 200-250 mln zł w 2020 roku wskutek obniżenia marży odsetkowej o ok. 15 punktów bazowych, podał bank. Bank chce wykorzystać czas światowego kryzysu do przyśpieszenia transformacji operacyjnej i cyfrowej.

Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 44,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2019 r. wobec 22,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Budimex odnotował 226,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 305,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem