Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Dwa projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, wprowadzające dla firm możliwość otrzymania pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także dotacji do 800 tys euro z funduszy unijnych na specjalnych, antykryzysowych zasadach, trafiły we wtorek do Komisji Europejskiej (KE), poinformował resort.

Chodzi o: projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 oraz projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

"Aby obydwa rozporządzenia mogły zostać wydane, ich treść musi zostać wcześniej uzgodniona z Komisją Europejską" ? wyjaśniła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

"Komisja poluzowała nieco zasady pomocy publicznej, żeby walczyć z gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa, ale każde państwo członkowskie musi mieć do tego podstawę w prawie krajowym. Te rozporządzenia, które przygotowaliśmy w ekspresowym tempie, to właśnie taka podstawa" ? zaznaczyła.

Obecnie obydwa projekty są na etapie uzgodnień. Projekt rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 dotyczy zasad udzielania wsparcia przedsiębiorcom na cele inwestycyjne lub obrotowe.

Według projektu tego rozporządzenia, pomoc będzie mogła być udzielana w formie: pożyczki, poręczenia i gwarancji.

Wartość pomocy udzielanej w formie pożyczki stanowić ma różnicę między zdyskontowaną rynkową wartością odsetek, która byłaby naliczona dla udzielanej pożyczki, a zdyskontowaną wartością odsetek wynikającą z oprocentowania zastosowanego przez podmiot udzielający pomocy w formie pożyczki.

Oprocentowanie pożyczki ma być równe stopie bazowej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej, w sprawie metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych obowiązującej na 1 stycznia 2020 r., powiększonej o co najmniej:

1. w przypadku pożyczki z terminem zapadalności wynoszącym rok:

- 25 punktów bazowych ? dla mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy

-50 punktów bazowych ? dla dużego przedsiębiorcy

2. w przypadku pożyczki z terminem zapadalności wynoszącym 2-3 lata

- 50 punktów bazowych ? dla mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy

-100 punktów bazowych ? dla dużego przedsiębiorcy

3. w przypadku pożyczki z terminem zapadalności wynoszącym 4-6 lat:

- 100 punktów bazowych ? dla mikroprzedsiębiorcy, małegoprzedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy

- 200 punktów bazowych ? dla dużego przedsiębiorcy.

Według projektu rozporządzenia, kwota główna pożyczki nie powinna przekraczać dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane.

W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności, albo 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r,

Pożyczka może zostać udzielona maksymalnie na 6 lat. Maksymalny okres poręczenia lub gwarancji jest taki sam. Nie może przekroczyć 90% kwoty głównej pożyczki lub kredytu, jeżeli straty są ponoszone proporcjonalnie i na tych samych warunkach przez instytucję udzielającą pożyczki lub kredytu i państwo oraz 35% kwoty głównej, jeżeli straty są najpierw przypisane państwu, a dopiero potem instytucjom kredytowym.

Z kolei projekt rozporządzenia w sprawie udzielania w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 zakłada, że wsparcie może być udzielane w formie dotacji lub pomocy zwrotnej. Wartość pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy w oparciu o to rozporządzenie nie może przekroczyć 800 tys. euro brutto (dotychczas do 200 tys. euro).

Po uzgodnieniach z Komisją i publikacji w Dzienniku Ustaw, rozporządzenia umożliwią udzielanie przedsiębiorcom wsparcia z funduszy unijnych w formie dotacji, pomocy zwrotnej, pożyczek i gwarancji/poręczeń na nowych, antykryzysowych zasadach.

Rozporządzenia nakreślają ramy prawne do uruchomienia pomocy na nowych zasadach. Decyzja należy za każdym razem do instytucji zarządzającej danym programem.

(ISBNews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem