Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 102,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 917,16 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 949,49 mln zł wobec 866,22 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 254,9 mln zł wobec minus 140,57 mln zł rok wcześniej.

Holding podał, że zysk netto wypracowany w 2019 r. to efekt dobrych wyników spółek zagranicznych oraz działań restrukturyzacyjnych realizowanych przez Idea Bank Polska. W minionym roku spółki zagraniczne wypracowały dla grupy 155 mln zł zysku netto i wypłaciły na rzecz Holdingu ponad 100 mln zł dywidendy.

"Przez ostatni rok realizowaliśmy ambitne założenia polityki dywidendowej w oparciu o spółki zagraniczne, co umożliwiło nam redukcję zobowiązań finansowych Holdingu o ponad połowę. Działania te pozostaną naszym priorytetem również w tym roku i oprócz dywidend planujemy przeznaczyć na nie część przychodów z zakończonej sukcesem transakcji sprzedaży spółki Carcade" - powiedział prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek, cytowany w komunikacie.

"Aktualnie naszym priorytetem jest wsparcie zarządcze spółek zależnych w zakresie minimalizowania skutków pandemii, która obecna jest na wszystkich rynkach naszej działalności" - dodał.

Dzięki skutecznej realizacji działań związanych z głęboką restrukturyzacją i zmianą modelu biznesowego w II półroczu 2019 roku Grupa Idea Bank powróciła na ścieżkę rentowności. Wypracowany w tym okresie zysk, w połączeniu ze stopniowym ograniczaniem sumy bilansowej umożliwił poprawę wskaźników kapitałowych banku. W wyniku restrukturyzacji, w ciągu dwunastu miesięcy koszty działania Grupy bankowej spadły o 20,8 %, przypomniano.

"Roczny zysk netto grupy z segmentu Ukraina osiągnął poziom 91,9 mln zł, co jest wynikiem o blisko 43,7% lepszym w ujęciu r/r. Dynamiczny wzrost wyniku netto był efektem stabilnej sytuacji lokalnej gospodarki oraz znaczącej poprawy sprzedaży, która wzrosła o 17,5% r/r

(w UAH). Na koniec grudnia portfel kredytowy w UAH wzrósł o 23,3% r/r. Ponadto segment znacząco zwiększył poziom przychodów operacyjnych (w UAH, +35,1%), utrzymując jednocześnie stabilny poziom po stronie kosztowej (C/I 31,0%). Segment Ukraina wypłacił do Getin Holding dywidendę w kwocie 43,2 mln zł. W efekcie poprawy kondycji ukraińskiej gospodarki oraz silnej pozycji i atrakcyjności aktywów zarządzanych przez Getin Holding, w grudniu 2019 roku spółka podpisała warunkową umowę sprzedaży 100% akcji Idea Bank Ukraina oraz New Finance Service. Wartość umowy, według średniego kursu NPB na dzień podpisania, wynosi blisko 225 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W 2019 roku Carcade (Rosja) wypracowała zysk netto na poziomie 32,1 mln zł. Dynamiczny rozwój spółki oraz poprawa koniunktury na rosyjskim rynku przyczyniła się do wzrostu sprzedaży leasingowej, która w minionym roku zwiększyła się o 19% r/r. W tym samym okresie Carcade odnotowała wzrost zarówno wyniku odsetkowego, jak i prowizyjnego w RUB, odpowiednio o 26,6% i 2,8% r/r. Na koniec grudnia suma bilansowa spółki wynosiła 22,9 mld RUB (+22,3% r/r). O dobrej sytuacji Carcade świadczy również rating Fitch na poziomie B+

z perspektywą stabilną. W 2019 roku Spółka wypłaciła na rzecz Holdingu 23 mln zł dywidendy. 20 marca 2020 roku Getin Holding zawarł umowę sprzedaży 100% udziałów spółki leasingowej Carcade za blisko 160 mln zł, czytamy także.

W Rumunii grupa wypracowała zysk netto na poziomie 14,0 mln zł w ub. roku

"Znaczący wpływ na wynik segmentu miało m.in. wprowadzenie nowych obciążeń w postaci podatku od aktywów i wyższych kosztów składek do lokalnego BFG. Bank koncentrował się zarówno na rozwoju nowoczesnej sieci placówek, jak i kanałów zdalnych. Działania te umożliwiły wzrost wyniku odsetkowego o 3,6% (r/r) i prowizyjnego o 2,7% (r/r). Sprzedaż Grupy wyniosła 915,5 mln zł z czego 422,3 mln zł przypadło na bank, a 493,2 mln zł na spółkę leasingową. Na koniec grudnia suma bilansowa segmentu Rumunia wynosiła ponad 2,3 mld zł, co oznacza wzrost o 1,4% w ujęciu rocznym" - czytamy dalej.

Zysk netto segmentu Białoruś w 2019 roku wyniósł 16,9 mln zł, co oznacza 9,2% wzrost w ujęciu rocznym.

"W tym samym okresie Idea Bank Białoruś odnotował wzrost salda kredytowego (+18,9% w BYN) oraz depozytowego (+17,9% w BYN). Sprzedaż segmentu osiągnęła poziom 291,5 mln BYN, co oznacza ponad 12% wzrost w ujęciu rocznym. Podobnie jak inne spółki wchodzące w skład holdingu, również Idea Bank Białoruś kontynuował intensywne prace w zakresie digitalizacji i wzbogacenia oferty o produkty i usługi online.Dzięki intensywnemu rozwojowi kanałów zdalnych, udział sprzedaży online depozytów wyniósł 54,3%, a kredytów 25,7%. Umożliwiło to dalszą optymalizację sieci placówek i ograniczenie związanych z ich funkcjonowaniem kosztów. Dzięki skutecznej realizacji założeń biznesowych, w 2019 roku Idea Bank Białoruś wypłacił na rzecz holdingu 32,9 mln zł dywidendy" - czytamy również w komunikacie.

"Rok 2020 niesie nowe możliwości rozwoju, ale i nowe wyzwania. W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa, podjęliśmy działania, mające zabezpieczyć naszych pracowników i klientów. Ograniczyliśmy działalność oddziałów, wykorzystując maksymalnie możliwość pracy zdalnej i kontaktu za pośrednictwem kanałów elektronicznych. Podjęte działania pomogły utrzymać ciągłość procesów i kontynuację bieżących projektów rozwojowych. [...] Wierzymy, że podejmowane obecnie trudne decyzje, przełożą się w przyszłości na odbudowę zainwestowanego kapitału. Rok 2020 będzie niewątpliwie rokiem pełnym wyzwań, jednak zmiany, których dokonaliśmy wewnątrz Grupy, pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość" - napisał prezes w liście do akcjonariuszy.

Aktywa razem banku wyniosły 22,93 mld zł na koniec 2019 r. wobec 25,14 mld zł na koniec 2018 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 62,72 mln zł wobec 687,71 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem