Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Ciech odnotował 117,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 112,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 267,51 mln zł wobec 379,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 548,88 mln zł w 2019 r. wobec 3 672,66 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody Grupy Ciech za rok 2019 wyniosły 3 548,9 mln zł (spadek o 3,4% r/r). EBITDA znormalizowana wyniosła w 2019 roku 663,3 mln zł (wzrost o 4,7% r/r), a zysk netto - 116,4 mln zł (wzrost o 3,5% r/r). W IV kwartale 2019 roku znormalizowany wynik EBITDA, obrazujący zdolność do generowania zysków z działalności biznesowej po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych, wzrósł o 15% r/r, podano w komunikacie.

W 2019 r. w porównaniu do 2018 r. grupa zwiększyła przepływy z działalności operacyjnej o 78 mln zł do 532 mln zł, wartość kapitału obrotowego spadła o 181 mln zł (spółka uwolniła tę kwotę w porównaniu do 2018 roku), a wolne przepływy pieniężne wzrosły w ujęciu rocznym o 297 mln zł do poziomu 124 mln zł, zaznaczono.

Od września 2019 roku nie pracowała fabryka sody w Rumunii z powodu wypowiedzenia umowy przez jedynego dostępnego dostawcę pary technologicznej. Wstrzymanie produkcji wpłynęło na poziom przychodów grupy i sprzedaż sody kalcynowanej na rynkach zamorskich. Dodatkowo, wynik grupy obciążyły odpisy na utratę wartości aktywów i przeprowadzenie programu dobrowolnych odejść w rumuńskiej fabryce, zastrzeżono także.

"W 2019 roku naszym priorytetem była poprawa efektywności biznesowej i wzmocnienie fundamentów finansowych grupy. Pozyskaliśmy dodatkowe finansowanie, optymalizowaliśmy kapitał obrotowy, zwiększyliśmy płynność - uwzględniamy w naszych planach ryzyka związane z pandemią koronawirusa. W ciągu najbliższych tygodni szczególny nacisk położymy na ochronę pracowników, utrzymanie ciągłości produkcji, zabezpieczanie płynności i dalszą konsekwentną realizację naszej strategii" - powiedział prezes Dawid Jakubowicz, cytowany w komunikacie.

W segmencie sodowym, mimo zatrzymania produkcji w rumuńskim zakładzie, co wiązało się ze spadkiem przychodów, zysk znormalizowany EBITDA był większy niż w 2018 roku, na co wpływ miała dobra sytuacja na rynku sody i soli. Marża EBITDA w tym segmencie wyniosła blisko 24% w 2019 roku w porównaniu do 22% w 2018 roku. W obszarze soli kontynuowano inwestycję w nową warzelnię soli w Stassfurcie, a także poszerzano portfolio produktów solnych, czytamy.

W 2019 roku doszło do zmian w organizacji segmentu organicznego, polegających na przygotowaniu podziału spółki Ciech Sarzyna na część działającą na rynku środków ochrony roślin (Ciech Sarzyna) oraz żywic (Ciech Żywice). W ramach biznesu środków ochrony roślin przygotowana została strategia oferowania kompleksowej ochrony wybranych upraw na macierzystych rynkach tego biznesu: w Polsce i Hiszpanii. Jednocześnie sprzedaż zagraniczna (poza rynki macierzyste) ma nadal rosnąć i zgodnie z zapisami strategii stanowić ok. 40% całości sprzedaży na koniec 2021 roku. Dziś środki ochrony roślin oferowane przez grupę trafiają do ok. 50 krajów na świecie. Prace nad badaniami i rejestracjami nowych produktów przyśpieszy natomiast uzyskanie certyfikatu GLP przez laboratorium w Warszawie, podano również.

W obszarze żywic, od początku 2020 roku działającym jako oddzielna spółka, przez cały rok widoczna była silna konkurencja ze strony producentów azjatyckich, ale kontynuowane były prace nad nowoczesnymi i specjalistycznymi produktami dla branży sanitarnej i transportowej.

Biznes produkcji pianek poliuretanowych, mimo wyzwań rynkowych, prowadził intensywne działania handlowe w celu pozyskania nowych klientów.

Segment krzemianów i opakowań szklanych zanotował wyższą marżę znormalizowaną EBITDA, głównie na skutek wzrostu cen krzemianów na rynku, a także możliwości wejścia na nowe rynki dzięki inwestycjom w rozwój mocy produkcyjnych, przeprowadzonym w poprzednich latach. Grupa Ciech jest obecnie największym dostawcą krzemianów w Europie, podkreślono.

W 2019 roku podjęte zostały działania o charakterze długoterminowym, do których należą przede wszystkim inicjatywy mające na celu zmniejszenie emisji CO2 w procesach produkcyjnych (modernizacja energetyki w biznesie sodowym i częściowe przejście na paliwo gazowe, innowacyjne rozwiązania opracowane z naukowcami), zwiększenie efektywności produkcji (inicjatywy związane z wprowadzeniem predictive maintenance, optymalizacją procesów i parametrów produkcji dzięki wsparciu systemów informatycznych) oraz działaniach związanych z wprowadzaniem rozwiązań innowacyjnych w zakresie nowych produktów i przyszłych biznesów grupy, podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 60,44 mln zł wobec 270,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem