Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Benefit Systems miał 1,548 mln aktywnych kart sportowych na koniec I kwartału 2020 r. wobec 1,297 mln kart rok wcześniej. Spółka oczekuje znaczącego negatywnego wpływu epidemii koronawirusa na wyniki II kw. 2020 r. - zarówno po stronie przychodów jak i wyniku operacyjnego.

Zarząd Vivid Games zdecydował o odstąpieniu od oferty publicznej obligacji serii B rozpoczętej 9 marca 2020 i niedokonywaniu przydziału obligacji, na które złożone zostały zapisy, podała spółka.

Konsorcjum Stali otrzymało decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, uchylającą w całości decyzję Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Gdyni z 4 kwietnia 2017 r., w której określił zaległe zobowiązanie podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za okres od lipca do grudnia 2011 r. w wysokości 20 492 282,23 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, podała spółka.

Rada nadzorcza Wieltonu odwołała Piotra Bogaczyńskiego pełniącego funkcję członka zarządu spółki, podała spółka.

Amica ocenia, że w okresie od początku roku do nasilenia się pandemii koronawirusa w Europie realizowała swoje cele biznesowe z nadwyżką, poinformowali członkowie zarządu. Według spółki, najtrudniejszy będzie II kwartał br., jednak na kryzys czuje się przygotowana dużo lepiej niż w 2008 roku.

Biuro Maklerskie mBanku zakłada, że Play będzie kontynuował program inwestycyjny pomimo pandemii i szacuje capex operatora na 898 mln zł w tym roku, podał broker. Analitycy są optymistami i oczekują, że cała sieć internetowa będzie nadal działać sprawnie do zakończenia pandemii.

Grupa Lotos, Lotos Paliwa i Remontowa LNG Systems podpisały umowę dotyczącą budowy pilotażowej stacji dokującej LNG, która powstanie na stacji paliw Lotos w Gdańsku-Osowej, zlokalizowanej przy trójmiejskiej obwodnicy (w kierunku Gdyni), podała spółka. Planowany termin oddania do użytku stacji to połowa 2021 roku.

Amica ocenia, że filary jej strategii się nie zmienią, choć po ustaniu epidemii wiele jej elementów będzie musiało być sformułowanych na nowo, poinformował prezes Jacek Rutkowski.

Fundacja KGHM Polska Miedź w ramach darowizny przekazuje 20 tysięcy litrów płynu do dezynfekcji Nitrosept szpitalom, hospicjom i innym placówkom medycznym na terenie całej Polski, podał KGHM.

Digitree Group (d. Sare) miała 0,56 mln zł skonsolidowanej straty netto i 4,04 mln zł zysku EBITDA w 2019 roku, przy przychodach na poziomie 56,99 mln zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

ING Bank Śląski zdecydował o przekazaniu darowizny wysokości 4 mln zł na ochronę zdrowia. Środki te wesprą szpitale i placówki medyczne, podał bank.

Zarząd Ulma Construccion Polska rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy wysokości 13 664 643,2 zł z zysku za 2019 r., tj. 2,6 zł dywidendy brutto na jedną akcję, podała spółka.

Spółki z grupy AR Packaging nabędą w ramach wezwania 3 662 227 akcji BSC Drukarnia Opakowań, podał pośredniczący w transakcji Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie.

AC SA przydzieliło 86 400 akcji serii E o wartości nominalnej 0,25 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 21 600 zł w zamian za warranty subskrypcyjne, podała spółka.

Oferta Mostostalu Warszawa, warta 635,06 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad na "Projekt i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk-Czosnów, Odcinek II od węzła Załuski (z węzłem) do węzła Modlin (bez węzła), podała spółka.

Członkowie zarządu LPP, w zawiązku z obecną sytuacją gospodarczą i trudnymi do oszacowania skutkami kryzysu, do odwołania obniżają swoje wynagrodzenie do symbolicznej kwoty 1 zł, poinformowała spółka.

W obecnej sytuacji zasadne jest przyspieszenie realizacji Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK), choć możliwa jest korekta priorytetów, uważa prezes GPW Marek Dietl.

Fundacja Polsat podjęła decyzję o kolejnym wsparciu walki z epidemią i ze środków własnych przeznacza 2 mln zł na zakup najpotrzebniejszego sprzętu dla służby zdrowia, podała fundacja.

Mercator Medical zdecyduje w ciągu najbliższych tygodni, czy powrócić do większego udziału rękawic medycznych w produkcji, względem rękawic industrialnych, poinformował członek zarządu ds. finansowych Witold Kruszewski. Spółka ocenia też, że na razie nie ma problemu z zaspokajaniem zwiększonego popytu, ale nie będzie w stanie zwiększyć własnej produkcji.

Echo Investment przy współpracy z Asseco Data Systems - spółka zależna Asseco Poland - i Samsung Electronics Polska wprowadził cyfrowe umowy rezerwacyjne podpisywane na urządzeniu mobilnym, poinformowało Asseco DS.

Mercator Medical spodziewa się, że w wynikach I kw. 2020 r. będzie widoczny pozytywny wpływ pandemii COVID-19 na biznes spółki, poinformował członek zarządu ds. finansowych Witold Kruszewski. Spółka ocenia też, że pandemia może pozwolić na poszerzenie bazy klientów spółki.

Pojawienie się płynu do dezynfekcji rąk produkowanego przez Grupę PKN Orlen w sprzedaży w sieciach handlowych stanowi naruszenie warunków współpracy. Dlatego PKN Orlen podjął decyzję o wstrzymaniu dostaw do supermarketów, które te warunki naruszają, podał koncern.

Anwil z Grupy Orlen w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego zwiększy wsparcie na walkę z koronawirusem. Na zakup głównie sprzętu medycznego oraz środków higienicznych przeznaczy 1 mln zł, podała spółka. To rekordowa w historii spółki kwota, która trafi m.in. do placówek służby zdrowia w regionie.

Grupa PKP Cargo przewiozła w Polsce 7,2 mln ton towarów w lutym 2020 r. (4,3% m/m), przy pracy przewozowej wynoszącej 1,8 mld tkm (6,9% m/m), podała spółka.

Pracownik Grupy Selena rozpoczął produkcję przyłbic oraz masek z wymiennym filtrem i bezpłatnie przekazuje je szpitalom. Wszystkie materiały do wykonania przyłbic oraz drukarki 3D pozyskał w ramach własnej inicjatywy. Bieżąca partia obejmie 10 000 przyłbic, planowane jest rozszerzenie akcji i dołączenie kolejnych drukarek, podała Grupa Selena, która podkreśla, że wspiera inicjatywę wolontariatu.

Kolejne dwa samoloty ze sprzętem medycznym zakupionym na zlecenie KGHM Polska Miedź wylądują jutro na Lotnisku Chopina w Warszawie, podała spółka. Lądowanie pierwszego z nich zaplanowano o godzinie 14:40.

Zgodnie z przepisami Federacji Rosyjskiej zarejestrowane zostało przeniesienie własności 1 udziału, stanowiącego 100% kapitału zakładowego spółki Carcade, wcześniej należącej do Getin Holding, na rzecz Gazprombank Leasing oraz Novfintekh, podał Getin Holding.

Budimex przekazał pierwszą transzę pomocy finansowej dla szpitali w Wałbrzychu, Raciborzu i Warszawie na walkę z pandemią koronawirusa, podała spółka. Łącznie firma przekaże na ten cel 1 mln zł.

Premiera gry "Doubles Hard", przygotowanej przez Red Dev Studio, na platformie Nintendo Switch została ustalona na 15 kwietnia 2020 roku, podała spółka.

Selvita otrzymała od spółki farmaceutycznej z siedzibą w Niemczech (klient) aneks rozszerzający dotychczasową współpracę prowadzoną w ramach umowy zawartej w 2011 r., którego wartość wynosi 624 984 euro (ok. 2 837 115 zł), podała Selvita.

Plan Ultimate Games na 2020 r. zakłada, że spółka stanie się największym wydawcą na konsolę Nintendo Switch na świecie (pod względem liczby wydanych tytułów) oraz istotnie zwiększy przychody w segmencie pozostałych dużych konsol, poinformował prezes Mateusz Zawadzki.

Sygnity zawarło z wierzycielami aneks do umowy restrukturyzacyjnej dotyczącej restrukturyzacji zadłużenia finansowego grupy kapitałowej Sygnity, podała spółka.

Ultimate Games odnotowało 4,24 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 2,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Spółki z Grupy Ciech: Ciech Pianka i Ciech Vitrosilicon ograniczyły produkcję odpowiednio o 30% i 10% w wyniku pandemii koronawirusa i planują dalszy spadek produkcji, podał Ciech.

Agora w związku z pandemią koronawirusa zawiesiła negocjacje z konsorcjum banków w celu pozyskania kredytu m.in. na finansowanie bądź refinansowanie wydatków akwizycyjnych oraz inwestycyjnych Grupy Agora, zgodnych ze strategią biznesową na lata 2018-2022, a także na finansowanie kapitału obrotowego i ogólnych celów korporacyjnych, podała spółka. Agora otrzymała również prolongatę spłaty raty kredytowych do 4 maja.

W związku z rozwijającą się epidemią koronawirusa w Polsce VRG spodziewa się utraty ponad 80% przychodów w okresie, w którym sklepy stacjonarne grupy będą zamknięte, poinformował prezes Grzegorz Pilch.

Mercator Medical pracuje nad wzrostem rentowności w segmencie dystrybucyjnym, jak i produkcyjnym i podtrzymuje cel 10% rentowności EBITDA przy rosnącej skali działalności, poinformował członek zarządu ds. finansowych Witold Kruszewski.

Onco Ardendi odnotowało 4,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 4,45 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mercator Medical odnotował 2,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 7,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Inno-Gene podpisał umowę z Hangzhou Testsea Biotechnology co. LTD (producent testów) na dystrybucję szybkich testów immunochromatograficznych w kierunku wykrywania przeciwciał IgG/IgM oraz antygenów koronawirusa 2019-nCoV, podała spółka.

Mateusz Żmijewski cofnął złożoną 30 grudnia ub.r. rezygnację ze stanowiska wiceprezesa zarządu VRG ze skutkiem na dzień 31 marca br., podała spółka.

Zarząd Cognor Holding rekomenduje zatrzymanie całości zysku netto za rok 2019 i nie wypłacanie dywidendy, podała spółka.

Cognor Holding odnotował 19,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 68,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skarbiec Holding odnotował 12,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu roku finansowego 2019/2020 (1 lipca - 31 grudnia 2019) wobec 6,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza W.Kruk - spółki zależnej VRG - podjęła uchwałę o zamknięciu projektów akwizycyjnych na rynkach zagranicznych bez ich realizacji, podało VRG.

Amica odnotowało 109,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 114,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

VRG odnotowało 44,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 32,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem