Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - P.A. Nova szacuje, że spadek wpływów czynszowych w okresie ograniczenia handlu detalicznego (od 14 marca do przyjętego w analizowanym scenariuszu końca czerwca br.) w obiektach grupy objętych rozporządzeniem Ministra Zdrowia, wyniesie ok. 80-85%, podała spółka.

"W zakresie działalności związanej z najmem obiektów handlowych emitent dokonał analizy możliwych przyszłych skutków epidemii, na podstawie której zidentyfikował następujące ryzyka:

- [...] od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania, ustanowiono w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2 000 m2 czasowe ograniczenie handlu detalicznego. Regulacje te dotknęły bezpośrednio obiekty handlowe będące w posiadaniu spółek grupy kapitałowej P.A. Nova. Mają one bezpośredni wpływ na bieżącą sytuację finansową ze względu na istotne obniżenie poziomu wpływów z tytułu czynszu najmu i opłat eksploatacyjnych. Zarząd grupy dla potrzeb analizy skutków finansowych obecnej sytuacji przyjmuje scenariusz obowiązywania ograniczeń w handlu detalicznym do końca czerwca br. Prognozowany spadek wpływów czynszowych w tym okresie wyniesie w obiektach objętych rozporządzeniem ministra zdrowia wyniesie ok. 80-85%;

- w konsekwencji spadku przychodów z tytułu czynszu najmu, istotnej zmianie ulegnie sytuacja płynnościowa tych spółek grupy kapitałowej P.A. Nova, które są właścicielami obiektów handlowych objętych ograniczeniami w handlu. Spółki te prowadzą obecnie zaawansowane rozmowy z bankami finansującymi, dotyczące zawieszenia płatności rat kredytowych na okres min. 3 miesięcy, w celu zapewnienia stabilizacji płynności i możliwości regulowania bieżących zobowiązań. Spółki również w ramach obowiązujących przepisów występują o ulgi w zakresie płatności danin publiczno-prawnych" - czytamy w komunikacie.

P.A. Nova podkreśla, że w zakresie działalności projektowej i budowlanej aktualne inwestycje na dzień publikacji niniejszego raportu są realizowane bez zakłóceń.

Zastrzega też, iż powyższe informacje zostały sporządzone według najlepszej wiedzy, jednakże na dzień publikacji niniejszego raportu ostateczny wpływ epidemii na działalność jest niemożliwy do oszacowania i uzależniony od szeregu czynników niezależnych. Szersze informacje na temat szacowanego wpływu pandemii koronawirusa na działalność zostaną ujęte w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2019, którego publikacja jest planowana na dień 16 kwietnia 2020 r.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych, który na koniec 2018 r. obejmował 10 obiektów handlowo-usługowych i 4 hale przemysłowe. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 183,54 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.