Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Quercus TFI odnotowało 19,58 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 10,19 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Na sytuację finansową Quercus TFI S.A. i osiągane wyniki finansowe istotny wpływ ma wielkość i struktura aktywów pod zarządzaniem, tj. wartość aktywów zarządzanych funduszy inwestycyjnych (włączając subfundusze) i portfeli instrumentów finansowych. Z kolei skłonność klientów do powierzania aktywów do zarządzania jest ściśle powiązana z sytuacją na rynkach finansowych oraz osiąganymi przez nas wynikami inwestycyjnymi (stopami zwrotu)" - napisał prezes Sebastian Buczek w liście załączonym do raportu rocznego.

Zysk operacyjny wyniósł 19,56 mln zł wobec 16,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,01 mln zł w 2019 r. wobec 85,75 mln zł rok wcześniej.

"Niższa baza średnich aktywów pod zarządzaniem w 2019 r. r/r oraz niewielkie obniżenie poziomu opłat w niektórych funduszach w porównaniu z rokiem 2018, wpłynęły na obniżenie przychodów netto ze sprzedaży za 2019 r. Osiągnęły one poziom 61 mln zł (86 mln zł w 2018 r.). Wynik finansowy netto wyniósł 19,6 mln zł (-10,2 mln zł w 2018 r. ze względu na jednorazową rezerwę na obligacje GetBack S.A. w wysokości -31,3 mln zł)" - wyjaśnił Buczek.

Łączne aktywa pod zarządzaniem na koniec 2019 r. wynosiły 2 637,8 mln zł i były o 5% wyższe w stosunku do końca 2018 r. Saldo nabyć w ramach funduszy w całym 2019 r. wyniosło +23 mln zł z tendencją do poprawy. Największe napływy netto zanotował subfundusz Quercus Dłużny Krótkoterminowy +91 mln zł, poinformował prezes.

"Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne - ubiegły rok był udany dla funduszy Quercus. Na wyróżnienie zasługują bardzo dobre wyniki praktycznie wszystkich naszych produktów, w szczególności: Quercus Global Growth +28,20%, Quercus Gold +14,09%, Quercus Stabilny +12,77%, Quercus Agresywny +11,31%, Quercus Global Balanced Plus FIZ +9,56%, Quercus Global Balanced +6,81%, Quercus Obligacji Skarbowych +5,58%, Quercus Dłużny Krótkoterminowy +3,01%. Solidne wyniki osiągnęły fundusze autorskie: Acer Aggressive FIZ +8,82%, Alphaset FIZ +9,61%" - wymienił Buczek.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.