Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wystąpi formalnie do Gazpromu o zwrot nadpłaconej kwoty za gaz ziemny w związku z wyrokiem Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie i liczy na to, że środki wpłyną do spółki "jak najszybciej", poinformował prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. Wyrok nie wpłynie jednak na ceny dla odbiorców końcowych.

Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wydał wyrok końcowy w postępowaniu arbitrażowym z powództwa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export, dotyczącym obniżenia ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom do Rzeczypospolitej Polskiej w ramach tzw. kontraktu jamalskiego z 1996 roku, podało PGNiG. Według oceny spółki, wsteczne rozliczenie wynikające z wyroku końcowego Trybunału Arbitrażowego wskazuje na występowanie różnicy do zwrotu przez Gazprom na rzecz PGNiG w kwocie około 1,5 mld USD.

Mabion otrzymał z Europejskiej Agencji Leków (EMA) potwierdzenie wycofania wniosków rejestracyjnych o dopuszczenie do obrotu leku pod roboczą nazwą MabionCD20 w związku ze zmianą strategii regulacyjnej leku, podał Mabion.

Rainbow Tours wypracował 37,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 68,89 mln zł zysku EBITDA przy 1 758 mln zł obrotów w 2019 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Intersport Polska planuje powrócić do osiągania porównywalnych obrotów w ujęciu LFL (like -for-like) najwcześniej jesienią 2020 r., przy założeniu, że galerie handlowe zostaną uruchomione w maju br., podała spółka.

Ferro odnotowało 40 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 37,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd LPP podjął uchwałę, w której postanowił rekomendować radzie nadzorczej i akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy za rok finansowy zakończony 31 stycznia 2020 roku, podała spółka.

PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) obniżyła dotychczas cenę paliwa CNG na stacjach o ok. 7% w odpowiedzi na pandemię koronawirusa i związaną z tym trudną sytuację przedsiębiorstw, a w nadchodzącym tygodniu średnia cena detaliczna CNG spadnie poniżej 3 zł za m3 brutto, podała spółka.

PKN Orlen w żadnym wypadku nie odstępuje od przejęcia Grupy Lotos, zapewnił prezes koncernu Daniel Obajtek.

Fundacje spółek skarbu państwa przekazały dotychczas ponad 80 mln zł na zakup materiałów medycznych w związku z walką z koronawirusem, poinformował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wydała decyzję nakazującą przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków z Pekao Investment Banking (Pekao IB) do Biura Maklerskiego Pekao (BM Pekao), w związku z planowaną transakcją nabycia przez bank zorganizowanej części Pekao IB, podała Komisja.

Rada nadzorcza spółki Grupa Azoty Koltar - spółki zależnej Grupy Azoty - wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa oraz czterech wiceprezesów, podała Grupa Azoty.

Firma Oponiarska Dębica (FO Dębica) podjęła decyzję o przedłużeniu okresu wstrzymania produkcji opon w zakładzie produkcyjnym w Dębicy do 17 kwietnia 2020 r., z możliwością kolejnego przedłużenia tego przestoju, podała spółka.

W zakładzie produkcyjnym Kokoszki II w Gdańsku, należącym do Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, u jednego z pracowników wykryto koronawirusa SARS-CoV-2, podał Pekabex. W związku z tym zakład wstrzymał obecnie produkcję i podlega procesowi dezynfekcji.

Prezes Echo Investment Nicklas Lindberg oraz wiceprezes ds. finansowych Maciej Drozd zakupili na rynku wtórnym ponad 1,4 tys. obligacji spółki, podało Echo.

FFiL Śnieżka jest przygotowana na przerwanie inwestycji w przypadku pogorszenia się sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19, poinformował prezes Piotr Mikrut.

Tauron rozpoczął prace nad systemem ultraszybkiego prognozowania produkcji energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych, z uwzględnieniem nagłych zmian pogody, podała spółka. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu technologii Internetu rzeczy (IoT) i zaawansowanych algorytmów przetwarzania danych.

General Electric ogłosił zamówienie na budowę dwóch niskoemisyjnych, gazowych bloków energetycznych o mocy do 1,4 GW w należącej do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Elektrowni Dolna Odra, podała PGE.

Action w restrukturyzacji koncentruje się na rozwijaniu w Polsce zdywersyfikowanego portfela małych i średnich firm po wcześniejszym odejściu od handlu z sieciami handlowymi, a w Europie skupia się na bazie sklepów internetowych, poinformował ISBtech wiceprezes Action Sławomir Harazin. Ocenia, że wraz z doświadczeniem prowadzenia sanacji spółka nauczyła się, jak radzić sobie w kryzysie i jest gotowa do spłaty wierzycieli według założeń układu.

Alior Bank dostosowuje ofertę dla przedsiębiorców do planu pomocowego Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i udostępnia firmom z segmentu mikro i MSP, korzystniejsze warunki gwarancji de minimis. Maksymalne zabezpieczenie wzrośnie do 80% kwoty kredytu, a okres zabezpieczenia kredytu obrotowego zostanie wydłużony do 39 miesięcy, podał bank.

FFiL Śnieżka ma nadzieję, że sytuacja rynkowa związana z pandemią COVID-19 nie będzie na tyle trudna, by skłonić spółkę do rezygnacji z wypłaty dywidendy za 2019 r., poinformował prezes Piotr Mikrut.

BioMaxima zarejestrowała w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) molekularny test do wykrywania SARS-CoV-2 oparty na metodzie Real Time PCR, podała spółka. Rozpoczęto również sprzedaż w Unii Europejskiej, dostępnego od kilku tygodni w Polsce, szybkiego testu immunochromatograficznego do wykrywania przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2.

Grupa Azoty Polyolefins - spółka celowa realizująca projekt Polimery Police - podpisała listy mandatowe (commitment letters) z polskimi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi potwierdzające złożenie ofert finansowania dłużnego dla projektu "Polimery Police", podała Grupa Azoty.

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza została wyłącznym sponsorem programu ?Szkoła z TVP" - projektu, który ułatwi uczniom kontynuowanie nauki w trakcie epidemii koronawirusa, podała spółka.

Naftoremont-Naftobudowa - spółka zależna Polimexu Mostostalu - zawarł umowę z PKN Orlen na wykonanie w formule EPC robót dotyczących infrastruktury oraz rurociągów międzyobiektowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Instalacja Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku", podał Polimex. Wynagrodzenie za wykonanie zadania ma charakter zryczałtowany i wynosi 106 800 000 zł netto.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) zawarł umowę ze spółką Valmet Technologies Oy dotyczącą realizacji w formule "pod klucz" kontraktu na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kotła K-7 na kocioł fluidalny pracujący w technologii BFB o wartości 89,8 mln zł, podała spółka.

CI Games odnotowało 2,88 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r. wobec 22,69 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Comp odnotował 18,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 56,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze mBanku zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o niewypłacaniu dywidendy zs 2019 rok, podał bank.

Zarząd Action w restrukturyzacji sporządził wniosek wraz z uzasadnieniem dotyczący podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 2,21 mln zł poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

Asbisc Enterprises odnotował 15,26 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 12,04 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elemental Holding, oceniając skutki pandemii koronawirusa, rozważa wszystkie możliwe scenariusze, łącznie z możliwością zahamowania lub okresowego wstrzymania działalności, a w związku z tym także możliwość utworzenia niezbędnych rezerw i odpisów finansowych, podała spółka.

Przeznaczamy kolejne 60 mln zł na walkę z koronawirusem, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Zakład produkcyjny należący do Grupy Wielton Lawrence David czasowo wstrzymał produkcję w trosce o zdrowie pracowników spółki, podała spółka.

Grupa Lotos ocenia, że w rezultacie pandemii wirusa SARS-CoV-2 pojawiły się okoliczności, które uniemożliwiają rozpoczęcie wydobycia ze złoża YME w dotychczas komunikowanym terminie, tj. IV kwartale 2020 roku, podała spółka. Szacuje ona rozpoczęcie wydobycia na IV kw. 2021 r.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.