Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - CCC ma porozumienie z bankami w sprawie finansowania działalności z możliwością negocjowania docelowych zmian warunków do czasu wpływu środków pieniężnych z planowanej emisji akcji, podała spółka.

"Zarząd CCC S.A. informuje, że zawarł ze wszystkimi bankami oraz instytucjami finansującymi działalność emitenta oraz niektórych podmiotów z Grupy CCC jednobrzmiące porozumienia, które z dniem 31 marca 2020 r. powodują:

1. nie uznanie za przypadek naruszenia (waiver) potencjalnie istniejącego przypadku naruszenia umów kredytowych i finansowych od dnia 23 marca 2020 r. opisanego w raporcie bieżącym nr 11/2020 z dnia 23 marca 2020 r.,

2. zawieszenie na okres 3 (trzech) miesięcy obowiązku wyrównania bieżących i nowopowstałych sald (ujemnych) w tym wskazanych w raporcie bieżącym nr 11/2020 z dnia 23 marca 2020 r., do wysokości przyznanego limitu kredytowego na rachunkach bankowych, sald (ujemnych) w umowach faktoringu i faktoringu odwrotnego do dnia 30 czerwca 2020 r.,

3. odroczenie obowiązku zapłaty odsetek bieżących do dnia 30 czerwca 2020 r. i nienaliczanie odsetek podwyższonych, odsetek za opóźnienie, odsetek karnych;

4. wydłużenie do dnia 30 czerwca 2020 r. okresu obowiązywania limitu na gwarancje bankowe o wartości 65 mln zł, którego termin zapadalności przypada na dzień 31 marca 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Strony potwierdziły rozpoczęcie rozmów dotyczących zmian warunków finansowania, m.in. wydłużenie terminu zapadalności zobowiązań krótkoterminowych do czerwca 2021 r. oraz utrzymanie dostępnych limitów przewidzianych w umowach finansowych (faktoringowych, gwarancyjnych), podano także.

"Porozumienia zabezpieczają utrzymanie stabilności sytuacji finansowej emitenta z intencją negocjowania docelowych zmian warunków finansowania do czasu wpływu środków pieniężnych z planowanej emisji akcji emitenta" - podsumowano w materiale.

Spółka informowała 13 marca, że rozważa podwyższenie kapitału w drodze emisji akcji serii I i J na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zaplanaowanym na 17 kwietnia. W ocenie zarządu pozyskanie przez spółkę wpływów z nowej emisji w oczekiwanej kwocie ok. 400-500 mln zł powinno utrzymać adekwatną sytuację płynnościową, przy założeniu przyśpieszenia wzrostu sprzedaży e-commerce, wykorzystania programów pomocowych zapowiadanych przez organy publiczne, odnośnych uzgodnień z instytucjami finansującymi oraz współpracy z kluczowymi kontrahentami spółki.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.