Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska podjęła decyzję o tymczasowym usunięciu wszystkich państw z listy "państw o ryzyku zbywalnym", zawartej w komunikacie w sprawie krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych, poinformowano. KE podjęła tę decyzję na okres do końca grudnia 2020 r.

"Dzięki tej zmianie przedsiębiorstwa dotknięte skutkami epidemii koronawirusa będą mogły uzyskać krótkoterminowe ubezpieczenie kredytów eksportowych od ubezpieczycieli państwowych" - powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji, odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie.

"Współpracujemy z państwami członkowskimi, aby zapewnić jak najszybsze i najskuteczniejsze wdrożenie krajowych środków wsparcia, zgodnie z przepisami UE" - dodała.

Kredyty eksportowe umożliwiają zagranicznym nabywcom towarów lub usług odroczenie płatności. Takie odroczenie wiąże się z ryzykiem kredytowym dla sprzedawcy/eksportera, który ubezpiecza się od niego, zazwyczaj u ubezpieczycieli prywatnych (wykupując tzw. ubezpieczenie kredytu eksportowego).

Obowiązujący od 2013 r. komunikat w sprawie krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych zakłada, że wymiana handlowa w państwach członkowskich UE oraz w dziewięciu państwach OECD wymienionych w załączniku do tego komunikatu (m.in. Australia, Kanada, Japonia, Norwegia, Szwajcaria, Stany Zjednoczone), o maksymalnym okresie ryzyka krótszym niż dwa lata, wiąże się z ryzykiem zbywalnym i zasadniczo nie powinna być ubezpieczana przez państwo ani przez ubezpieczycieli korzystających ze wsparcia publicznego.

W komunikacie podano, że "po zasygnalizowaniu przez niektóre państwa członkowskie, że z powodu epidemii koronawirusa przewidują globalne skurczenie się prywatnego rynku ubezpieczeń w odniesieniu do eksportu do wszystkich państw, Komisja rozpoczęła pilne konsultacje publiczne".

W zależności od wyniku oceny zakładano możliwość tymczasowej zmiany wykazu "państw o ryzyku zbywalnym". Wyniki konsultacji wskazywały na nieuchronne problemy z dostępnością na rynku prywatnym ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do eksportu do wszystkich państw.

Jednocześnie - w ocenie Komisji - w wyniku obecnego kryzysu oczekuje się znacznego wzrostu popytu na ubezpieczenia. Dlatego też na podstawie wyników konsultacji publicznych oraz odpowiednich wskaźników ekonomicznych, Komisja postanowiła tymczasowo uznać wszystkie państwa wymienione w załączniku za państwa o ryzyku niezbywalnym oraz usunąć wszystkie państwa z wykazu "państw o ryzyku zbywalnym" do 31 grudnia 2020 r.

Przed upływem tego terminu Komisja dokona ponownej oceny sytuacji i, w celu zapewnienia pewności prawa, wyjaśni sytuację dotyczącą "państw o ryzyku zbywalnym" na okres po dniu 31 grudnia 2020 r.

W przyjętych kilkanaście dni temu tymczasowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COViD-19 wprowadzono już dodatkową elastyczność w zakresie wykazywania, że niektóre państwa są państwami o ryzyku niezbywalnym, umożliwiając w ten sposób w razie potrzeby udzielanie krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych przez państwo.

W następstwie tej zmiany ubezpieczyciele państwowi będą w stanie interweniować i zapewniać krótkoterminowe ubezpieczenie ryzyka kredytów eksportowych dla wszystkich państw, bez konieczności wykazania przez państwo członkowskie, że dane państwo jest tymczasowo państwem o ryzyku niezbywalnym.

Zmiana komunikatu zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej Komisji w części dotyczącej konkretnych instrumentów pomocy.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.