Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Atende odnotowało 12,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 10,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 20,04 mln zł wobec 16,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 295,29 mln zł w 2019 r. wobec 275,61 mln zł rok wcześniej.

"W zakończonym 2019 roku wypracowaliśmy nieco lepsze wyniki finansowe, niż w roku poprzednim. Poprawa nastąpiła zarówno w spółce dominującej, jak i w całej grupie kapitałowej. W 2019 roku osiągnęliśmy skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 295 mln zł, co oznacza wzrost o 7% w stosunku do roku poprzedniego. Przychody wzrosły także w rachunku jednostkowym i osiągnęły 226 mln zł - wzrost o 8%" - napisał prezes Roman Szwed w liście do akcjonariuszy.

"W ujęciu sektorowym wzrosty przychody wszystkich sek torów poza sektorem publicznym. Największy wzrost sprzedaży, o 20,5 mln zł, zanotowaliśmy od klientów sektora przemysł, handel, usługi - wzrost o 36%. Jednak najbardziej cieszy dalsze umocnienie naszej pozycji w kluczowym dla nas sektorze telekomunikacji i mediów, w którym zwiększyliśmy przychody o 18,7 mln zł, co stanowi wzrost 22% w stosunku do 2018 roku. Efektywnie , uwzględniając także wpływ pewnych czynników o charakterze jednorazowym, zarówno w rachunku skonsolidowanym, jak i jednostkowym zanotowaliśmy wzrosty zysku netto, odpowiednio o 14% do wartości 12,1 mln zł w rachunku skonsolidowanym i o 32% do wartości 14,1 mln zł w rachunku jednostkowym" - czytamy dalej.

W jego ocenie, wart podkreślenia jest fakt, że był to kolejny rok wzrostu znaczenia spółek zależnych oraz ich produktów i usług w Grupie Atende. Spółki zależne wypracowały w 2019 roku zysk EBITDA w wysokości 17,2 mln zł, co oznacza, że stanowił on ponad połowę (57%) wyniku EBITDA całej Grupy Atende, podczas gdy rok wcześniej te wartości wynosiły odpowiednio 13,1 mln zł i 54%.

"Grupa Atende dysponuje produktami stwarzającymi szansę na ekspansję zagraniczną. W 2019 roku odnotowaliśmy w tym zakresie istotne osiągnięcia, zawierając lub kontynuując bezpośrednie umowy z firmami zagranicznymi, operującymi w Niemczech, Litwie, Łotwie, Estonii, Rosji i Kazachstanie. Prowadzimy rozmowy i działania promocyjne, które powinny przyczynić się do dalszego wzrostu sprzedaży poza naszym krajem. Wszystko to pozwoliłoby nam bardzo optymistycznie patrzeć na 2020 rok, gdyby nie panująca obecnie pandemia COVID-19, która niewątpliwie wpłynie na otoczenie rynkowe, a tym samym na wyniki finansowe Grupy Atende" - podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 14,06 mln zł wobec 10,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.