Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotowało 15,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 34,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 28,18 mln zł wobec 50,24 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 187,99 mln zł w 2019 r. wobec 161,64 mln zł rok wcześniej.

"W 2019 roku PBKM osiągnął ponad 188 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 16% w porównaniu do 2018 roku. Wskutek długoterminowych inwestycji w rozwój naszej działalności oraz m.in. zmian przepisów poziom zysku grupy był znacząco niższy w porównaniu do 2018 roku. Wynik EBITDA (skorygowany) wyniósł 28,8 mln zł, EBITDA gotówkowa 25,1 mln zł, a zysk netto wyniósł ponad 18 mln zł. Złożyło się na to kilka wydarzeń: wprowadzenie podatku VAT na Węgrzech, zaliczenie wszystkich wydatków na prace badawczo-rozwojowe w bieżące wyniki, koszty poniesione w związku z ratowaniem materiału biologicznego klientów upadłego Cryo-Save i zapewnieniem im odpowiedniego wsparcia oraz wysoka baza roku 2018, kiedy PBKM odzyskał ponad 11 mln zł zwrotu VAT. PBKM poniósł też znaczące koszty związane z licznymi prowadzonymi równolegle procesami akwizycyjnymi oraz zwiększeniem zatrudnienia niezbędnego do kontynuacji wzrostu grupy w kolejnych latach" - powiedział współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes PBKM Jakub Baran, cytowany w komunikacie.

"Czy oznacza to, że spółka zamierza zmniejszyć nakłady na akwizycje, czy R&D w kolejnych latach? Nie. Wierzymy, że długoterminowa rentowność Grupy FamiCord poprawi się. Planujemy dalszy rozwój, kontynuację rozpoczętych projektów i kolejne transakcje przejęcia. Choć z pewnością obniży to rentowność krótkoterminową, uważamy, że efekty tych działań powinny być widoczne za kilka lat i z nawiązką wynagrodzą nam zyski utracone na dzień dzisiejszy" - dodał.

Prezes szacuje, że dzisiaj ok. 35% pobranych porcji krwi pępowinowej w Europie jest przetwarzanych w laboratoriach Grupy FamiCord.

"Oczywiście, chcemy mieć większy udział, o ile ma to sens z punktu widzenia ekonomicznego. Stąd w bliskiej przyszłości możemy spodziewać się kolejnych akwizycji zarówno w krajach, w których już jesteśmy obecni, jak i na nowych rynkach. Widzimy potrzebę silniejszej obecności w Europie Zachodniej, ponieważ dotychczas Grupa FamiCord działa przede wszystkim w Europie Południowej i Środkowo-Wschodniej. Takie działania będziemy prowadzić w tym roku, jak i w kolejnych latach, co powinno mieć odzwierciedlenie w dalszych akwizycjach i organicznych wejściach na rynek. Chcemy też mocniej promować model abonamentowy, który w dłuższej perspektywie przynosi Grupie więcej korzyści" - dodał Baran.

W segmencie B2C Grupa PBKM w 2019 roku pozyskała 25 804 nowych próbek krwi pępowinowej lub tkanek, co oznacza wzrost o 19% w porównaniu rok do roku. Łącznie w segmentach B2C i B2B Grupa PBKM pozyskała w 2019 roku 30 877 próbek krwi pępowinowej lub tkanek, co oznacza wzrost o 28,6% w porównaniu rok do roku.

"W całym 2019 roku Grupa FamiCord zanotowała solidny wzrost w pozyskiwaniu nowych próbek krwi pępowinowej lub tkanek, zarówno w segmencie B2C, jak i w segmencie B2B. Na początku 2019 roku zadeklarowaliśmy, że naszym celem są dwucyfrowe dynamiki pozyskiwania nowych próbek i dane operacyjne na koniec 2019 roku potwierdzają utrzymanie takiego tempa wzrostu. Wzrost liczby próbek wynikał przede wszystkim z przeprowadzonych akwizycji, ale również - w dużo mniejszym stopniu - z działań organicznych. Na koniec 2019 roku liczba wszystkich materiałów biologicznych przechowywanych w laboratoriach Grupy FamiCord przekroczyła liczbę 456 tysięcy próbek, co daje nam pozycję niekwestionowanego lidera w Europie z ok. 35% udział w rynku i 4-5 pozycję na świecie" - wskazał prezes.

Na koniec 2019 r. Grupa PBKM w segmencie B2C przechowywała 307 890 próbek krwi pępowinowej lub tkanek, o 33% więcej niż na koniec 2018 roku. Razem w segmentach B2C i B2B na koniec 2019 roku liczba przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w Grupie PBKM wyniosła 334 904, co oznacza wzrost o 17% w porównaniu do stanu na koniec 2018 r.

Ponadto w ramach zawartej umowy z Cryo-Save AG, dotyczącej przechowywania wszystkich preparatów komórek macierzystych należących do Cryo-Save, Grupa PBKM przechowuje we własnych laboratoriach materiał biologiczny ponad 240 tys. rodzin podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 9,87 mln zł wobec 20,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.