Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Gobarto odnotowało 21,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 17,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 41,55 mln zł wobec 2,33 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 391,6 mln zł w 2019 r. wobec 2 147,9 mln zł rok wcześniej.

"W Polsce od lutego zeszłego roku obserwowany był wzrost cen skupu trzody chlewnej, a od kwietnia kształtowały się one na poziomie znacząco wyższym niż rok wcześniej. Presję na wzrost cen wywierał duży popyt na wieprzowinę ze strony Chin, dotkniętej wirusem ASF, przy jednoczesnej niskiej podaży surowca na rynku unijnym, w tym również w Polsce. W grudniu 2019 roku ceny żywca wieprzowego w skupie ukształtowały się na poziomie 6,30 zł/kg i były wyższe o ponad połowę niż przed rokiem" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Marcin Śliwiński.

Według niego, wyzwaniem rynkowym jest również utrzymujące się od 2014 roku zagrożenie związane z afrykańskim pomorem świń (wirus ASF), które ma istotny wpływ na wielkość i wartość sprzedaży oraz wypracowany zysk producentów wieprzowiny.

"Trudne warunku rynkowe sprawiły, że w okresie minionych dwunastu miesięcy wyeksportowano z Polski ponad 445 tys. ton mięsa wieprzowego, co jest wynikiem o 12,6% gorszym niż przed rokiem. W takich warunkach rynkowych, dodatkowo naznaczonych rosnącymi kosztami pracy oraz problemami ze znalezieniem pracowników, Grupa Gobarto osiągnęła dobre wyniki finansowe w minionym roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 41,55 mln zł przy przychodach wyższych niż rok wcześniej (w analogicznym okresie) i wynoszących 2,39 mld zł. Przychody z eksportu osiągnęły wartość 292,86 mln zł, co dało 12,25% udziału w przychodach ogółem. Grupa wypracowała również 92,75 mln zysku EBITDA, natomiast zysk netto uzyskał poziom 21,85 mln zł, a zysk ze sprzedaży 42,36 mln zł" - czytamy dalej.

Obszarem działalności, który miał największy wpływ na osiągnięte wyniki Grupy był segment "Mięso i wędliny" reprezentowany przez spółkę Gobarto S.A. Mimo znaczącego wzrostu cen żywca wieprzowego, jego przychody były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 12,84% i wyniosły 1,9 mld zł. Zysk segmentu urósł o 124,44% do wartości 38,94 mln zł. Wysoki poziom cen sprzyjał wzrostom w segmencie Trzoda Chlewna. W raportowanym okresie osiągnięto 223,69 mln zł przychodów ze sprzedaży w tym segmencie (wzrost r/r o 64,67%) przy zysku na poziomie 20,82 mln zł oraz zysku EBITDA w kwocie 29,82 mln zł, podano w osobnym komunikacie.

Dobre wyniki zostały również uzyskane w segmencie "Przetwórstwo", gdzie widoczne są pierwsze efekty procesu optymalizacji działalności, który polegał na przeniesieniu całej produkcji do jednego zakładu w Sosnowcu. W najbliższym kwartałach Grupa będzie ograniczać działalność w tym segmencie zgodnie z aktualną strategią rozwoju na lata 2019-2024.

"W 2020 rok chcemy się skupić na umocnieniu naszej pozycji jednego z czołowych producentów mięsa wieprzowego w Polsce. Dlatego zdecydowaliśmy się na ograniczenie naszej aktywności w segmencie przetwórczym. Zamierzamy skoncentrować naszą działalność na segmencie zwierzęcym, produkcyjnym oraz dystrybucyjnym" - powiedział prezes Marcin Śliwiński, cytowany w osobnym komunikacie.

Grupa Gobarto nie odnotowała dotychczas znaczących zakłóceń w obszarach związanych z prowadzoną działalnością i łańcuchem dostaw w związku z trwającym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz pandemii wywoływanej nim choroby COVID-19. Wszystkie jednostki produkcyjne, handlowe i usługowe grupy kapitałowej, w tym również szeroko rozumiany sektor przetwórstwa rolno-spożywczego i produkcji mięsa, obecnie prowadzą swoją działalność bez większych zakłóceń.

"Na przestrzeni ostatnich tygodni Grupa realizowała względnie stabilną, a nawet okresowo zwiększoną sprzedaż, a jej działalność gospodarcza, w tym dostawy miały charakter ciągły. Spodziewamy się, iż w najbliższym czasie wydarzenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa mogą mieć wpływ na sytuacje gospodarczą w kraju, a tym samym wyniki całej GK Gobarto w II kwartale br. Niestety na tym etapie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak duży będzie to wpływ. Wdrażamy jednak szereg rozwiązań mających na celu ograniczenie skutków rozwoju epidemii i jej oczekiwanego wpływu na Grupę oraz środowisko gospodarcze, w którym prowadzimy naszą działalność" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 3,44 mln zł wobec 8,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem