Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Projprzem Makrum odnotował 5,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 11,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,97 mln zł wobec 16,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 272 mln zł w 2019 r. wobec 261,89 mln zł rok wcześniej.

"Za nami kolejny rok zakończony pozytywnymi wynikami, mimo niekorzystnego otoczenia rynkowego. Jesteśmy zadowoleni szczególnie z systemów przeładunkowych i parkingów automatycznych - są to produkty dzięki której intensywnie rozwijamy dynamikę sprzedaży, zwłaszcza zagranicznej" - powiedział prezes Piotr Szczeblewski, cytowany w komunikacie.

Wzrost przychodów spowodował nieznaczny wzrost o 0,7 mln zł wyniku brutto ze sprzedaży do poziomu 54 mln zł (19,8% rentowności sprzedaży brutto) wobec 53,2 mln zł (20,3% rentowności sprzedaży brutto). Na poziomie zysku ze sprzedaży odnotowano spadek do poziomu 8,8 mln zł wobec 13,6 mln zł w 2018 r., spowodowany rozwojem organizacji - w tym działu eksportu w Projprzem Makrum wzrostem kosztów funkcjonowania Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. (nowy oddział we Wrocławiu), jak i wzrostem kosztów wynagrodzeń w całej grupie - oraz wzrostem kosztów sprzedaży związanych ze wzrostem ilości dostaw, w tym eksportowych, podano także.

W 2019 r. utrzymywał się wysoki wzrost sprzedaży w segmencie systemów przeładunkowych. W analizowanym okresie (r/r) jej poziom jest o 16,8% wyższy i osiągnął poziom 146,4 mln zł. Systemy przeładunkowe zanotowały również duży wzrost w sprzedaży zagranicznej - eksport do państw Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej stanowi ok 28,5% wielkości sprzedaży tego segmentu i realizowany jest głównie ze spółek zależnych PROMStahl Polska i PROMStahl Niemcy. W II półroczu 2020 r. planowane jest, aby sprzedaż dodatkowo była realizowana poprzez spółkę zależną w Wielkiej Brytanii.

"Najbardziej dochodową gałęzią działalności są dla nas obecnie systemy przeładunkowe. Ich wzrost powinien pozostać dynamiczny m.in. w związku z boomem na rynku logistyki i rozwojem e-commerce w Polsce. Inwestujemy w umacnianie marki PROMStahl na międzynarodowym rynku przeładunków, poprzez dynamiczną akwizycję na nowych obszarach Europy i świata. Jesteśmy także coraz bardziej rozpoznawalni na rynku polskim, o czym świadczą zaproszenia do udziału w przetargach ogłaszanych przez największych operatorów na rynku obiektów magazynowo - logistycznych" - powiedział Szczeblewski.

W 2019 r. rozpoczęto modernizację i rozbudowę zakładu produkcyjnego w Koronowie, gdzie wytwarzane są komponenty systemów przeładunkowych i parkingowych.

"Po zakończeniu inwestycji planowanym na III kwartał 2020 r., zwiększą się moce produkcyjne, skróceniu ulegnie czas produkcji (wzrost wydajności, redukcja kosztów), co będzie miało znaczny wpływ na konkurencyjność wytwarzanych produktów i dostosowanie do rosnącego popytu" - czytamy także.

W 2019 r. grupa uzyskała przychód w wysokości 94,4 mln zł na realizacji projektów w budownictwie przemysłowym, handlowym oraz biurowym w wyodrębnionym segmencie budownictwa. Dedykowana w tym celu spółka Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. znacznie rozbudowała swoje struktury, szczególnie w oddziale zlokalizowanym we Wrocławiu, który powstał w IV kwartale 2018 r. Spółka koncentruje się na poprawie rentowności i zwiększeniu wolumenu sprzedaży, rozpoczynając rok 2020 r. z portfelem zamówień wypełniających 80% przychodów osiągniętych w 2019 r., podano także.

"Trzeci wyodrębniony segment - konstrukcje stalowe - wniósł do wyniku grupy 30,9 mln zł. W segmencie tym ujęto sprzedaż maszyn krusząco-mielących oraz innowacyjnych systemów parkingowych Modulo. Montaż systemów parkingowych realizowany jest głównie na rzecz firm z branży deweloperskiej. Realizowane są również projekty na rzecz jednostek użyteczności publicznej i osób indywidualnych. W 2020 r. biorąc pod uwagę poziom zawartych na dzień publikacji sprawozdania oraz negocjowanych kontraktów spółka oczekuje dalszego dynamicznego wzrostu w tej działalności" - podsumowano w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 7,08 mln zł wobec 7,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Działalność Projprzem Makrum realizowana jest w trzech obszarach: produkcji konstrukcji stalowych, budownictwie komercyjnym i systemach przeładunkowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.