Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Bank Pocztowy odnotował 18,9 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r., tj. o 168,9% niż w 2018 r., podał bank, podkreślając, że jest to najwyższy zysk od czterech lat.

"Gdyby nie konieczność utworzenia rezerw na tzw. małe TSUE przez wszystkie banki w Polsce, zysk netto banku byłby wyższy dodatkowo o ponad 12,2 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Wynik finansowy brutto kształtował się na poziomie 32,3 mln zł i w porównaniu do 2018 r. wzrósł o 17,9 mln zł, tj. o 124,5%. Wzrost zysku netto wpłynął na wyższy poziom wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE netto), który na koniec 2019 r. osiągnął poziom 3,2%, czyli był o 2,1 pkt proc. wyższy niż na koniec 2018 r.

"Rok 2019 to dla Banku Pocztowego jeden z najlepszych okresów w ciągu ostatnich paru lat, chociaż nie ukrywam, że jest jeszcze wyraźne pole do wzrostu i konieczność poprawy podstawowych wskaźników. W ubiegłym roku zdecydowanie poprawiliśmy jakość portfela kredytowego, rentowność, zwiększyliśmy akcję kredytową, pogłębiliśmy współpracę z Pocztą Polską, a bank przeszedł prawdziwą rewolucję technologiczną, udostępniając swoim klientom sporo nowych usług. Rozwijamy się zgodnie z przyjętą strategią, choć muszę przyznać, że wygenerowane wyniki wyraźnie w całym roku przekroczyły nasze wcześniejsze plany. Obserwowana poprawa kondycji finansowej świadczy o skuteczności naszych decyzji i stanowi dobrą podstawę do potencjalnego dynamicznego rozwoju w kolejnych latach. Pracujemy nad aktualizacją krótkoterminowej strategii przy uwzględnieniu wpływu obecnie funkcjonującego stanu epidemii jak i zawirowań makroekonomicznych z niej wynikających" - skomentował prezes Robert Kuraszkiewicz, cytowany w komunikacie.

Wynik na działalności bankowej wzrósł do 333,2 mln zł w 2019 r., głównie dzięki wzrostowi wyniku z tytułu odsetek, który wyniósł 263,3 mln zł i był wyższy o 1,9% r/r.

"Wzrostowi dochodów z działalności operacyjnej (o 4,2% r/r) towarzyszyło skuteczne obniżanie kosztów działania (o 2,4% r/r), w efekcie czego poprawie, względem roku poprzedniego, uległa relacja kosztów do dochodów (C/I), wynosząc na koniec 2019 r. 69,5%. Suma bilansowa banku w 2019 r. wzrosła o 443,4 mln zł (5,9% r/r) w porównaniu do 2018 r. i po raz pierwszy w 30-letniej historii banku, wg. stanu na 31.12.2019 r., przekroczyła poziom 8 mld zł. Współczynnik wypłacalności wynosił 16,6%, a Tier 1 ukształtował się na poziomie 14%" - czytamy dalej.

Saldo kredytów i pożyczek udzielonych klientom przez Bank Pocztowy wzrosło na koniec roku do poziomu 5,1 mld zł, czyli o 345,7 mln zł w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2018 r. Oznacza to, że wartość sald kapitałowych dla kredytów i pożyczek udzielonych klientom w całości aktywów banku wzrosła do 63,9% wobec 63,1% na koniec 2018 r. Wzrost sprzedaży zaobserwowano we wszystkich segmentach.

Należności kredytowe od klientów detalicznych wyniosły łącznie 4 631,5 mln zł i były o 3% wyższe niż na koniec 2018 r., przy czym w zakresie kredytów hipotecznych wzrost ten osiągnął poziom 7,2%. Z kolei należności kredytowe od klientów instytucjonalnych wyniosły łącznie 902 mln zł, czyli były o 24,6% wyższe niż na koniec 2018 r.

"W 2019 r. bank dokonał radykalnej poprawy w obszarze jakości portfela kredytowego. Dla portfela gotówkowego skutecznie zmniejszono średnią miesięczną kwotę wejść do portfela złych kredytów o ponad 28%, co, w połączeniu ze sprzedażą części portfela niepracującego, spowodowało obniżenie wskaźnika NPL do poziomu 9,8% na koniec 2019 r. z najwyższego poziomu 14,1% odnotowanego w listopadzie 2018 r (13,6% w grudniu 2018 r.). Wysoki wyjściowy poziom NPL w dużej mierze wynikał z niskiej jakości portfela kredytów z lat 2013-2015. W efekcie skutecznego zarządzania ryzykiem tego obszaru, koszt ryzyka dla całego portfela kredytowego odnotował niespotykany na rynku spadek o blisko 26% r/r, kształtując się na koniec 2019 r. na poziomie 1,12%. W pierwszych miesiącach 2020 r. udział portfela niepracującego Banku Pocztowego odnotowywał konsekwentnie trend spadkowy" - podano także.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem